Facebook image
Mentés

Bővülő fejlesztési adókedvezmény, szigorúbb fogalom-meghatározások: társaságiadó-változások a 2013. évi adócsomagban

Nemcsak a személyi jövedelemadót, hanem a társasági adót is érintik a 2013. év elején életbe lépő változások. Bár itt inkább apró, részletekbe menő módosításokról van szó, érdemes ezeket is áttekinteni, hiszen egy-egy kis változás is meghatározó lehet adott cégek gazdálkodására.

Veszteségelhatárolás és fejlesztési adókedvezmény

A veszteségelhatárolás igénybe vételéhez továbbra is előírás, hogy átalakulás esetén a jogutódnak az átalakulás évét követő két adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt kell szereznie. Ez alól kivétel, ha az adózó az átalakulást követő két adóéven belül jogutód nélkül megszűnik. Kiválás esetén a feltételeket annak az adózónak is teljesítenie kell, amelyből a kiválás megtörtént.

Könnyítés a beruházni szándékozó vállalkozások számára az, hogy fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a szabad vállalkozási zóna (a térség fejlődése érdekében a kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség) területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió Ft értékű beruházás után. Szintén fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a jelenértéken legalább 100 millió Ft értékű, igazoltan energiahatékonyságot szolgáló beruházás után. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a beruházás befejezésének napját az üzembe helyezést követő 90 napon belül be kell jelenti a Nemzetgazdasági Miniszternek, aki a beérkezett adatokról évente tájékoztatást nyújt az állami adóhatóság részére.

Ellenőrzött külföldi társaság és bejelentett részesedés

A friss adócsomag pontosítja az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát. Az új rendelkezés úgy szól, hogy amennyiben a külföldi állam több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz (tehát sávos adózás esetén),akkor a legkisebb adómértéknek kell elérnie a 10 százalékot.

Módosul a bejelentett részesedés árfolyamnyereségéhez, illetve -veszteségéhez kapcsolódó adóalap-csökkentési és -növelési szabály, ugyanis a jövőben a részesedéshez kapcsolódó üzleti vagy cégértéket (goodwill) is figyelembe kell venni a módosító tétel meghatározása során.

Látvány-csapatsport támogatása

A hamar széles körű népszerűségre szert tett adókedvezmény igénybevételéhez továbbra is feltétel, hogy az adózónak nem lehet köztartozása. Az eddigi szabályok szerint ennek megítélésekor a támogatási igazolás kiállításának napja volt az irányadó. A jövőben a feltétel fennállása szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az adózónak a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor ne legyen köztartozása.

Korábban munkanélküli személy

Módosul a korábban munkanélküli személy fogalma. Eszerint korábban munkanélküli személy az, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban nem részesül, munkaviszonyban nem áll (kivéve alkalmi foglalkoztatás),egyéb kereső tevékenységet sem folytat, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Jövedelem- (nyereség-) minimum, vállalkozás érdekében felmerült költség, bejelentett immateriális jószág

További három apró pontosítást érdemes még kiemelni az adócsomagból, ezek ugyanis fontosak lehetnek a magyarországi gazdálkodó szervezetek számára.

Először is, a jövőben a jövedelem- vagy nyereségminimum meghatározásakor az összes bevételt növeli a taggal szemben fennálló kötelezettség állományváltozásának 50 százaléka. Másodszor, a bejelentett immateriális jószág fogalma ezentúl kiterjed nemcsak a vásárolt, hanem a saját előállítású immateriális jószágokra is. Harmadszorra pedig, a jövőben az áfatörvény szerinti áruminta elismert költségnek minősül. Megemlíteném, hogy egyértelműsítésre került, miszerint az ún. alultőkésítés során nem kell figyelembe venni kötelezettségként a szállítói tartozások értékét.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom