Facebook image
Mentés

Új K+F adókedvezmény bankszámlára történő kiutalással

A társasági adóról szóló törvény 2023. december 31-től hatályos rendelkezései bevezették a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység adókedvezményét. Az új adókedvezmény igénybevételének sajátos jellemzője, hogy – a többi, 80 és 70%-os korlát alá eső TAO kedvezménnyel ellentétben – ezen adókedvezményt a számított társasági adó 100%-áig lehet figyelembe venni, ezáltal akár a társaságok teljes adófizetési kötelezettsége is elkerülhető.

Új K+F társasági adókedvezmény

Az társasági adóról szóló ((1996 évi LXXXI. törvény 22/G. §). törvény 2023. december 31-től hatályos rendelkezései szerint a K+F tevékenységet folytató vállalkozások döntésük alapján a már ismert K+F csökkentő tétel  alkalmazása helyett adókedvezményt vehetnek igénybe az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés tevékenységükre tekintettel, az elszámolható költség felmerülésének adóévében és az azt követő 3 adóévben. 

Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben egy társaság úgy dönt, hogy a K+F adóalap csökkentő tétel helyett az adókedvezmény igénybevételét választja, úgy ezen választásától legkorábban a 6. évben térhet el.

A K+F tevékenység adókedvezménye a társaságok választása szerint első alkalommal a 2024. adóévi elszámolható költségre alkalmazható.

A K+F adókedvezmény mértéke

Az adókedvezmény mértéke:

 • általános esetben az elszámolható költség 10%-a;
 • felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel és a Magyar Tudományos Akadémiával írásban kötött szerződés alapján közösen végzett K+F tevékenység esetén 500 millió Ft.
Az új jogszabályok igénybevételi felső határt is megállapítanak, amely a K+F projekt jellegétől függően 25-55 millió eurónak megfelelő forintösszeg adózónként és projektenként.

Mi minősül elszámolható költségnek?

Az új K+F társasági adókedvezmény igénybevétele szempontjából elszámolható költségnek minősül a K+F közvetlen költségei közül – többek között:

 • a kutató-fejlesztő által használt tárgyi eszköz kutatás-fejlesztési projekt idejére számított számviteli értékcsökkenésének összege, 
 • a kutató-fejlesztő után elszámolt személyi jellegű ráfordítás a projektben való foglalkoztatása mértékéig, valamint a 
 • működési és üzemeltetési költségek, ráfordítások, melyek közvetlenül a K+F projekt folyamán merülnek fel.

Nem minősül azonban elszámolható költségnek a fejlesztési célra vagy a tevékenység költségeinek ellentételezésére az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összege, továbbá a társasági adóról szóló törvény szerinti nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás.

Fontos kiemelni, hogy kapcsolt felek közötti ügyletek esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron szükséges figyelembe venni, azonban az elszámolható költséggel kapcsolatban további speciális szabályok is alkalmazandók.

A TAO-kedvezményt az elszámolható költség keletkezésének sorrendjében lehet érvényesíteni. A társaságok az adóévben rendelkezésre álló teljes összeget vehetik figyelembe, az adóévi számított társasági adó összegéig.

Egy társaság (Y Kft.) 2024. adóévi K+F közvetlen költsége 200 millió Ft és a K+F adókedvezmény igénybevétele mellett dönt. A társaság becsült társasági adója 2024-ben 90 millió Ft, 2025-ben 100 millió Ft, 2026-ban 120 millió Ft, 2027-ben pedig 90 millió Ft. Y Kft. adófizetési kötelezettsége az alábbiak szerint alakulna.

Adóév

Számított

társasági adó (eFt)

Figyelembe vehető K+F adókedvezmény összege (eFt)Fizetendő társasági adó (eFt)Fennmaradó K+F adókedvezmény összege (eFt)
202490.00090.0000110.000
2025100.000100.000010.000
2026120.00010.000110.0000
202790.000090.0000

Fontos kiemelni, hogy az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben a társaságok kötelesek adatot szolgáltatni a társasági adóbevallásukban.

K+F adótanácsadás, érdekel

Fel nem használt adókedvezmény bankszámlára történő kiutalása

A hatályos jogszabályok szerint, amennyiben egy társaság fennmaradó adókedvezmény összeggel rendelkezik (azaz a költség felmerülésének adóévét követő 3. adóév végén fel nem használt adókedvezmény összeggel rendelkezik),úgy a fel nem használt összeg kiutalását kérheti. A kiutalási igényt a harmadik adóévről szóló társasági adóbevallásban szükséges jelezni, melynek alapján az adóhatóság automatikusan, legkésőbb a bevallás benyújtása adóévének utolsó napjáig teljesíti a kiutalást.

A kiutalás feltétele, hogy a társaságnak a kiutaláskor a NAV-al szemben esetlegesen fennálló, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása ne haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Módosul az adókedvezmények igénybevételi sorrendje is

A K+F adókedvezmény bevezetésével módosul az adókedvezmények igénybevételi sorrendje is. Az új szabályok szerint a számított adót 100%-ban csökkenti a K+F tevékenység adókedvezménye, az ezzel csökkentett összeg 80%-áig vehető igénybe a fejlesztési adókedvezmény . A fennmaradó számított adó 70%-áig érvényesíthető minden más adókedvezmény. 

Ugyanazon elszámolható költségre vonatkozóan a K+F tevékenység adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a társasági adóról szóló törvény szerinti más adókedvezménnyel, továbbá a K+F adóalapot csökkentő tételekkel sem.

érdekel a K+F adókedvezmény

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom