Facebook image

A Parlament honlapján már olvasható az egyes adótörvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítására vonatkozó T/10537 számú törvényjavaslat, amely az alábbi fontosabb változtatásokat tartalmazza.

Kiküldetés

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja törvény) vonatkozásában a javaslat 2016.08.01-jétől pontosítja a kiküldetés fogalmát. E szerint kiküldetésnek minősül a hivatali, üzleti utazás, a munkába járás és a munkáltató székhelyére, telephelyére történő bejárás kivételével.

Egyes sportrendezvény sem lesz már adómentes

A javaslat 2016.08.01-jétől a sportrendezvény fogalmát is definiálja. Ezután már nem mentesülhetnek az adókötelezettség alól azon vállalkozások, melyek a jelenlegi szabályozás adta lehetőségből kifolyólag a munkavállalóik számára sportprogramot szerveznek és így adómentességben részesülhettek.

Munkába járás és távmunka változások

A javaslatban foglaltak a távmunka-végzésre vonatkozó szabályokat is érintik. A módosítások alapján a munkaáltató abban az esetben is adhat jövedelemként nem figyelembe veendő – többek között utazási bérlet, illetve jegy formájában történő – térítést, amennyiben a munkavégzés helye és a munkáltató székhelye, telephelye nem ugyanazon településen helyezkedik el, illetve a két helyszín között helyi közlekedési eszköz nem közlekedik. Változik a munkáltató által a kormányrendelet szerinti munkába járás esetén adómentesen kifizethető összeg kilométerenként 9 Ft-ról 15 Ft-ra.

Eltartottak körének bővítése

A javaslatban az eltartottak tekintetében történő kiegészítésre is sor kerül 2017. január 1-jétől, mellyel egyértelműnek tekintendő, hogy eltartottnak minősül a felsőoktatásban jogviszonnyal rendelkező személy is.

Duális képzések

A javaslatban foglalt módosítások alapján a duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján résztvevő hallgatókra is alkalmazhatóak az egyes meghatározott juttatásokra, illetve a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályok.

A 2017. évi Adótörvény módosítására tett javaslat kiterjeszti továbbá a duális képzések elméleti részére tekintettel kifizetett juttatásokra is az adómentességet az adott hónap első napján érvényes havi minimálbér összegéig. Mindez azt is jelenti, hogy a képzés ezen elméleti részére fizetett díj tekintetében egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség sem merül fel. A fenti módosítások a módosító törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba.

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosításokat érintően 2017. január 1-től a változások elsősorban a jelenlegi szabályok pontosítását, illetve alapvetően a jogosultak számára eszközölt könnyítéseket jelentenek. Ilyenek közé tartoznak azon új szabályok, mint például a jövőben a NAV abban az esetben is a biztosítóhoz utalhatja a magánszemélyt megillető állami támogatást, ha a magánszemély 1 000 Ft-ot meg nem haladó összegű nyilvántartott adótartozással rendelkezik, illetve a biztosított személy halála esetén a biztosító az állami támogatást a megjelölt kedvezményezett magánszemélynek, illetve megjelölt kedvezményezett hiányában a biztosított örökösének utalja.

Adóelőleg-nyilatkozat

Az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó szabályok is kiegészítésre kerülnek a módosító törvény kihirdetését követő naptól, ugyanis annak érdekében, hogy az érintettekre kevesebb adminisztrációs kötelezettség háruljon, a jogosult magánszemélynek - a családi kedvezmény érvényesítése érdekében - nem szükséges újabb nyilatkozatot tenniük a gyermek megszületése után, amennyiben a születés előtt a magzat tekintetében a nyilatkozatot már megtette.

Ingó vagyontárgy megszerzésére fordított érték meghatározása

Kiegészítésre kerülnek 2017. január 1-től az ingó vagyontárgy megszerzésére fordított érték meghatározásának módja is. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben az általános  forgalmi adóról szóló törvény szerinti műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség ajándékozása esetén  az adóhatóság nem szab ki illetéket, az átruházásból származó bevétel 75 százaléka, illetőleg azon összeg minősül megszerzésre fordított értéknek, melyet a magánszemély ilyen összegnek tekinthet.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem – részletesebb adatszolgáltatás

A NAV az 2016. augusztus 1-től az adóbevallási tervezetben - a javaslatban eszközölt módosításokban foglaltak szerint - az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmeket is szerepeltetni tudja. A javaslatban meghatározásra kerülnek azon adatok pontos köre, illetve az adatszolgáltatásokra vonatkozó határidő is, melyek a befektetési szolgáltatót kötik.

TBSZ jövedelem

 A tartós befektetésből származó jövedelmet, 2017. január 1-től érintő változások elsősorban olyan módosítások, melyek a korábbi rendelkezések tartalmát pontosítják. Ezek közé sorolandóak - többek között - azon rendelkezések, melyek az ún. bankbetét-típusú TBSZ tekintetében a hozam megállapítása esetében az árfolyam-változás hatását is figyelembe veszi, amennyiben olyan jellegű pénzügyi eszköz található a számlán, mely esetében értelmezhető az árfolyam-változás fogalma.

A fentieken túl - a javaslat szerint - a fenti típusú TBSZ számla megszűnésekor, illetve megszakításakor a hozam részének kell tekinteni azon kamatot is, melynek kifizetése esetlegesen még nem valósult meg. Abban az esetben, amennyiben a magánszemély a TBSZ-szerződését újraköti, a korábbi szerződés alapján a magánszemélyt megillető kamat az újonnan kötendő szerződésre történő befizetésnek minősül.Pontosítás, hogy a korábbi TBSZ újrakötése nem számít be az évente egy befektetési szolgáltatónál egy betéti, illetve egy portfolió típusú TBSZ kötési korlátba.

Törzstőke emelése

A javaslat szerint a társaság törzstőkéjének olyan típusú emelése, amikor az a társaság ki nem fizetett nyeresége terhére történik, nem tekintendő a magánszemély bevételének. Ezen módosítás a módosító törvény kihirdetését követő napon lesz hatályos.

MRP-program változása

 A javaslatban foglaltak alapján 2017. január 1-től a program szervezőjének tájékoztatási kötelezettsége van az opciós jellegű munkavállalói értékpapír-jutatási program tekintetében. Ingatlan és vagyonértékű jog átruházásból származó jövedelem időmúlásának figyelembe vétele A javaslatban foglaltak alapján 2017. január 1-től nem lesz akadálya annak - amennyiben a lakásnak nem minősülő ingatlan, illetve az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog átruházására a megszerzés évét követő 5 éven túl kerül sor, és nem állapítható meg az annak megszerzésére fordított összeg - hogy az átruházásból származó jövedelem meghatározására a korábbiakban is ismert 75 százalékos szabály alkalmazása során az időmúlást figyelembe vegyék.

Biztosítások

A javaslat szerint 2017. január 1-től negatív infláció esetében az egyszeri díjas biztosítások tekintetében felmerülő kamatjövedelmekre a díjnövekmény megengedett legmagasabb értéke a 30 százalékpontot nem haladhatja meg.

Adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás, munkásszállás

A javaslat adómentessé teszi 2017. január 1-től a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatást.
A munkásszálláson történő elhelyezés adómentessége tekintetében a javaslat 2017. január 1-től kiterjeszti a munkásszállás fogalmi körét, mivel a továbbiakban azon ingatlan is kimeríti ezen kategóriát, amelyben található lakóhelyiségekben lakóhelységenként csak egy a kifizetővel munkaviszonyban álló munkavállaló kap szállást.
A javaslat a méltányolható lakásigény, együttköltöző családtagok, korszerűsítés, illetve akadálymentesítés fogalmakat – melyek a korábbiakban kormányrendeletben kerültek szabályozásra - beemeli az Szja törvény 1. számú mellékletébe. A módosítás hatálya a módosító törvény kihirdetését követő nap lép hatályba.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom