Facebook image
Mentés

Indul az agresszív adótervezési struktúrák bejelentésének kötelezettsége, a DAC6 szabályozás

2021. január 1-től a gyakorlatban is indul az agresszív adótervezési struktúrák bejelentésének kötelezettsége. Ennek keretében nemcsak a kidolgozásban közreműködő adótanácsadóknak, ügyvédeknek, könyvelőknek lehet teendője, hanem többek között a külföldi vállalatok magyarországi leányvállalatainak, magyar cégcsoportoknak is fel kell készülnie a jelentésre, ha nem akarnak súlyos szankciókkal, vagy fokozott adóellenőrzésekkel szembesülni.

I. Mi az a DAC6?

A DAC6 rövidítés az adózás területén történő európai szintű közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv egyik módosítására utal. Az irányelv előírja, hogy bizonyos ismertetőjegyekkel  rendelkező nemzetközi adótervezési struktúrákat - ún. „határon átnyúló konstrukciókat” - be kell jelenteni az adóhatóságok felé. A bejelentések célja végső soron az, hogy a tagállamok fel tudjanak lépni az agresszív adótervezéssel szemben, és meg tudják akadályozni, hogy a vállalkozások mesterséges eszközökkel átcsoportosítsák a jövedelmeiket olyan országokba, ahol jóval kisebb az adóteher.

A szabályozás sajátossága, hogy a nemzeti adóhatóságok negyedévente automatikusan továbbítják a kapott adatokat a többi érintett tagállam adóhatósága felé. Így a NAV is adatot továbbít és adatokat kap az említett konstrukciókról. Az érintett adóhatóságok így ellenőrzést indíthatnak, és fokozottan vizsgálhatják az adóalap megállapításának helyességét.

II. Kiket érint a DAC6 bejelentési kötelezettség, és kinek kell jelentenie az adóstruktúrákat?

Az adóstruktúrák bejelentési kötelezettsége elsősorban a nemzetközi vállalatcsoportokat érinti, és a csoportszintű ügyleteik széles körére vonatkozhat. 

A bejelentést elsődlegesen azoknak a tanácsadóknak - adótanácsadó, ügyvéd, könyvelő, bank stb. - kell teljesíteniük, akik az adóstruktúra kidolgozásában vagy megvalósításában közvetlenül vagy közvetve részt vesznek. Ha több tanácsadó működik közre az adóstruktúra kialakításában, akkor valamennyi tanácsadót terheli a bejelentési kötelezettség azon elem vonatkozásában, amit más tanácsadó még nem jelentett. A tanácsadók saját tagállamuk adóhatósága felé jelentenek, így egy magyar adótanácsadónak a NAV felé kell bejelentést tennie.

Ha nincs az adóstruktúra kialakításában közreműködő tanácsadó, vagy akit jelentési kötelezettség terhel, illetve, ha a konstrukciót házon belül dolgozza ki a nemzetközi - külföldi vagy magyar tulajdonú - vállalatcsoport, akkor magának a társaságnak kell bejelentést tennie. Ez adott esetben azt jelenti például, hogy egy nemzetközi vállalatcsoport magyarországi leányvállalatának kell a bejelentést megtennie.

III. Milyen határidők vannak a DAC6 kapcsán?

A bejelentési kötelezettség a 2018. június 25-ét követően megvalósított adókonstrukciókra vonatkozik.

Ha az adókonstrukciót 2018. június 25. és 2020. június 30. között hajtották végre, akkor a bejelentést 2021. február 28-ig kell megtenni.

Átmeneti szabályok vonatkoznak a 2020. július 1. és 2020. december 31. között megvalósított konstrukciókra, ezeket 2021. január 1-ét követő 30 napon belül kell bejelenteni.

Minden más esetben, vagyis 2021. január 1-től, a végrehajtásról számított 30 napon belül kell a bejelentést megtenni. Speciális szabályok vonatkoznak arra, hogy mit kell a végrehajtás kezdő időpontjának tekinteni. 

A bejelentést a magyar adóhatóság felé a NAV által rendszeresített KONSTR nyomtatványon kell megtenni.

Érdekel a részletes DAc6 tájékoztató  

IV. Milyen szankciók, jogkövetkezmények lehetnek, ha az adóstruktúrára vonatkozó jelentés elmarad?

Ha a tanácsadó vagy az érintett vállalkozás az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztja, vagy hibásan, hiányosan, valótlan adattartalommal teljesíti, a NAV 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Ehhez képest 5 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja a NAV azt, ha a tanácsadó vagy a vállalkozás adóhatósági felhívásra határidőn belül nem, vagy nem jogszerűen teljesíti kötelezettségét. 

A bejelentési kötelezettség kapcsán fontos szempont, hogy az adott határon átnyúló konstrukcióban résztvevő valamennyi fél – tanácsadók, érintett csoportvállalatok – szorosan együttműködjön. Ugyanis, ha különböző országokban, vagy ugyanazon adóhatóság felé eltérő adattartalommal történik bejelentés, ez fokozott adóellenőrzésekhez vezethet. Ha a résztvevők közül valaki megtette a bejelentést, ez más résztvevők tekintetében mentesülési ok lehet.

Ezért érdemes körültekintően eljárni és mielőbb kialakítani azokat a belső folyamatokat, amelyekkel a határon átnyúló konstrukciók házon belül dokumentálhatók, és a kapcsolódó felelősségi körök, bejelentési kötelezettség vizsgálata, és a bejelentés megtörténte nyomon követhető. 

RSM Webinárium: DAC6, mit kell jelenteni?

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom