Facebook image
Mentés

Ne hagyja, hogy cégét legyűrje a koronavírus – kérjen adócsökkentést! | FRISSÍTETT

A világmértékű koronavírus járvány kihat a gazdaság minden szektorára, a szolgáltató szektor, ezen belül is a turizmus és vendéglátás az egyik olyan iparág, ahol mindez elsőként lecsapódik. Mit tehetnek most azonnal adókötelezettségeik terén fizetési nehézségeik enyhítésére a vállalatok?
UPDATE: A március 18-án megjelent szabályozói bejelentés szerint az adóhivatal méltányosan bírálja el a vállalkozók fizetéskönnyítési kérelmeit!

UPDATE: A március 18-án megjelent szabályozói bejelentés szerint az adóhivatal méltányosan bírálja el a vállalkozók fizetés-könnyítési kérelmeit, amennyiben a közterhek megfizetése a gazdálkodóknak nehézséget okoz, kérhetik az adóelőleg összegének mérséklését, illetve a fizetési halasztás mellett a részletfizetést is. A cégeknek mindenképp érdemes társaságiadó-előleg mérséklést kérniük, ha a koronavírus járvány annyira csökkentette/ vagy várhatóan csökkenti a bevételt, hogy a társasági adó nem éri el az adóévben fizetendő adóelőleg összegét. A havi előlegfizetésre kötelezettek március 20-ig, a negyedéves előlegfizetők április 20-ig kérhetik az adóelőleg mérséklését. A társaságiadó-előleg mellett a kisvállalati adó-, az innovációs járulék-, illetve az energiaellátók jövedelemadó-előlegének az összege is csökkenthető. Az adóelőleg-fizetésre kérhető könnyítés mellett az adófizetésre halasztás, illetve részletfizetés is kérhető. A munkavállalók után fizetett szociális hozzájárulási adó, áfa esetén is kérhető fizetési könnyítés az adóhivataltól, épp úgy mint a speciális adófajtákra. Fizetési nehézségük esetén a kisvállalati adó (kiva),illetve a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint adózók is kérelemmel fordulhatnak a hatósághoz, amelyet a NAV méltányosan bírál el.

A magyar cégek működését is veszélyezteti a járvány

A turizmus visszaesése már a koronavírus járvány itthoni megjelenését megelőzően is érezhető volt, amióta viszont már hazánk térségében is felütötte a fejét a betegség, azóta a visszamondott utazások, vendégéjszakák száma megsokszorozódott. A járványtól való félelem okán mind a magánszemélyek, mind a nagy vállalatok sorra törlik a járvánnyal veszélyeztetett országokba, vagy a már fertőzött országokból induló tervezett utazásokat, konferenciákat és jelentik be, hogy legalább a nyár elejéig be is szüntetnek minden csoportos rendezvényt, hogy redukálják a személyes érintkezéseket. Mindezek mellett még egy további csapást mért a gazdaságra a Szaúd-Arábia és Oroszország miatti olajárzuhanás, amely majd 30 éve nem látott mélységekbe döntötte az olaj világpiaci árát.

Mit tehetnek adók terén a fizetési nehézségeik enyhítése érdekében a vállalatok?

Természetesen mindenkinek az az érdeke, hogy a járvány mihamarabb véget érjen, azonban a gazdaságban már az elmúlt pár hónap is jelentős károkat okozott. Mit tehetnek adókötelezettségeik terén azok a vállalatok, vállalkozók, akiknél a fizetési nehézségek már most előre láthatók. Ugyan ezen megoldások hosszú távon nem oldják meg a problémát, de az adókötelezettségek időbeli racionalizálása segítséget nyújthat a hirtelen jött bevételkiesésre.

Az ilyen válságos és előre nem látható helyzetekre vonatkozóan a magyar adórendszer ismeri a fizetési kedvezmények intézményét, amely a különböző anyagi, szociális helyzetből adódó esetekben nyújthat segítséget az adózóknak. Ennek keretében méltányossági alapon kérelmezhető a fizetési kötelezettség halasztása, részletfizetése, a fizetendő adó mérséklése, illetve egyes esetekben az adó elengedése is. Mi most az adó előleg mérséklését és a részletfizetés lehetőségének alkalmazhatóságát ismertetjük röviden. 

Adóelőleg mérséklési lehetőségek

1. Helyi iparűzési adó mérséklése

Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség a naptári éves vállalkozások esetében nagyon aktuális, ugyanis nekik 2020. március 16-ig kell befizetniük az éves adókötelezettségük első felét.

Tekintve, hogy az adóelőleg még előző időszak, egészen pontosan a 2018. évi eredmények alapján került meghatározásra, ezért, ha a jelenleg kialakult rendkívüli helyzet miatt már most előre látható, hogy ha a vállalkozás eredménye messze elmarad a korábbi évek eredményétől, érdemes az előírt adóelőlegek mérséklésére is gondolni! Ezáltal az adózó a fizetendő előlegek éves összegét csökkentheti és a mostani gazdasági helyzetéhez igazítva újra tervezheti a fizetendő adóját. Mindez lehetőséget nyújthat a vállalkozások most esedékes költségeinek mérséklésére.

Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig számszakilag is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.

2. Társasági adó mérséklése

Társasági adó esetében is lehetőségünk van a korábbi bevallás alapján számított előleg módosításra, amelyet a NAV által készített ELOLEGMOD beadványon tehetünk meg. Fontos megjegyezni, hogy a társasági adó összegének várható csökkenése már részletesebb becslést igényel! A vállalat minden bevételére és kiadására gondolva kell a várható adókötelezettséget kiszámítani és bemutatni. Azonban a járvány miatt leginkább érintett szektorokban mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel is a cash-flow helyzet javítása érdekében.

3. Robin-Hood adó

Az olaj világpiaci árának bezuhanása hatással van azon vállalkozásokra, amelyek az általános adókötelezettségeken túl az energiaellátók jövedelemadójának is alanyai. Az érintett vállalkozások a társasági adóhoz hasonlóan korábbi időszakra szóló éves adókötelezettségük alapján számított előleg fizetésére kötelezettek. Az aktuális világpici árak miatt azonban ezen vállalatok idei évi bevételei már szinte biztosan alulmúlják a korábbi éveket. 

Erre tekintettel szintén érdemes elgondolkozni az adóelőleg mérséklését illetően, – amely a társasági adóhoz hasonlóan szintén a NAV-nál kérelmezhető – hiszen ez nem kismértékű havi szintű kiadást takaríthatna meg, a már amúgy is nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára. 

Adókat érintő részletfizetési kérelem

1. Helyi iparűzési adó

Amennyiben a módosított adóelőleg összege még továbbra is olyan mértékű lenne, hogy annak időbeli teljesítése rövidtávon nehézségeket okozna, vagy ha a vállalkozás éves eredményének csökkenését nem látjuk kellően alátámasztottnak, akkor folyamodhatunk – a korábbi adóelőleg mérséklési kérelemtől függetlenül is –, részletfizetési kérelemhez.

Ebben az esetben azonban fontos megjegyezni, hogy van, ahol a részletfizetés már csak az esedékességet követően, lejárt tartozásra kérhető! Ezért mindenképpen érdemes utána járni, hogy az érintett önkormányzati adóhatóság milyen lehetőségeket, formanyomtatványokat kínál a kérelem benyújtásához.

2. Társasági adó

A májusi társasági adó bevallási időszak ugyan még távolinak tűnhet, de sajnos a jelenlegi információk alapján a mostani rendkívüli helyzet megváltozása nem hetek, hanem hónapok kérdése. Erre való tekintettel érdemes már most előre tervezni és kalkulálni, hogy számolnia kell-e a társaságnak az idei évben a bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő adókötelezettségre is, vagy a korábbi időszak alapján kalkulált előlegek kellő fedezetet fognak-e nyújtani erre. 

E tekintetben mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy a 2019-es adóév volt az első olyan év, amikor már decemberben nem kellett adóelőleg kiegészítést teljesíteni a várható éves adókötelezettség erejéig. Ennek eredményeképpen sok cégnél elmaradt december végén az éves adó tervezetének összeállítása, így most májusban akár az is kiderülhet, hogy  fizetendő adó keletkezik.

Ebben az esetben természetesen a NAV is rendelkezik egy adófizetési könnyítési kérelem nyomtatvánnyal, amely azonban az adóelőleg mérséklési kérelemnél már jóval részletesebb és pontosabb, számszerű alátámasztást követel meg, de mindenképpen érdemes élni a lehetőséggel, amennyiben azt kellően alá tudjuk támasztani. 

3. Egyéb adók

A legtöbb helyi adó, és akár más éves adó tekintetében is érdemes elgondolkozni, hogy milyen fizetés könnyítési lehetőségek állnak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy ezen az időszakon társaságunkkal együtt egészségesen túl lendüljünk.

Minden lehetőséget számításba véve érdemes a társaságoknak a fenti törvényesen biztosított fizetési kedvezmények lehetőségén elgondolkozni, hiszen az átmenetileg kieső időszak kiadásainak csökkentésére kiváló opciót nyújtanak. Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy ezek a kérelmek illetékkötelesek, valamint helyi adók esetében mindig érdemes az érintett önkormányzat adóhatóságával is egyeztetni az elérhető nyomtatványok, a kérelem benyújtásának módja, pontos határideje és a szükséges mellékleteket illetően, annak érdekében, hogy méltányossági kérelmünket sikeresen jóváhagyják. 

Adómérséklés, részletfizetési kérelem terén
kérje tanácsadóink segítségét!

Mit tehet a jogalkotó ebben a helyzetben?

Az egyik leghatékonyabb segítség a jogalkotó részéről az lenne, ha azonnali jogalkotás mellett leegyszerűsítené, egységesítené és szükség esetén központosítaná a fenti adófizetési kötelezettség-csökkentési és részletfizetési lehetőségek kérelmezését.  A jelenlegi ,sok cég számára rendkívüli helyzetben egy szabad formátumú és csökkentett adattartalmú kérelem benyújtása is megfelelő lenne mind az állami, mind a helyi adók tekintetében.

A válsághelyzet elhúzódása, eszkalálódása esetén, az adófizetési kötelezettségek teljesítésén túl idén akár az adóbevallási kötelezettségek teljesítése is komoly akadályokba ütközhet. Bár az otthoni munkavégzés az irodai munkák terén széles körben lehetséges – még ha nem is feltétlenül biztosítja ugyanazt a hatékonyságot – ettől függetlenül komoly gondot okozhat, hogy a könyvelési és adózási információk egyáltalán rendelkezésre álljanak. A fizikai dokumentumok továbbítása lelassul, irodai környezet nélkül ezek digitalizálása és elektronikus továbbítása nagy mennyiségben lehetetlenné, de legalábbis igen időigényes feladattá válik. Arról nem is beszélve, hogy azért még ma is sok helyen nem megoldott az otthoni munkavégzés lehetősége megfelelő technikai eszközök vagy akár megfelelően gyors internet elérés nélkül.

Ennek a helyzetnek az enyhítésére a jogalkotónak érdemes lesz forgatókönyvet készítenie egyes,  komoly terhet jelentő számviteli és adózási követelmények halasztására vonatkozóan,  például az éves beszámoló készítés, társasági és helyi iparűzési adóbevallás elkészítési és benyújtási határidejének bizonyos időre történő, az adózó kérelemére történő elhalasztásán.
    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom