Facebook image
Vámtanácsadás, vámaudit és kockázatelemzés

Vámtanácsadás, vámaudit és kockázatelemzés

Tanácsadóink a hazai kis-, közép-, és nagyvállalkozásokat egyaránt támogatják a vámügyek tervezése és adminisztrációja terén.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Falcsik István

Ügyvéd
Vám-, jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás, üzletágvezető

Telefon

Kiknek szól ajánlatunk?

Vámtanácsadási szolgáltatásaink komplex segítséget nyújtanak az adminisztrációs kötelezettségek elvégzésétől egészen a szervezeti átalakításokig, legyen szó egy éppen induló vállalkozásról, vagy évtizedes tapasztalattal rendelkező nagyvállalatról. Egyedileg kialakított módszereink segítségével a gazdálkodók számára a legkényelmesebb és legrugalmasabb megoldásokat kínálva működünk közre a vámterületen könnyítéseket eredményező engedélyek megszerzésében. Szakértőink segítenek a megfelelő vállalati stratégia kidolgozásában és a vámoptimalizálási lehetőségek feltárásában, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő költségek és a fizetendő vámteher csökkentésében, a vámvisszaigénylések sikerességében és a törvényi és szabályozói előírások költséghatékony és jogszabályoknak megfelelő teljesítésében.

Vámtanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásaink

Tanácsadás 

 • Piacra lépés elősegítése
 • Külkereskedelmi szerződések, vám- és logisztikai területet érintő polgárjogi szerződések, dokumentumok felülvizsgálata, szükség esetén elkészítése, illetve azokkal kapcsolatos tanácsadás 
 • Nemzetközi szintű összehasonlításon alapuló, tevékenységi és jogi felülvizsgálat

Eljárás optimalizálása

 • Az alkalmazott vámigazgatási eljárások vizsgálata, egyszerűsítések alkalmazhatóságának feltárása, a szükséges engedélyek megszerzése
 • A vámadminisztráció, valamint a vámügynöki feladatok kiszervezése, vagy szervezetbe integrálása

Piacra lépés segítése 

 • Piacra lépési stratégia kidolgozása
 • Előzetes kalkulációk, elemzések, hatásvizsgálatok készítése
 • Vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységi engedélyek beszerzése 
 • Termékimportot segítő eljárások kidolgozása

Képviselet hatósági eljárások során 

 • Vám utóellenőrzés 
 • Vámérték-vizsgálat 
 • Származás ellenőrzése 
 • Hatósági ellenőrzés 
 • Jogorvoslati eljárások 
 • Hazai és európai bírósági eljárások

Exportra irányuló eljárás 

 • Exporttevékenységhez kapcsolódó tanácsadás, engedélyek beszerzése 
 • Export vámkezelések felülvizsgálata 
 • Az áru kiléptetésére és annak visszaigazolására vonatkozó vállalati rendszer felülvizsgálata 
 • Az exportfolyamat dokumentáltságának ellenőrzése, szükség esetén kiépítése, a visszaigénylések, valamint kiléptetési kötelezettség teljesítése, illetve visszaigazolása érdekében 
 • Biztosíték felszabadítása, garancia összegek kezelése

Importra irányuló eljárás 

 • Importtevékenységhez kapcsolódó tanácsadás, engedélyek beszerzése 
 • Import vámkezelések felülvizsgálata 
 • Előzetes vámteher kalkuláció készítése
 • Az import folyamat dokumentáltságának ellenőrzése, szükség esetén kiépítése, érkezési jelentés megküldése az áru megérkezésének nyugtázása, illetve a biztosíték felszabadítása érdekében.

Vámaudit szolgáltatások

Származásellenőrzés 

 • A Társaság által alkalmazott származási szabályok alkalmazásának felülvizsgálata 
 • Társaság által előállított termékek, illetve azok alkotóelemeinek gyártelepi árának, valamint származásának kimunkálására, alkalmazott metodika felülvizsgálata, szükség esetén kialakítása
 • A Társaság által előállításra kerülő késztermék származási helyzetének meghatározása, tervezése 
 • Kötelező Származási Felvilágosítás (KSZF) iránti kérelem elkészítése és a hatóság részére történő benyújtása

Áruosztályozás vizsgálati lehetőségek

 • A Társaság által alkalmazott áruosztályozásra vonatkozó szabályok alkalmazásának felülvizsgálata 
 • A Társaság által elvégzett tarifális besorolások felülvizsgálata, időszakos ellenőrzése
 • Termék tarifális besorolásával kapcsolatos tanácsadás 
 • Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) iránti kérelem elkészítése és a hatóság részére történő benyújtása

Vámérték vizsgálata 

 • A Társaság által alkalmazott vámérték kimunkálásának felülvizsgálata 
 • Piacra lépést, termék behozatalát megelőző, vámérték kialakítására irányuló tanácsadás 
 • A vámértéket közvetlenül és közvetve befolyásoló tényezők vizsgálata (szállítási szerződések, külkereskedelmi szerződés, licence díjak, transzferár képzés, stb.) 
 • A transzferárváltozás hatásainak vizsgálata a vámérték tekintetében.

Kockázatelemzési szolgáltatások

Vámigazgatási folyamatot végzők esetében 

 • Kockázatelemzés a vállalati rendszer részeként végzett vámigazgatási folyamatokat illetően (vállalaton belüli vámcsoport működése) 
 • Külső szolgáltató által végzett vámigazgatási folyamatok, vámügynöki tevékenységek ellenőrzése

Vámigazgatási tevékenységgel összefüggő forrás kockázatának vizsgálata 

 • Kockázatelemzés olyan kihelyezett forrás vonatkozásában, melyet vámigazgatási eljárásban érintett gazdasági társaság vesz igénybe 
 • A vámteher biztosítékául nyújtott garancia kihelyezésének kockázati vizsgálata

  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat