Facebook image
Mentés

Mit hoz a vállalatoknak a 2020 őszi adócsomag?

Egykapus hipa, áfabevallási tervezet, kiva értékhatárok változása, megbízható adózóknak és magánszemélyeknek automatikus fizetési könnyítések. Sok területen hozhat kisebb változásokat az őszi adócsomag.

Áfa - bevallási tervezet és behajthatatlan követelések áfája

Áfabevallási tervezet

A törvényjavaslat alapján a jövőben az adóhatóság készítheti el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a cégek számára az áfabevallás tervezetét (eÁfa). Az áfatervezetek elkészítésével a törvényalkotó az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció könnyítését célozza. A bevallási tervezet azonban nem válik automatikusan érvényes bevallássá, ez utóbbihoz aktív adózói közreműködésre is szükség lesz majd. A társaságoknak érdemes végiggondolni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló áfabevalláshoz szükséges nyilvántartásaikat hogyan fogják majd egy NAV által közölt másik adathalmazzal összehasonlítani.  Érdemes követni az adóhatóság digitális fejlesztéseit, szoftverekkel megoldani az eÁfa tervezet automatizált összehasonlítását a nyilvánossá tett NAV adatbázisok adataival.

E-kereskedelem és áfa

Az Európai Unió e-kereskedelemre vonatkozó áfaszabályainak változása kapcsán módosulnak a távértékesítésre és a kis értékű importra vonatkozó hazai szabályok.

 • A távértékesítések (fogyasztók felé történő, Közösségen belüli, fuvarozásos termékértékesítések) kapcsán jelenleg a tagállamok eltérő értékhatárokat alkalmaznak: Magyarország 35.000 eurót. Az említett értékhatár alatt a magyar magánszemélyeknek értékesítő jogosult a saját államának áfakulcsát alkalmazni (illetve opcionális, hogy a magyar adókulcsot alkalmazza-e). Az értékhatár felett azonban kötelező volt Magyarországon regisztrálnia és belföldi értékesítést vallania, a vonatkozó áfaterhet itt megfizetni. A fenti szabályok 2021. július 1-től megváltoznak, egységesen évi 10.000 eurós értékhatár kerül bevezetésre minden tagállamban. Ezen összeghatárig az értékesítők alkalmazhatják a saját államuk áfakulcsát (vagy a célország áfakulcsát is). Az értékhatár felett azonban a végső felhasználó letelepedés szerinti államának az áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre. Kedvező változás a szabályban, hogy célországbeli regisztrációs kötelezettség nélkül. Azaz nem kell Magyarországon a más tagállambeli adóalanynak bejelentkeznie. 
 • Ehhez az új szabályhoz adaptálódik az egyablakos (OSS - one stop shop) rendszer is. A OSS rendszer lehetővé teszi, hogy a távértékesítő saját nyelvén egységes portálon keresztül tegyen eleget bevallási és adófizetési kötelezettségének, továbbá a számlázási kötelezettségüknek is a letelepedettségük szerinti ország szabályai szerint tehetnek eleget. 
 • További változás, hogy vélelmezett eladóként áfafizetésre kötelezetté válnak az elektronikus kereskedelmet elősegítő platformok is.
 • A nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó szabályváltozás az is, hogy eltörlésre kerül a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentessége is. Vagyis 2021. július 1-től minden „harmadik országból” (külföldről, de nem EU tagállamból) rendelt áru után általános forgalmi adót kell fizetni. 

Behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése

Az áfaváltozások között említést érdemel a behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylésére vonatkozó szabályok enyhülése is. Bizonyos feltételekkel gazdasági társaság és magánszemély viszonylatban is lehetővé válik majd az áfa visszaigénylése. 

A behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályokhoz közvetetten kapcsolódik az a speciális áfá-visszatéríttetési lehetőség, mely szerint azokban az esetekben, amikor a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany részére az ellenérték részeként nem térül meg a fizetendő adó és további megtérülésre nincs lehetőség, akkor az áfát közvetlenül az adóhatóságtól lehet visszakérni. A speciális visszatéríttetési eljárás feltétele, hogy a vevő a beszerzéssel kapcsolatban nem élt az áfalevonási jogával.  

Lakásáfa, fordított áfa

Az új építésű lakások 5 százalékos áfáját is visszahozná a szabályozó, 2022. december 31-ig kiterjesztve a kedvezményes áfakulcs időbeli hatályát. A vonatkozó részletszabályok egyelőre nem ismertek, így még kérdéses, hogy a kedvező rendelkezés időbeli hatálya pontosan mely projektekre fog kiterjedni

Kivezetésre kerül a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás. A jövőben csak az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkákra vonatkozik függetlenül attól, hogy a munka építési engedély köteles-e vagy sem. 

Bővebben áfatanácsadás szolgáltatásunkról

Hipa – egykapus bevallás, megosztási szabályok szigorítása  

Helyi iparűzési adóbevallását mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozásnak nem kell majd minden érintett önkormányzathoz benyújtania. Az adócsomag tervezete szerint elegendő lesz egyetlen bevallást beküldeni a NAV-hoz. 2021-től az adatbejelentési, bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványok is egységesülni fognak a javaslat szerint. 
 • Az építőipari cégek számára könnyítést jelent, hogy a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó. 
 • A gépkocsi bérbe és lízingbeadó cégek esetében zárulhat egy adóoptimalizálási kiskapu. Az adóalapmegosztási szabályok változnak, eszerint az eszközértéket a székhelyen, telephelyen felmerült személyi jellegű ráfordítás arányában kell majd kimutatni 2021-től. Ez a rendelkezés megakadályozza, hogy az említett cégek hipa csökkentési céllal allokálják át adóalapjukat és ezzel részben elkerüljék a hipa-fizetési kötelezettséget. 
 • Az Art. szabályaiból eddig is következett, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak figyelembe kellett venni a szokásos piaci ártól való eltérést a hipa-alap meghatározása során. A javaslat ezen túlmenően a tao-szabályokhoz hasonló transzferár-korrekciós szabályokat is tartalmaz, mely szerint az adóalapcsökkenést eredményező adóalapkiigazítás csak akkor alkalmazható, ha a csökkentő fél rendelkezik a másik kapcsolt fél adóalapnövelésre vonatkozó nyilatkozatával. 

Kedvezőbb KIVA szabályok

A KIVA alanyok körének kiszélesítését teszi lehetővé, hogy a kiva belépés bevételi/mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár plafonja a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési határ pedig háromról hatmilliárd forintra nő. Emellett a kiva adókulcsa 2021-től 11 százalékra csökken. 

Ez az adónem egyszerűsége folytán eddig is kedvező lehetőséget biztosított a magasabb bérköltséggel vagy – meghatározott feltételekkel – a beruházási igénnyel bíró vállalkozások számára. Azonban a kiva az alacsony belépési és felső korlát miatt csak pont az ilyen társaságok szűk körének volt elérhető. A kiva speciális adóalap számítási szabályainak köszönhetően nem minden vállalkozás számára kedvezőbb alternatíva a társasági adóhoz képest. A tervezett módosítással azonban számos olyan vállalkozás számára nyílik meg a kiva mint lehetőség, mely jobban járhat az adónem alkalmazásával.

A KIVÁ-ban való bennmaradást segítheti elő az a szabályváltozás is, mely szerint a nettó módon számított, 1 millió forintot meghaladó adótartozás nem eredményezi majd minden további nélkül az adóalanyiság megszűnését, ugyanis a KIVA alanynak lehetősége lesz az adóalanyiságot törlő határozat véglegessé válásáig megfizetni a tartozást megőrizve ezzel adóalanyiságát.  A javaslat részletezi a taora történő áttérés szabályait is. 

Kata 

A kata (kiadózó kisadózó vállalkozások tételes adója) 2021. január 1-től életbe lépő szabályait a külföldi érintettség kapcsán módosítani tervezi a jogszabály. A változás a katás vállalkozással kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló külföldi jogi személytől származó bevételt, illetve a külföldi kifizetőtől származó bevételt és adóját érinti. 

Amennyiben a katás adóalany bevétele külföldi kapcsolt partnertől, vagy 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel esetében külföldi megbízótól származik, a 40 százalékos mértékű adó a kisadózó vállalkozást terheli, de az adó alapja a 3 millió forintot meghaladó bevételrész 71,42 százaléka lesz.

Szélesedő automatikus adófizetési könnyítési lehetőségek

A megbízható adózók és a magánszemélyek esetében egyaránt megduplázódik az automatikus adófizetési könnyítések felső értékhatára, ezáltal szélesebb körben lesz alkalmazható ez a kedvezmény.  

 • A megbízható adózók jövő évben évi egy alkalommal 3 millió Ft-ig vehetik majd igénybe a 12 havi automatikus könnyítési lehetőséget az esedékességig meg nem fizetett adó tekintetében. 
 • A vállalkozási tevékenységet folytató és nem folytató magánszemélyek esetében is hozzávetőlegesen megduplázódik – előzőnél 500 ezer forintról 1 millióra, utóbbinál 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik – a pótlékmentes részletfizetések értékhatára. Ráadásul utóbbi esetében is 12 hónapra növelik a korábban 6 hónapos részletfizetési lehetőséget. 

Ezek az intézkedések jelentősen tehermentesítik majd az adóhatóságot a folyamatban lévő adófizetési könnyítési ügyek számát tekintve, az adózók és magánszemélyek számára pedig egyszerűbbé és gyorsabbá teszik majd az ügyintézést.

Kedvezőbbek lesznek a minősítési szabályok csoportos adóalanyok esetében, miszerint a csoporthoz csatlakozó, újonnan alapított társaság esetén a csoport nem veszíti el a megbízható adózói minősítését.

Társasági adózást, tao-t érintő változások

A TAO kedvezményrendszerben is lesznek változások. Szélesednek a fejlesztési tartalékképzési lehetőségek, az adózás előtti nyereség összegéig lesz igénybe vehető tao-alap kedvezmény, a 10 milliárd forintos korlát eltörlésre kerülhet.
 • Személygépkocsi és elektromos személygépkocsi beszerzése esetén nem lesz alkalmazható az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye (a kedvezmény a nagy rakodóterű személygépkocsikra korlátozódik). 
 • Szigorodnak a telephely szabályok. A szolgáltatásnyújtás is tao-telephelyet keletkeztet fizikai kötődés hiányában is, amennyiben a munkavállalók/természetes személyek által nyújtott szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. További változás, hogy amennyiben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor azt kell alkalmazni egy telephely megítélésére, azaz minden esetben, függetlenül a tao tv. rendelkezéseitől, az egyezmény által előírt helyzetben telephely keletkezik. 
 • Az ellenőrzött külföldi társaságok közül a nem együttműködő állambeli (ún. feketelistás) külföldi személy nem alkalmazhatja a kapcsolódó mentesítési szabályokat. A valódi jogügyletekhez kapcsolódó osztalék- és tőkenyereségrész mentesül a tao alól. 
 • A javaslat szerint nem csak üzletvezetési hely áthelyezése, hanem eszközök vagy belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése esetén is alkalmazható lesz az exit-adó részletfizetés. 
 • Az osztalékkal kapcsolatos adóalapkorrekciós szabályokat (ki nem fizetett osztalék elengedése, osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó szabályok) a jogszabály hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű műveletek nem érintik az eredményt. 

Személyi jövedelemadót érintő változások

Egységesedik az szja-kedvezményrendszer, a súlyos fogyatékos kedvezmény adókedvezményből adóalapkedvezménnyé válik. Sorrendben a négy vagy többgyermekes családanyák kedvezményét követően, illetve az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető az említett kedvezmény. A kedvezmény mértéke a minimálbér egyharmada. 
 • Akár visszamenőlegesen is alkalmazhatóvá válik a törvény kihirdetését követően a járványügyi szűrővizsgálat adómentessége. 
 • A SZÉP-kártya juttatási lehetőségek a közszférában is kibővülnek. Egységes lesz a rekreációs értékhatár, eszerint a költségvetési szerveknél dolgozókra is a privát munkáltatók által adható 450 ezer forintos felső limit lesz érvényes 2021-ben. 
 • Valamennyi munkáltatót érinti az a további törvényjavaslat, mely szerint jövő év közepéig megmaradnának a jelenlegi SZÉP-Kártya keretösszegek és a szocho-mentesség

Jövedéki adó változások

Az Európai Unió dohányadó irányelv szabályainak kötelező alkalmazása miatt 2021. január 1-től kezdődően két lépésben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. 2021. április 1-én éri el a jövedéki adó mértéke az EU által megkövetelt legalacsonyabb, minimum szintet. 

Egyéb adónemek

A turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megfizetni a közvetített szolgáltatások után.  

2021-től a belföldi gépjárművek adóztatási feladatait a NAV látja el, a gépjárműadó bevételeket is a NAV felé kell megfizetni. 

Az elsőfokú közigazgatási eljárások jelentős része illetékmentes lesz 2021-től.

Keresse szakértőnket!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom