Facebook image
Mentés

Újabb vámkedvezmény az AEO gazdálkodók részére

Korábban már több fórumon, illetve blogunkban is felhívtuk a vámterületen tevékenységet végző gazdálkodók figyelmét az AEO előnyeire. A kedvezmények köre ismét bővült, 2020. szeptember 1-től a NAV a kivitel szempontjából, megbízható ügyfeleknek minősíti az AEOC/AEOF engedéllyel rendelkezőket.

Az AEO engedély megléte növeli az engedélyes gazdálkodó versenyképességét, partnerré történő kiválasztásának esélyét. Ugyanakkor csökkenti a vámhatósági ellenőrzések számát, az adminisztrációs terheket, köztük az EKAER-hez kapcsolódó adminisztrációs terheket is, valamint jelentős cash-flow megtakarítást eredményezhet tulajdonosa részére.

Az Uniós Vámkódex szinte nem tartalmaz úgy rendelkezést, hogy az valamilyen szinten ne érintené, vagy kapcsolódna az AEO engedélyhez. Minden vámeljárásban, engedély megszerzésében, a nyújtandó biztosíték összegében, vagy akár a szankcionálás során előnyt élvez az, aki rendelkezik AEO engedéllyel.

Mit takar az AEO engedély?

Az AEO kifejezés az angol Authorized Economic Operator kifejezésből alkotott mozaik szó. Az AEO egy minőségbiztosítási rendszert takar, amely szavatolja, hogy alkalmazója gazdasági tevékenységét az Európai Uniós és a nemzeti vámjogszabályok maximális betartása mellett, a nem közösségi áruk nyomon követhetősége és az ellátási lánc biztonságának szavatolása mellett végzi. 

A vámhatóság az engedélyezési eljárás során az elé tárt adatokból hoz döntést az AEO engedélyről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az AEO-t kérelmező gazdálkodó vámügyi műveletei, illetve belső folyamatai tekintetében megfelel a minőségbiztosítási rendszernek, úgy partnerét speciális státuszba, megbízható partnernek emeli ki. Ezzel lehetővé teszi számára, hogy az Unió egész területén kedvezményekben részesüljön. A különleges elbánás az AEO engedély típusától függően kedvezményeket és egyszerűsítéseket jelent a gazdálkodó vámfolyamataiban, illetve logisztikai tevékenysége során.

Milyen újabb kedvezményhez jutnak az AEO engedélyesek? 

Ezen kedvezmények köre bővült ismét, melynek értelmében 2020. szeptember 1-től az AEOC/AEOF engedéllyel, vagy a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre jogosító engedéllyel rendelkező gazdálkodók, a NAV értelmezésében a jövőben kivitel szempontjából megbízható ügyfeleknek minősülnek. Azok a gazdálkodók, akik nem rendelkeznek az említett engedélyek valamelyikével, normál ügyfeleknek minősülnek. 

A megbízható ügyfelek kiviteli vám-árunyilatkozatait a NAV váminformatikai rendszere hivatali munkaidőben gyorsított eljárásban, és azon túl is 0–24 órában dolgozza fel, szemben a normál ügyfelek vám-árunyilatkozataival, akik ezen előnyöket nem élvezik. A normál ügyfelek vám-árunyilatkozatait a NAV továbbra is csak hivatali munkaidőben dolgozza fel.

Ezek a változások készítik elő a zökkenőmentes átállást a 2023. december 1-jét követő időszakra, amikor az érintett gazdálkodók már nem lesznek jogosultak az egyszerűsített eljárásra, azonban AEOC/AEOF engedélyük birtokában élvezhetik a 0–24 órás feldolgozás előnyeit.

Többször felhívtuk a gazdálkodók figyelmét és ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a Közösségi vámjogi szabályozás folyamatos változásaiból az látható, hogy az AEO engedély hiánya kifejezett hátrányt eredményez a gazdálkodók számára, az AEO-val nem rendelkező gazdálkodók lemaradnak engedélyes versenytársaikhoz képest.

Amennyiben gazdálkodóként felismeri, hogy az AEO engedély hasznos a vállalkozása számára és úgy dönt, hogy élni kíván az AEO engedélyhez kapcsolódó számos Európai Unió által, illetve nemzeti szinten biztosított kedvezménnyel, forduljon vámügyi szakemberhez. Ha szeretné vámtevékenységét integrálni és élni az egyes vámjogi egyszerűsítések nyújtotta előnyökkel, egy szakértő gyakorlati tapasztalatával segítségére lehet az engedély gyors és hatékony megszerzésében.

Segítséget kérek az engedély megszerzéséhez

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom