Facebook image
Mentés

Nem áprilisi tréfa! EKAER változások 2015.04.01-től!

Március 1-jétől már szankcionál a NAV, amennyiben a közúti fuvarozás során az EKAER szám hiányzik, vagy a bejelentés hibásan valótlan adattartalommal, vagy hiányosan történt meg.

2015. április 1-jétől új szabályok lépnek életbe, melyre érdemes figyelemmel lenni, ha valaki a mulasztási bírságot el kívánja kerülni. Jó hír azonban, hogy bizonyos vállalkozások számára egyszerűsítő rendelkezések is életbe lépnek.

Újonnan hatályba lépő rendelkezés, hogy amennyiben a belföldi EKAER bejelentés köteles termékértékesítés során a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza, fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli (ezen szabály alapján belföldi láncértékesítés esetén a végső vevőhöz is áttevődhet az EKAER kötelezettség, amennyiben Ő az a címzett, aki a terméket elfuvarozza, vagy fuvaroztatja). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy kockázatos termékek esetén a szabály változatlan, azaz első belföldi adóköteles értékesítés esetén a feladó lesz bejelentésre kötelezett. Adóhatósági közlés szerint, abban az esetben, amikor egy gépjárműre egy feladó és egy címzett vonatkozásában egyszerre kerül fel kockázatos és nem kockázatos termék is, akkor amennyiben a határértékek átlépésre kerülnek, egyszerre kell a feladónak és a címzettnek is EKAER számot kérni, amennyiben a címzett a fuvarozó, fuvaroztató. Egyszerűsített bejelentésre is lehetőség van. Egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az adózónak elegendő a feladó, a címzett, a rendszám adatokat bejelenteni.

Egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehetnek az egyetemes postai szolgáltatók, valamint nem kockázatos termékek esetében az az adózó, akinek a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele az 50 milliárd Ft-ot, saját termelésű készletek értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd Ft-ot elérte vagy meghaladta, szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A határértékek teljesítését segíti, hogy azokat egyszerre lehet az egyedi cég beszámoló adatival, illetve a belföldi konszolidációba bevont vállalkozások konszolidált adataival teljesíteni. Azon vállalkozások számára, melyeket nem belföldi konszolidációba vonták be, hanem külföldi cégcsoportéba, lehetőség van, hogy az adott nem a számviteli törvény szerinti konszolidációba bevont belföldi adózók adataikat összeszámítsák.

2015. április 1-jétől lehetőség van egyedi mentességre is. Egyedi mentesség (útszakasz mentesítés) kérhető az egyszerűsített adattartalmú bejelentést teljesítő adózó esetében. Az adózó gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti az állami adó- és vámhatóságtól meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés),amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

Az egyedi mentesítést az állami adó- és vámhatóság határozatban engedélyezi. Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől számított 1 évre szól, és tartalmazza a mentesített útszakasz kezdő és végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút számát is. Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal korábban.

Szintén 2015. április 1-jétől van lehetőség arra, hogy az adózó, illetve az általa meghatalmazott személy az EKAER számot a 15 napos érvényességi időn belül az indokok megadása mellett érvénytelenítse.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom