Facebook image
Mentés

Kötelező kamarai díj – határidő: 2014.03.31.

A kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges. A gazdálkodó szervezeteknek a hozzájárulást március 31-ig kell teljesíteni a területileg illetékes kamara részére. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulást a törvény köztartozásnak minősíti, amelyet az adóhatóság adók módjára hajt be.

A gazdasági kamarákról szóló törvény 2012. január 1-jén életbe lépett rendelkezéseinek megfelelően a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

 • a kamarainyilvántartásba-vételüket kezdeményezni,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.

Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik korábban már eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarainyilvántartásba-vételük megtörtént (vagyis rendelkeznek regisztrációs számmal),idén nem kell adatot szolgáltatniuk, amennyiben adataik a kamarai regisztráció óta nem változtak.

A kamarai törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítása révén kiegészült a törvény azzal a méltányos szabállyal, hogy nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.

A Kamara a díjat megfizetett vállalkozások számára köteles a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani, ezek:

 • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
 • üzletipartner-keresés;
 • pályázatfigyelés.

A regisztrációs eljárás

A gazdálkodó szervezetek a kitöltött és cégszerűen aláírt kamarai adatlap papíralapú benyújtása mellett már elektronikusan, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán keresztül is intézhetik regisztrációjukat.

A kérelemnek tartalmaznia kell a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, ténylegesen végzett egyéb tevékenységeit, adószámát, cégtípusát, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolását.

A formanyomtatvány kitöltéséhez részletes útmutató ad tájékoztatást, amely segítséget nyújt a gazdálkodó szervezetek számára a pontos és hiánytalan nyomtatvány kitöltéséhez.

A regisztráció elmaradásának következményei

Amennyiben a területi gazdasági kamara észleli, hogy a gazdálkodó szervezet a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy a bejelentkezési kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén az illetékes gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetet a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.

Egyéb tudnivalók

A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet a megszűnése vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles 5 munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változásbejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A kamarai törvény legfontosabb változásai 2014. január 1-től

A törvény rendelkezése alapján 2016. január 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új adatbázist hoz létre, mely a vállalkozók gazdasági tevékenységét jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles forrásból származó adatokat és információkat fogja tartalmazni.

A módosítások kapcsán a kamarai törvényben pontosításra került a gazdálkodó szervezet fogalma és a kamarai nyilvántartás tartalma. A gazdálkodó szervezet fogalma kiegészült az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezettel, beleértve az egyéni vállalkozót is. A kamarai nyilvántartás tartalma szintén bővült, a korábbi adatok mellett a nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet adószámát, bankszámlaszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint a törvényes képviselő, és – önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy nevét és elérhetőségeit.

Lényeges változás az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató vállalkozások kapcsán, hogy az agrárkamarai tagság mellett a kereskedelmi kamaráknál is regisztrálniuk kell a kötelező 5000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetésével. Ebben az esetben a kötelező agrárkamarai tagság fennmarad, azonban a tagdíj megállapítása egyebek mellett az agrárgazdasági tevékenység egyéb tevékenységhez viszonyított arányára tekintettel történik, ami mellett azonban 5 000 Ft éves kereskedelmikamarai-hozzájárulás megfizetését írja elő a törvény.

Változott egyes tevékenységek kamarai besorolása is, így több esetben az érintett vállalkozások másik gazdasági kamarához kerültek át január 1-jétől. 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom