Facebook image
Mentés

Pénzügyi képviselet és áfaregisztráció – kik az érintettek?

Amikor egy külföldi vállalkozás Magyarországon olyan ügyleteket teljesít, amelynek teljesítési helye belföld, és nem vonatkozik az ügyletekre nemzetközi fordított adózás, akkor köteles magyar adószámot kérni. Ilyen esetekben a külföldi cég több adószámmal rendelkezik több országban – hasonlóan, mint a magánszemélyeknél a kettős, vagy többes állampolgárság.

Nemzetközi adózás – mikor kell magyar adószámot kérni?

Amennyiben egy magyar cég olyan ügyleteket végez, amelynek teljesítési helye külföld és nem vonatkozik az ügyletekre nemzetközi fordított adózás, akkor – a konkrét országra vonatkozó adójog függvényében – köteles lehet külföldön külföldi adószámot kérni. 

Ebből következik, hogy ugyanazon jogalanynak egyszerre két vagy akár több országban is lehet adószáma  -mint ahogyan kettős,vagy többes állampolgárság esetén, egy személynek több útlevele is lehet (de ettől még ugyanaz a személy marad),- de mindig a teljesítési hely szabályok határozzák meg, hogy éppen melyik adószám alól kerül az adott ügylet lebonyolítására és milyen adókötelezettségek keletkeznek.

Áfaregisztráció Magyarországon – kinek kötelező? 

Nemzetközi vállalatok, vállalatcsoportok körében a letelepedés nélküli jelenlét egy kiforrott, régóta és rendszeresen alkalmazott adótervezési lehetőség. Nagy előnye, hogy áttekinthető és könnyen ellenőrizhető megoldást jelent a tulajdonosoknak.

Kizáró feltétel, ha a külföldi vállalkozás alkalmazottat foglalkoztat vagy irodát bérel Magyarországon, ugyanis ez esetben már letelepedésre is köteles.

Letelepedés nélküli gazdasági jelenlét

A letelepedés nélküli gazdasági jelenlét előnyeit számos külföldi társaság élvezi hazánkban is, mivel a magyar törvényi szabályozás tág teret hagy a letelepedés nélkül végezhető tevékenységeknek. A belföldön végzett termékértékesítésétől a belföldi szolgáltatásnyújtáson át bármilyen, jogszabályban nem tiltott terület belefér. Hazánkban e társaságok főleg a külföldön gyártott termékeket értékesítik, illetve magyar ügyfeleiknek nyújtanak szolgáltatást, például a következő tevékenységi körökben: számítástechnikai eszközök, elektronikai alkatrészek, építő- vagy csomagolóipari tevékenység, vegyi- és textiláruk, egyéb élelmiszerek nagykereskedelme, internetes kiskereskedelmi tevékenység, konferenciaszervezés.

Külföldi cég magyar adószám igénylése mikor kötelező? 

Amennyiben a külföldi társaság magyarországi tevékenysége áfaköteles, úgy köteles áfaalannyá válnia, azaz a NAV-nál regisztráltatnia kell magát. Ha egy külföldi társaságnak Magyarországon a belföldi értékesítései, szolgáltatásai után áfát kell fizetnie, akkor e tevékenységéhez kapcsolódóan levonhatja a beszerzéseit terhelő áfát, ugyanakkor mentesül a hazai társasági adó, a bérjárulékok, illetve minden olyan egyéb adóteher alól, ami a letelepedett társaságok eredményét terheli. 

Az egyéb, „kisebb” adójellegű kötelezettségek, mint a vám vagy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére, EKÁER-regisztrációra azonban kötelezett. A magyarországi működés sikerét az ügyletekért felelős magyar szolgáltatók, alvállalkozók, és az adókötelezettségek pontos teljesítéséért felelős pénzügyi- vagy adóügyi képviselő garantálja. 

Pénzügyi képviselet – kinek kötelező?

Az uniós telephellyel nem rendelkező EU-n kívüli társaságok magyarországi adókötelezettségeik teljesítése végett kötelesek pénzügyi képviselőt választani, és ezt az adóhivatalnál bejelenteni (az Unión belüli cégek is választhatják ezt az opciót, de számukra nem kötelező).

A pénzügyi képviselő adott esetben a társaság adókötelezettségeiért pénzügyileg is helytáll: személye a garancia az állam, az adóhatóság felé az adófizetési kötelezettség teljesítésére.

Keresse adótanácsadóinkat!

Ki lehet pénzügyi képviselő?

A magyar szabályok értelmében pénzügyi képviselő az a kft., részvénytársaság lehet, melynek jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá a NAV-nál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat, így a pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el. 

A külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli. Egy adóalany egyszerre csak egy pénzügyi képviselőt bízhat meg, ugyanakkor a képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás adókötelezettségét nem érinti. 

Adóügyi képviselet Magyarországon - uniós cégeknek hasznos lehetőség

Külföldi társaságok a magyarországi gazdasági tevékenységükkel kapcsolatban pénzügyi képviseletre nem kötelezettek (opcionálisan választható),de megbízhatnak olyan adóügyi képviselőt, aki nevükben és helyettük jár el a magyar adóhatóság előtt. Ezen lehetőséggel sok nemzetközi vállalat él, felismerve azt, hogy nem csupán komoly adminisztrációs terhektől szabadulnak meg, hanem hosszú távon is profitálhatnak az áfa ellenőrzések hatékony menedzselésében, illetve a vám, az EKÁER és a környezetvédelmi termékdíj területén szerzett helyi tanácsadó tapasztalatai által.

Adóügyi képviselet  esetén – ellentétben a pénzügyi képviselettel – a képviseleti megbízás ideje alatt a képviselt társaság személyesen, vagy más képviselő útján is eljárhat adóügyeivel összefüggésben, egyetemleges felelősség a képviselőt nem terheli.

Magyar társaságok EU-n belüli külföldi adóképviselete 

Az elmúlt években tendencia, hogy széleskörű nemzetközi hátterünk révén magyar társaságok külföldi terjeszkedésében is egyre jelentősebb szerepet vállalunk, egy kézben tartva és felügyelve ezáltal a cégek határokon átnyúló tevékenységét. A különböző uniós tagállamokban történő áfa regisztráció lebonyolításában,  illetve a rendszeres bevallásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a vállalatra szabott leghatékonyabb adóstruktúra kialakításában a szerzett tapasztalat jelentős érték. 

Ez a lehetőség különösen olyan magyar társaságok számára jelenthet versenyelőnyt, amelyek más tagállamban vámkezeltetnek importjaik során, vagy amelyek külföldön lévő készleteikből értékesítenek.

A nemzetközi adóképviselet költséghatékony alternatívája lehet a külföldi cégalapításnak, valós versenyelőnyt jelenthet egy társaság adottságaitól függően.

Adótanácsadó segítségét kérem!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom