Facebook image
Mentés

Új szociális hozzájárulási adótörvény 2019-től

A 2019-től hatályba lépő új Szocho tv. alapvetően az eho integrációjával és a kedvezményrendszer átalakításával hoz újat a jelenlegi szabályozáshoz képest. Négy dologra is érdemes fokozottan figyelniük a társaságoknak: mely kedvezményeket vehetnek igénybe folytatólagosan a régi szabályok alapján, melyek érvényesíthetők az új szabályok alapján, milyen kedvezmények kerülnek kivezetésre, illetve mely kedvezmények érvényesíthetők visszamenőlegesen akár önellenőrzéssel is.

Megszűnt az eho 2019-től, csak a szocho maradt

Az eho megszűnésével gyökeresen átalakul az a tradicionálisnak mondható szemlélet, amely adózási szempontból aszerint tett különbséget egyes jövedelemtípusok adókezelése között, hogy azok 

 • a biztosított magánszemély foglalkoztatási jogviszonyban kifejtett tevékenységéhez, vagy 
 • a magánszemély egyes vagyonelemeinek hasznosításához kapcsolódnak. 

Az előbbi logika mentén 2018. december 31-ig főszabály szerint szocho terhelte a magánszemély önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmeit, ugyanakkor nem terjedt ki a szocho hatálya a 

 • a magánszemély önálló tevékenységből származó jövedelmei közül az ingatlanbérbeadásra, illetve a gazdasági tevékenység keretében történő ingatlanértékesítésre, 
 • egyéb jogcímen megszerzett jövedelmekre (pl. önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések, alacsony adókulcsú államból kapott osztalék és kamat stb.)
 • egyes elkülönülten adózó jövedelmekre (mint pl. az osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont vagy értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem stb.), 
 • a külföldi előadóművész jövedelmére valamint a kifizetői adóteher mellett adható béren kívüli, egyes meghatározott juttatásokra és a kamatkedvezményből származó jövedelmekre sem. 

A kivételként említett jövedelmek korábban a 14, illetve 19,5 százalékos eho hatálya alá tartoztak, bár ez nem minden esetben jelentett tényleges eho-terhelést is egyben. Például az ingatlanbérbeadást 2018-tól kezdődően nem terhelte 14 %-os eho, illetve az elkülönülten adózó jövedelmek, továbbá a külföldi előadóművészek jövedelme esetében a 450.000,- Ft-os hozzájárulás-fizetési felső határelérése miatt nem merült fel minden esetben adófizetési kötelezettség. 

2019-től megszűnik az itt vázolt distinkció, így egységesen egykulcsos, 19,5 százalékos  mértékű szociális hozzájárulási adó fogja terhelni valamennyi előbb említett jövedelemtípust.

A szocho terhelés értékhatára

Az adóterhelés szempontjából ennek az alábbi jelentősebb következményei lesznek:

 • a jövedelemkorlátig 2019-január 1-től a 15 százalék  szja mellett 19,5 százalék  szocho-t kell fizetni (az eddigi 14 százalékos eho helyett) az elkülönülten adózó jövedelmek (pl. osztalék, árfolyamnyereség),illetve a külföldi előadóművész jövedelme után; 
 • a béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya) adóterhe az eho-szocho integráció és az 1,18-as szorzó eltörlésének együttes hatására az eddigi 34,22 százalékról 34,5 százalékra emelkedik, az egyes meghatározott juttatások és a kamatkedvezményből származó jövedelem (adóterhe 40,71 százalék),valamint  az egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek adóterhe (34,5  vagy 28,98 százalék)   viszont átmenetileg stagnál.

A külön adózó , illetve a külföldi előadóművészek jövedelmei  kapcsán kiemeljük, hogy azok után  abban az esetben fog tényleges szocho-fizetési kötelezettség felmerülni, ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó és elkülönülten adózó , valamint a külföldi előadóművész jövedelmei összesen nem érik el a minimálbér (2019-től 149 000 Ft)  huszonnégyszeresét (3 576 000 Ft). Ez a hozzájárulás-fizetési korlátra lefordítva azt jelenti, hogy a korábbi 450 000 Ft-ról 697 320 Ft-ra emelkedett a limit, azonban ez gyakorlati tapasztalataink szerint a külföldi előadóművészek esetében tipikusan nem eredményez mentesülést a szocho alól A jövedelemkorlátba tehát nem kell beszámítani a kifizetői adóteher mellett adható juttatásokat. Az előzőekben leírtak azt jelentik, hogy ha pl. egy cég magánszemély tulajdonosának havi bérjövedelme meghaladja a minimálbér kétszeresét, akkor az osztalék után már nem kell szochót fizetnie.

Milyen szocho kedvezmények érhetők el 2019-ben?

Általánosságban elmondható, hogy 2019-től 

 • emelkedik a szocho-kedvezmények mértéke, ugyanis azok mértéke az eddigi 100 000 forint helyett a minimálbérhez kötődik, 
 •  részmunkaidős foglalkoztatás esetén nem kell arányosítást alkalmazni, illetve
 • egyes kedvezmények igénybevétele adminisztratív szempontból is egyszerűbb lesz. 

2019. január 1-től jelentősen átalakul a szocho -kedvezmények rendszere. Az alábbi táblázatban foglaltak szerint az új Szocho tv. alapján adható kedvezmények mindenekelőtt a munkaerőpiacra lépést ösztönzik, míg átmeneti rendelkezés alapján 2019-től érvényesíthetőek olyan jelenleg is meglévő kedvezmények, amelyeknek érvényesítése 2018. december 31-én folyamatban van.  Amennyiben 2018-ban nem áll rendelkezésre az a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás, úgy a kedvezményt önellenőrzéssel lehet figyelembe venni. 

Az átmeneti rendelkezés alapján 2019. január 1-jét követően -  2018. december 31-én fennálló jogosultság alapján - továbbra is érvényesíthető, a „régi Szochó tv.” alapján adható adókedvezmények

legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező  25 év alatti pályakezdő munkavállaló után igénybe vehető 2 éves időtartamú kedvezmény

A 2018. december 31- szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

tartósan álláskereső után érvényesíthető 2 + 1 éves időtartamú kedvezmény

 

A 2018. december 31- szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után igénybe vehető 2+ 1 , illetve 3+2 éves kedvezmény,

A 2018. december 31- szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

 

A 2018. december 31- szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

a régi Szocho tv. 462/H. § szerinti K+F kedvezmény

érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint érvényesítheti azzal, hogy ezen adókedvezmény összege nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az új Szocho tv. 16. § szerinti K+F kedvezmény után fennmaradó adókötelezettség összegét.

 

 

2019. január 1-től az új Szocho tv. alapján adható kedvezmények

közfoglalkoztatottak után 

a jelenlegihez képes változatlan tartalom; Mérték: közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a garantált közfoglalkoztatási bér 130 %-a után az adómérték 50 %-a (9,75%); más kedvezmény nem érvényesíthető emellett

szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók

FEOR-08 9. főcsoport, 6. főcsoport 61. csoport, 7/7333, 8/8421; Mérték bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér (149.000 Ft) után az adómérték 50 %-a (9,75%);

munkaerőpiacra lépők után kedvezmény

megelőző 275 napon belül 92 nap biztosítási jogviszony (csed, gyed, gyes, gyet, közfoglalkoztatás nem számít bele); ismételt munkába állás is számít); Igazolás alapján! feltételeket a NAV igazolja majd a bejelentés vagy a 08-as bevallásban tett kérelem alapján; Mértéke: bruttó munkabér, max. a minimálbér (149.000 Ft) után az adómértékkel (19,5 %) számított összeg az első két évben, az adómérték 50 %-ával (9,75 %) számított összeg a harmadik évben;

3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők  kedvezménye

Mérték: bruttó munkabér, max. a minimálbér (149 000 Ft) után az adómértékkel (19,5 %) számított összeg az első három évben, negyedik-ötödik évben 50 % (9,75%); Feltétel: igazolás a NAV-tól, családtámogatási szervtől; a kedvezményjogosultságot nem érinti, ha az anya családi pótlékra való jogosultsága megszűnik a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt

megváltozott munkaképességűek után érvényesíthető kedvezmény

munkáltatót, egyéni vállalkozót, társas vállalkozást a tagja után; rehabilitációs hatósági igazolás kell, mely szerint max. 60 %-os egészségi állapota van (vagy rokkantsági rehab ellátásban részesül); Mértéke: adóalap, de legfeljebb a minimálbér (149.000 Ft) kétszerese után az adómértékkel (19,5%) számított összeg; jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe a kedvezmény

kutatók foglalkoztatásának a kedvezménye

változatlan feltételekkel; Mértéke: tudományos fokozattal rendelkező esetén a bruttó munkabér, de max. 500 ezer Ft után az adómértékkel (19,5%) számított összeg; hallgató vagy doktorjelölt után a bruttó munkabér, de max. 200 ezer Ft után az adómérték 50 %-ával (9,75 %) megállapított összeg

K+ F kedvezmény

Mértéke: K+F tevékenység közvetlen bérköltségének az adómérték 50 %-val (9,75%) számított összeg ; Tao adóalap-kedvezmény párhuzamosan nem vehető igénybe

védett korban lévők kedvezménye

Mértéke: bruttó bére, de legfeljebb a minimálbér (149.000 Ft) 4-szeresének az adó mértékével (19,5%  számított összege; Igazolás kell.

2018. december 31-el kivezetésre kerültek az alábbi kedvezmények

 • 25 év alatti és 55 év feletti munkavállaló utáni kedvezmény; 
 • Karrier Híd kedvezmény; 
 • rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény,
 • részmunkaidős kedvezmény (pl. pályakezdő fiatalok, 50 év feletti munkanélküliek, gyermek gondozását, családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásához kapcsolódóan) 

Megjegyezzük, hogy 2019-től nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni azokban az esetekben, amikor nem merül fel szocho-fizetési kötelezettség. Valamennyi kedvezményre vonatkoznak majd azok az elvi jellegű korlátozások, melyek szerint a kifizető ugyanazon természetes személy után csak adókedvezményt vehet igénybe, illetve a munkáltató a személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató folytathatja a kedvezmény érvényesítését a fennmaradó időszakra.

A kivásokat is érintik a változások!

Bár 2019-től a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások is KIVA-alapot képeznek személyi jellegű kifizetésként, ugyanakkor a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összegét továbbra sem kell figyelembe venni a KIVA-alap meghatározása során.

Kedvezményezett foglalkoztatottnak minősül az a személy, aki után a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után, munkaerőpiacra lépők után, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után, megváltozott munkaképességű munkaviszonyban/tagi jogviszonyban álló személy után, doktori vagy magasabb tudományos fokozattal/tudományos címmel rendelkező kutató/fejlesztő, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt után, K+F tevékenység után érvényesíthető kedvezményeket vesznek igénybe.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom