Facebook image
Mentés

ECJ: Az EB áfa jogeseteiből – egy ügylet vagy több ügylet az áfában? 2. rész

A C-41/04. sz. Levob-ügy
A tényállás: A hollandiai székhelyű Levob Verzekeringen BV („Levob”) biztosítási tevékenyéggel foglalkozott. A társaság 1997-ben szerződést kötött az amerikai Financial Data Planning Corporation („FDP”) céggel.

A felek az alábbiakban állapodtak meg: informatikai program használata, a software adathordozón történő értékesítése, valamint a program átalakítása a Levob igényeinek megfelelően (biztosítási szerződések feldolgozásához). A program beszerzéséért, majd ezt követő – a Levob igényeinek megfelelő – átalakításáért a partnerek külön árat kötöttek ki.

A Levob álláspontja szerint az informatikai program értékesítése és átalakítása több adóztatandó ügyletnek minősült, ezek közül az első termékértékesítés volt. A holland hatóságok ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy a Levob által igénybevett ügyletek egységet képeztek, mégpedig, mint szolgáltatásnyújtás.

Az Európai Bírósághoz feltett legfőbb kérdés

Áfa szempontból miként kell minősíteni egy olyan számítógépes program értékesítést, aminek keretében két külön árat határoznak meg: egyfelől az eladó által kifejlesztett program beszerzésére adathordozón, másfelől a program vevő igényeinek megfelelő későbbi átalakítására?

A döntés

Az EB ismét a hatodik áfa irányelv 2. cikkely (1) bekezdéséből indult ki. Kifejtette, az ügyletek annyira szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy azok gazdasági szempontból objektíve egyetlen egységet alkotnak. A tranzakciók célja ugyanis az, hogy a számítógépes software-t a Levob igényeinek megfelelően alakítsák ki.

Tehát az ügylet valós gazdasági tartalmával ellentétes, ha azt mondjuk, hogy két külön ügylet történt: először a fogyasztó az eladótól megszerezte adathordozón a programot (ami ekkor gazdasági tevékenysége szempontjából még semmilyen használati értékkel nem rendelkezett),majd külön elvégeztette a testreszabási munkákat.

Ezért a szoftverek értékesítése adathordozón, valamint az ahhoz kapcsolódó, testreszabásra irányuló szolgáltatásnyújtás egységes szolgáltatásnyújtásnak minősül, feltéve, hogy az átalakítás nem csekély, vagy járulékos jellegű, hanem döntő jelentőségű. Ilyennek tekinthető a program átalakítása akkor, ha annak mértéke, költsége, időtartama, vagy maga az átalakítás meghatározó szerepet játszik abban, hogy a vevő a saját igényeinek megfelelően tudja használni a programot.

A konklúzió

A döntésben az EB a korábbi Card Protection Plan (C-349/96. sz.) ügyben hozott ítéletében foglalt elveket finomította tovább. Az eset alapján az összetett ügyletek jellemzői az alábbi, nem teljeskörű, illetve konklúzív felsorolásban foglalhatók össze:

 • A termék (adathordozón lévő software) értékesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó, a termék átalakítására/testreszabására irányuló szolgáltatásnyújtás egységes szolgáltatás, ha az átalakítás nem csekély/ járulékos jellegű, hanem döntő jelentőségű.
 • Az átalakítás döntő jelentőségű, ha mértéke, költsége, időtartama, vagy maga az átalakítás meghatározó ahhoz, hogy a vevő a saját igényeinek megfelelően tudja használni a terméket (informatikai programot).
 • Döntő jelentőségű átalakításkor egységes szolgáltatásnyújtás valósul meg akkor is, ha a termék (adathordozón lévő software) értékesítésére és átalakítására külön árat állapítottak meg.
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom