Facebook image
Mentés

Újabb mankó a munkaadók számára: itt a munkahelyteremtő bértámogatás

A kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében újabb, ezúttal a munkahelyteremtést elősegítő bértámogatási programot indított. Ennek fő célja, hogy segítse a munkaerőfelvételt azon munkaadóknál, amelyek a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása miatt kénytelenek voltak munkavállalókat elbocsátani az utóbbi hónapokban.

A korábbi bértámogatási lehetőségtől eltérően a munkahelyteremtő bértámogatás esetén nem született újabb jogszabály, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján megjelenő Hirdetmény alapján van lehetőség a bértámogatás igénybevételére. A hirdetmény értelmében a munkaadók a járási/fővárosi kerületi hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak a továbbiakban.

A munkahelyteremtő bértámogatás időtartama, mértéke

A munkahelyteremtő bértámogatás 6 hónapra szól, majd ezt követő további 3 hónapos, támogatás nélküli foglalkoztatást vár el a munkáltatóktól a szabályozás. Így a programban részt vevő munkavállalóknak 9 hónapig lesz biztosított a foglalkoztatása.   

A támogatott időszak alatt a munkaadó a munkavállaló bruttó bérének és a szociális hozzájárulási adó 100 százaléknak visszatérítésére jogosult, legfeljebb 200 ezer forintos összeghatárig. További kedvezmény, hogy a támogatás igénybevételével egyidejűleg az egyes munkavállalók foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre (pl. szocho kedvezmény) való jogosultságok is érvényesíthetőek. A halmozódás eredményeképpen azonban a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100 százalékát a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszakában.

A munkahelyteremtő bértámogatás de minimis támogatásnak minősül, így csak azok jogosultak rá, akik egyébként nincsenek kizárva a de minimis támogatási körből (pl. mezőgazdasági szektor). Emellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a de minimis támogatásnak minősülő támogatások összege három évi átlagban nem haladhatja meg a 200 ezer eurót (kereskedelmi árufuvarozás esetén a 100 ezer eurót).

Létszámbővítési kötelezettség

Fontos kitétel, hogy az álláskereső foglalkoztatásának a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie a munkáltatónál a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva. Ezen időszak esetén nem kell figyelembe venni azt a létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. március 11.) és a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele (2020. május 18.) között történt meg.

Lehetőség van akár ugyanazon munkavállalók visszavételére is, akiket az adott társaság a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben elbocsátani kényszerült, feltéve, hogy azok regisztrált álláskeresők.

Keresse adótanácsadóinkat!

A munkaadókra vonatkozó további feltételek

A már korábban bevezetett bértámogatási lehetőségekhez képest az új programban való részvétel nagyobb adminisztrációs teherrel jár, hiszen a munkáltatóknak - a fentebb már említett tovább-foglalkoztatási-, és létszámbővítési kötelezettség mellett - számos feltételnek kell megfelelniük.

Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 • a kérelmet és a szükséges további dokumentumokat elektronikus formában kell beküldeni az illetékes hivatal felé;
 • a kérelemhez csatolni szükséges a NAV által kiadott köztartozásmentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot (ha a munkáltató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor erre nincs szükség);
 • a munkáltató nem állhat jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt;
 • a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a megjelölt határidőn belül a támogatás alapjául szolgáló hatósági szerződést a járási (fővárosi kerületi) hivatallal megköti;
 • nyilatkozni kell többek között az átlátható szervezeti státuszról;
 • a foglalkoztatónak meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének;
 • „de minimis” támogatásra vonatkozó bevallási kötelezettség keletkezik;
 • a munkaadó köteles nyilvántartást vezetni a munkaerő forgalomról és a változás okairól;
 • meghatározott változások tekintetében (pl. bankszámlaszám, tulajdonosváltás),a munkálatónak tájékoztatási kötelezettsége keletkezik,
 • az adott havi támogatási igényről elszámolólapot kell küldeni az adott hónapot követő hó 12-éig, amelyhez csatolni kell az alátámasztó bizonylatokat is (pl. bérjegyzék, bérlista, munkabér és járulék fizetését igazoló bizonylatok, jelenléti ív, stb.);

A munkahelyteremtő bértámogatáshoz kapcsolódó korlátozások

Fontos kitétel, hogy a támogatás nem vehető igénybe munkaerőkölcsönzés esetére és nincs lehetőség arra, hogy a támogatással érintett munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen, munkakörben, vagy munkáltatónál foglalkoztassák.

Csak arra a személyre vehető igénybe a támogatás, akire azt megkérték, azaz bármilyen ok miatti kiesés esetén a kieső személy pótlására nincs lehetőség. A támogatott munkavállaló munkaszerződése nem módosítható a munkavállaló hátrányára.  

A szabályozás nem teszi lehetővé a munkáltatóknak, hogy párhuzamosan több bértámogatási programban is részt vegyenek! Ennek megfelelően a munkahelymegőrzési támogatásban, illetve a csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban részesülő társaságok nem vehetik igénybe a munkahelyteremtési bértámogatást.

Ugyanakkor a munkáltatóknak szükséges figyelembe venniük, hogy a kormány előreláthatólag május 26-án fogja benyújtani az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, melyben kéri a rendkívüli jogrend megszüntetését. Ennek következtében a csökkentett munkaidős bértámogatási lehetőség nagy valószínűség szerint már csak korlátozott ideig lesz elérhető: a kérelmeket utoljára a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül lehet benyújtani.

A Hirdetmény szövegezése pár ponton (pl. nettó létszámnövekedés számítása, támogatási intenzitás) nem egyértelmű, további értelmezésre szorul, így véleményünk szerint várható a szabályok jövőbeni pontosítása. Mindazonáltal a kilábaló, már munkaerőfelvételt tervező társaságoknak érdemes minél hamarabb élniük az újonnan megnyílt bértámogatási lehetőséggel, hiszen a támogatás 2020. május 18-tól a Hirdetmény visszavonásáig vehető igénybe.

Keresse adótanácsadóinkat!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom