Mentés

Hatályba lépett az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Kormányrendelet rendelkezései 2018. január 1-jén hatályba léptek. Az Air. és az Art. átmeneti rendelkezéseihez igazodva e szabályokat a 2018. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó jogszabályok 2018-tól

Ezzel ismét bővült az adózók által figyelembe veendő jogforrások köre, az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó eljárási szabályokat a jövőben a következő helyeken kell keresni:

 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) alapvetően olyan általános eljárási szabályokat tartalmaz, amelyek az adóhatósági eljárások egészére, különösen az adóellenőrzésekre jellemzőek,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.) az egyes adókötelezettségekre vonatkozó adóigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó speciális részletszabályokat tartalmazza,
 • a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet az Air. és Art. egyes rendelkezéseinek részletszabályait fogja össze,
 • az egyes adónemeket érintő eljárási részletszabályok pedig az anyagi jogszabályokban találhatóak meg (pl. Áfa tv., Szja tv., Tao tv.),

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról pedig külön törvény, a 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezik. Az adóigazgatási eljárás hiányzó részletszabályai a kormányrendeletben fellelhetők.

A Kormányrendelet 465/2017. (XII.28.) számos, az új Air. és Art. által le nem fedett kérdésben fejti ki a részletszabályokat. Ezek zöme a korábbi szabályozás szerint az Art.-ben szerepelt, illetve pénzügyminiszteri/nemzetgazdasági miniszteri rendeletekben volt megtalálható. 

A Kormányrendelet általános rendelkezései között találhatóak meg:

 • az ügyintézési határidőkre vonatkozó részletszabályok, 
 • az adóhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és vizsgálatának szabályai, 
 • a változásbejelentés részletszabályai, 
 • az adószám törléséhez kapcsolódó részletszabályok, 
 • az adóbevallás kijavításának és kiegészítésének szabályai,
 • a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel szabályai, 
 • az adófizetés módját, időpontját rögzítő szabályok, valamint az egyenlegértesítő,
 • a bizonylat és igazolás kiállítása kifizetéséről szóló szabályok, és az adóhatósági igazolások kiállítására vonatkozó szabályok.

A Kormányrendelet külön fejezetben ismerteti az adófizetési biztosíték megállapítására, teljesítésére és visszafizetésére, felszabadítására vonatkozó részletes szabályokat, az adóügyek elektronikus intézésének speciális szabályait, és az ellenőrzés közös szabályait. 

Utóbbi rögzíti 

 • a helyszíni ellenőrzés megindítására,
 • a megbízólevél tartalmára,
 • a központosított ellenőrzésre,
 • a kapcsolódó vizsgálatra,
 • az ellenőrzés lefolytatására, valamint az ellenőrzés során az adóhatóságot megillető jogokra és kötelezettségeire,
 • és a fuvarozott termékek ellenőrzésére vonatkozó részletszabályokat.

Külön fejezet rendelkezik továbbá:

 • Az adóellenőrzés különös szabályairól. E fejezetben többek között az egyszerűsített adóellenőrzés, a becslési eljárás részletszabályait, illetve külön a személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslések részletszabályai kerültek rögzítésre.
 • A jogkövetési vizsgálatról.
 • Az adóteljesítmény számításának, a kiemelt adózók kijelölésének, illetve az legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításának szabályairól. [A korábban a 4/2012. (II. 14.) NGM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe.]
 • A feltételes adómegállapítás iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem és nyilvántartása, a díjfizetés és visszatérítése, valamint a döntés) részletszabályairól. A korábban a 39/2006. (XII. 25.) PM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe. 
 • A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem, nyilvántartás, az éves jelentéstételi kötelezettség, a díj kezelése stb.) részletszabályairól.
 • Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Értesüljön az adóváltozásokról

  hírlevelünkből!

  Feliratkozom
  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább