Facebook image
Mentés

Módosított bértámogatás és adózási könnyítések

Kedvezőbbek a bértámogatás új feltételei, határidőkönnyítés a beszámolók és az adózás kapcsán, SZÉP-kártya változások, szocho kulcs csökkentés megerősítése. Többek között ezekről rendelkezik a legújabb, a koronavírus gazdasági hatásait enyhítő szabályozás.

A bértámogatás feltételei kedvezőbbé váltak

A munkahelyek megőrzését szolgáló bértámogatás feltételeit több ponton módosította a legújabb rendelet*.  Változott a bértámogatási plafon összege, módosultak, illetve kiegészítésre kerültek a feltételek az alábbiak szerint.

A bértámogatás előfeltételei:

 • A korábbi 30/40/50 százalékos munkaidőcsökkentés helyett a támogatás szélesebb sávban, 15-75 százalékkal csökkentett munkaidő esetén is alkalmazható lesz.
 • A bértámogatás akár napi 2 órás foglalkoztatás esetén is igénybevehető, a korábbi, napi 4 órában meghatározott alsó munkaidőküszöb helyett.
Eredeti napi munkaidőCsökkentés utáni min. munkaidőCsökkentés utáni max. munkaidő
8 óra2 óra 6,8 óra
6 óra1,5 óra5,1 óra
 • A támogatás alapja a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér a korábban meghatározott távolléti díj helyett (utóbbi az alapbéren felül tartalmazza a bérpótlékokat és a teljesítménybért is).
 • A korábbiakkal ellentétben egyéni fejlesztési időben nem minden esetben szükséges megállapodni. Erre csak akkor lesz szükség, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Ha a csökkentett munkaidő kevesebb, mint a módosítás előtti munkaidő fele, akkor a fejlesztési megállapodás és az ehhez kapcsolódó képzés opcionális. Amennyiben van ilyen, úgy a képzéseket a támogatás elnyerésétől számított két éven belül kell megszervezni.
 • A bértámogatás távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető.
 • A munkaidőkeretre vonatkozó korlátozó kitétel kikerült a módosítással, így a munkaidőkeret és a bértámogatás akár párhuzamosan is alkalmazható.
 • A munkaerő-kölcsönző cégekre is vonatkozik az új bértámogatási program, de továbbra sem lehet a munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen / munkakörben / munkáltatónál foglalkoztatni.

Milyen összegű lesz a bértámogatás?

 • A támogatás mértéke nem változott, a nettó alapbér kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. A maximálisan figyelembe vehető havi nettó alapbér összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér kétszeresét (214.130 forint). A bértámogatási összeg felső határa azonban emelkedett közel 112 400 forint 75 százalékos munkaidőkiesés esetén, illetve 22 500  forint 15 százalékos munkaidőkiesés esetén.
 • A támogatási időszakban fizetett munkabér és támogatás összegének csak akkor nem kell elérnie a módosítás előtti alapbért, ha a munkaidőcsökkentés legalább 50 %-os. Vagyis pl. napi 8 óra helyetti 2 órás foglalkoztatás esetén a munkavállaló bére lehet kisebb, mint eredetileg volt, de ha 8 óra helyett napi 6 órában foglalkoztatják tovább, akkor a teljes korábbi nettó bér jár a munkavállalónak.
 • A bértámogatás időtartama három hónap. A munkavállaló részére a bértámogatás havonta utólag kerül folyósításra. (A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.)
 • A bértámogatás adómentes, és köztehermentes.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a munkaadónak, munkavállalónak?

A támogatási kérelemben már nem kell bemutatni:

 • a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket,
 • továbbá, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási  lehetőségeket már kimerítette.

Ugyanakkor a támogatási kérelemben bizonyítani kell:

 • hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll,
 • és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
 • A munkáltatók létszámtartási kötelezettsége a bértámogatásban résztvevő dolgozókra áll fent, nem valamennyi állományban lévő munkavállalóra.
 • Nem kell módosítani a munkaszerződést a támogatáshoz, a munkaügyi hivatal elfogadó határozatával ez automatikusan megtörténik. Kivéve, ha a munkaszerződés már korábban módosításra került.
 • A kizáró feltételekben pontosításra került a munkahelymegőrző, -teremtő támogatás, ez alatt az uniós forrásból kapott támogatások értendők.
 • A munkavállalónak a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban kell állnia és nem töltheti a felmondási idejét.

A kihirdetett módosító bértámogatási rendelet* április 16-tól hatályos, de az újonnan bevezetett elemek hatálya április 29. A bértámogatás elbírálásának határideje változatlanul 8 munkanap, de ez az időszak a folyamatban lévő eljárásoknál újrakezdődik.  Előző anyagunkat a bértámogatás korábbi feltételeiről itt olvashatja el. 

kutatás-fejlesztés területén dolgozó munkavállalók bértámogatásának** részleteit külön  kormányrendelet rögzíti, esetükben a támogatás összegének havi maximuma 318.920 forint lehet,  ez a támogatás maximum 3 hónapos időtartamra vehető igénybe.  

Határidők és könnyítések – beszámoló, adóhatáridők**

 • A szeptember 30-ig esedékes tao, kiva, energiaellátók jövedelemadója, hipa, bevallásokhoz kapcsolódó kötelezettségek (adómegállapítás, bevallás, befizetés) határidejét a szabályozás 2020. szeptember 30-ra tolja ki. 
 • Kitolódik a határidő szeptember 30-ra az innovációs járulék esetében is. 
 • Amennyiben a bevallás csúszik az esedékes járulék- és adóelőlegként a korábban megállapított részletet kell megfizetni.
 • Mérséklési kérelmek a fenti adónemek tekintetében beadhatók, az esedékességek előtt, amennyiben ezt a cég pénzügyi adatai ezt indokolttá teszik, alátámasztják.
 • A beszámolók elkészítésének és közzétételének elcsúsztatására is lehetőséget ad a szabályozás. szept. 30-ig.

Érdemes átgondolni, egy adott cég esetében mire van hatással a beszámoló és az adóbevallás  halasztása és mérlegelni, mi a cég számára legjobb döntés - ehhez ad támpontokat összefoglalónk!

Keresse adótanácsadóinkat!

SZÉP-kártya változások, szocho kulcs csökkentés**

Átmenetileg változik a béren kívüli juttatások között adható SZÉP-kártya járulékterhe, erről a juttatásról április 22-től lekerül a szocho június 30-ig, így ideiglenesen csupán a 15 százalékos mértékű szja-terhet kell kifizetni. A teljes éves keretösszeg 800.000 forintra módosul a piaci cégeknél, 400.000 forintra a költségvetési szférában dolgozóknál.

A rendeletben kihirdetésre került a 2020. július 1-től érvényes szociális hozzájárulási adó mértéke is, amely 15,5 százalékra mérséklődik a második félévtől kezdődően. 

Egészségügyi szolgáltatási jogosultság**

A veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra a veszélyhelyzet időszakában. Május 1-től a munkáltató egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, azt bevallja és befizeti a fenti munkavállalók után. 

Adózói minősítések, adókönnyítések **

A megbízható adózók minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet +30 nap alatti adókötelezettség megsértése, vagy az ebben az időszakban indított végrehajtási eljárás miatt. 

Az adóhatóság az adózónak legfeljebb 5 millió forintos adóösszeg-határig pótlékmentesen egyszeri, hathavi fizetési halasztást, vagy 12 havi részletfizetést adhat, kérelem esetén. Ehhez a kérelmezőnek alá kell támasztania, hogy fizetési nehézsége a veszélyhelyzettel összefügg.

Az adótartozás mérséklésére egyszeri, legfeljebb 20 százalékos, 5 millió forintot meg nem haladó mérséklés kérhető egy adónemre, ha gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülésével lehet számolni.

EKAER és idegenforgalmi adó változás**

A szabályozás az EKAER terén is könnyítést ad, az adózóknak nem kell kockázati biztosítékot nyújtaniuk átmenetileg, a veszélyhelyzet+30 napig.

Az idegenforgalmi adó év végig felfüggesztésre kerül - sem beszedni, sem befizetni nem kell azt, de bevallást kell beadni róla. Az elmaradt adóbevétel miatt ezen bevallások alapján kaphatnak támogatást az önkormányzatok. 

Forrás:
*141/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet MK 82./2020
**140/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet MK 82./2020
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom