Facebook image
Mentés

Időszaki elszámolású ügyletek – változó szabályok

Ahogy arról a „Módosulnak az időszaki elszámolású ügyletekre vonatkozó áfa szabályok” című bejegyzésünkben már írtunk, a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó tanácsadási szolgáltatást végző adóalanyok időszakos elszámolású ügyleteire, 2015. július 1-től új szabályok kerültek bevezetésre.

Az említett új szabályokat 2016. január 1-től minden adóalanynak alkalmaznia kell, aki időszakos elszámolású ügyletet teljesít!

Az új szabályok tartalmáról korábbi bejegyzésünkben olvashat, most lássuk inkább az átállásra vonatkozó szabályokat és néhány gyakorlati példát, hogy melyek azok az ügyletek, amelyekre már az új szabályokat kell alkalmazni, illetve melyek azok az elszámolási időszakok, amelyek még a régi szabályok alapján ítélendők meg.

Mielőtt rátérnék az átmeneti szabályok magyarázatára, fontos kiemelni, hogy a 2015. július 1-től a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatásokra bevezetett új szabályok nem csak kiterjesztésre kerülnek 2016. január 1-től minden időszakos elszámolású ügyletet teljesítő adóalanyra, hanem egy helyen módosulnak is.

A módosítás egész pontosan az, hogy a fizetési határidő mértékére vonatkozó 30 napos szabály 2016. január 1-től 60 napra módosul. A módosítás alapján abban az esetben, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz, azzal a kiegészítő megkötéssel, hogy az adót az időszak utolsó napját követő 60. napon akkor is meg kell állapítani, ha a fizetés esedékessége ezt követő időpontra esik. Az új szabály nagyobb szabadságot biztosít az ügyletben résztvevő feleknek a fizetési határidő megállapítására. A teljesítés időpontját (és ezzel az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját) ezeknél az ügyleteknél a fizetési határidő fogja meghatározni, amennyiben az nem későbbi, mint az adott időszakot követő 60. nap. Az új 60 napos szabály 2016. január 1-től minden időszakos elszámolású ügylet esetében figyelembe kell venni.

Az új szabályok kapcsán talán a legérdekesebb és legaktuálisabb kérdés, hogy azokat pontosan mikortól kell alkalmazni, melyik az az első elszámolási időszak, amire már az új szabályok alkalmazandóak.

Az Áfa tv. átmeneti rendelkezései alapján (Áfa tv. 297. §),az új előírásokat, az olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő időpont.

Mit is jelent pontosan ez az átmeneti szabály?

A törvény szövege alapján ahhoz, hogy az új szabályokat alkalmazni lehessen, három feltételnek kell egyszerre teljesülnie:

 • az adott időszak 2015. december 31-ét követően kezdődik
 • a fizetési határidő 2015. december 31-nél későbbi
 • a számla kibocsátása is 2015. december 31. után történik.

Amennyiben a fenti 3 feltételből valamelyik nem teljesül, úgy az adott ügyletre a régi szabályokat kell alkalmazni.

Gyakorlati példák

Most pedig lássunk néhány példát a helyes elhatárolás érdekében.

Példa 1.:

„A” cégnek van egy partnere, akivel havi elszámolásban állapodtak meg. A megállapodásuk alapján a 2015. év végi, 2016. év eleji elszámolási időszakaik 2015.11.26-2015.12.25. és 2015.12.26-2016.01.25. A fizetési határidő mindkét esetben az időszakot követő hónap 15. napja (azaz 2016 január 15., illetve február 15.) és a számla is 2016-ban kerül kiállításra. Kérdés, hogy ezekre az időszakokra a régi vagy az új szabályok alapján kell a teljesítés időpontját megállapítani?

Ahogy azt biztosan sejtették, az eset megoldásához az átmeneti rendelkezésekben van a kulcs. Fent láthattuk, hogy az új szabályokat csak a 2016-ban kezdődő elszámolással érintett időszakokra kell alkalmazni, feltéve, hogy a fizetés esedékessége és a számla kibocsátása is 2016-ban történik.

Ezek szerint mind a 2015.11.26-2015.12.25 közötti elszámolási időszakra, mind pedig a 2015.12.26-2016.01.25-e közötti időszakra a régi szabályt kell alkalmazni, hiszen mindkét elszámolási időszak még 2015-ben kezdődött. Ez önmagában elég az új szabályok alkalmazásának kizárásához, hiszen ahhoz, hogy az új szabályokat kelljen alkalmazni, nem csak a számla kiállításának és a fizetési határidőnek kell 2016-ban lennie, hanem az elszámolási időszaknak is 2016-ban kell kezdődnie.

A régi szabály alapján a teljesítés időpontja az adott időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, azaz a fizetési határidő lesz (Áfa tv. 58. § (1) bekezdés). Ennek megfelelően a két időszak teljesítési időpontja 2016. január 15-e, illetve február 15-e. Havi bevallás esetén tehát ezeket az ügyleteket a januári (február 20-ig beadandó),illetve a februári (március 20-ig beadandó) bevallásban kell szerepeltetni.

Érdemes megjegyezni, hogy ha az „A” cég által nyújtott szolgáltatás, könyvviteli, könyvvizsgálati, vagy adótanácsadási szolgáltatás lenne, úgy a régi szabály csupán annyiban térne el az új szabálytól, hogy a bevezetőben említett fizetési határidőre vonatkozó szabály, ebben az esetben még 30 nap. A konkrét példában ez nem jelentene változást, hiszen a fizetési határidő ebben az esetben az időszak végétől számított 15. nap, tehát mind a 30, mind a 60 napba belefér.

Példa 2.:

A felek havi elszámolásban állapodtak meg, 2016-ban az első elszámolási időszakuk január 1-től január 31. közé esik. A felek megállapodása alapján a fizetés időszakonként előre történik, így a januári időszakra vonatkozóan 2015. december 31. a fizetési határidő.

Ahogy azt fent olvasta, ahhoz, hogy az új szabályokat alkalmazni lehessen, a felsorolt 3 feltétel mindegyikének teljesülnie kell. Ez a feltétel ebben az esetben sem teljesül maradéktalanul, hiszen a fizetési határidő 2015. decemberi, így az új szabályokat ebben az esetben sem lehet alkalmazni, annak ellenére, hogy az érintett elszámolási időszak 2016-ban kezdődik.

A régi szabály alapján pedig a teljesítés időpontja, a 2016. januári időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, azaz 2015. december 31-e lesz. Havi bevallás esetén tehát ezt az ügyletet a decemberi (január 20-ig beadandó) bevallásban kell szerepeltetni.

Példa 3.:

Most pedig lássunk végre egy olyan példát, amikor az új szabályok érvényesülnek.

Ebben az esetben „A” cég adótanácsadási szolgáltatást nyújt „B” cégnek. A második példához hasonlóan a felek közötti első elszámolási időszak 2016-ban január 1. és 31. közé esik. A megállapodásuk alapján a számlát az időszak utolsó napján kell a szolgáltatást nyújtónak kiállítani és a fizetési határidő március 15-e.

Ebben az esetben tehát az Áfa tv. átmeneti szabályának mindhárom feltétele teljesül, az elszámolási időszak kezdete, a számla kibocsátás időpontja és a fizetési határidő is 2016-ban lesz. Ebből egyenesen következik, hogy ebben az esetben már az új szabályokat kell alkalmazni, ami alkalmat ad nekünk a fizetési határidőre vonatkozó 30 napról 60 napra módosított szabály bemutatására is.

A régi szabályok alapján ebben az esetben a teljesítés időpontja az adott elszámolási időszakot követő 30. napon lett volna (a szökőévre tekintettel március 1.),mivel a fizetési határidő hosszabb, mint az elszámolási időszak utolsó napját követő 30 nap (Áfa tv. 58/A. § (2) bek. b) pont). Az új szabályok alapján ugyanakkor a teljesítési időpont megállapításakor, már a 60 napos szabályt kell alkalmazni, így a teljesítés időpontja az adott esetben március 15-e lesz (Áfa tv. 58. § (1a bek. b) pont).

Havi bevallás esetén tehát ezt az ügyletet a márciusi (április 20-ig beadandó) bevallásban kell szerepeltetni.

Az új szabályokra történő átállás sohasem könnyű. Ugyanakkor mielőtt nekikezdenénk azon törni a fejünket, hogy az új szabályok közül melyiket kell alkalmaznunk, mindenképpen fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán alkalmaznunk kell-e már azokat. Remélhetőleg ez a rövid áttekintés is segítség lesz a zökkenőmentes átálláshoz az új szabályok alkalmazására.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom