Facebook image
Mentés

Hatályba lépett az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Kormányrendelet rendelkezései 2018. január 1-jén hatályba léptek. Az Air. és az Art. átmeneti rendelkezéseihez igazodva e szabályokat a 2018. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó jogszabályok 2018-tól

Ezzel ismét bővült az adózók által figyelembe veendő jogforrások köre, az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó eljárási szabályokat a jövőben a következő helyeken kell keresni:

 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) alapvetően olyan általános eljárási szabályokat tartalmaz, amelyek az adóhatósági eljárások egészére, különösen az adóellenőrzésekre jellemzőek,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (új Art.) az egyes adókötelezettségekre vonatkozó adóigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó speciális részletszabályokat tartalmazza,
 • a 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet az Air. és Art. egyes rendelkezéseinek részletszabályait fogja össze,
 • az egyes adónemeket érintő eljárási részletszabályok pedig az anyagi jogszabályokban találhatóak meg (pl. Áfa tv., Szja tv., Tao tv.),

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról pedig külön törvény, a 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezik. Az adóigazgatási eljárás hiányzó részletszabályai a kormányrendeletben fellelhetők.

A Kormányrendelet 465/2017. (XII.28.) számos, az új Air. és Art. által le nem fedett kérdésben fejti ki a részletszabályokat. Ezek zöme a korábbi szabályozás szerint az Art.-ben szerepelt, illetve pénzügyminiszteri/nemzetgazdasági miniszteri rendeletekben volt megtalálható. 

A Kormányrendelet általános rendelkezései között találhatóak meg:

 • az ügyintézési határidőkre vonatkozó részletszabályok, 
 • az adóhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és vizsgálatának szabályai, 
 • a változásbejelentés részletszabályai, 
 • az adószám törléséhez kapcsolódó részletszabályok, 
 • az adóbevallás kijavításának és kiegészítésének szabályai,
 • a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel szabályai, 
 • az adófizetés módját, időpontját rögzítő szabályok, valamint az egyenlegértesítő,
 • a bizonylat és igazolás kiállítása kifizetéséről szóló szabályok, és az adóhatósági igazolások kiállítására vonatkozó szabályok.

A Kormányrendelet külön fejezetben ismerteti az adófizetési biztosíték megállapítására, teljesítésére és visszafizetésére, felszabadítására vonatkozó részletes szabályokat, az adóügyek elektronikus intézésének speciális szabályait, és az ellenőrzés közös szabályait. 

Utóbbi rögzíti 

 • a helyszíni ellenőrzés megindítására,
 • a megbízólevél tartalmára,
 • a központosított ellenőrzésre,
 • a kapcsolódó vizsgálatra,
 • az ellenőrzés lefolytatására, valamint az ellenőrzés során az adóhatóságot megillető jogokra és kötelezettségeire,
 • és a fuvarozott termékek ellenőrzésére vonatkozó részletszabályokat.

Külön fejezet rendelkezik továbbá:

 • Az adóellenőrzés különös szabályairól. E fejezetben többek között az egyszerűsített adóellenőrzés, a becslési eljárás részletszabályait, illetve külön a személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslések részletszabályai kerültek rögzítésre.
 • A jogkövetési vizsgálatról.
 • Az adóteljesítmény számításának, a kiemelt adózók kijelölésének, illetve az legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításának szabályairól. [A korábban a 4/2012. (II. 14.) NGM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe.]
 • A feltételes adómegállapítás iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem és nyilvántartása, a díjfizetés és visszatérítése, valamint a döntés) részletszabályairól. A korábban a 39/2006. (XII. 25.) PM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe. 
 • A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem, nyilvántartás, az éves jelentéstételi kötelezettség, a díj kezelése stb.) részletszabályairól.
 • Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról.
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom