Facebook image

Az Adótörvény módosító javaslat 2017. január 1-től a kiva és kata adónemeket érintően az alábbi fontosabb változtatásokat tartalmazza.

KATA

A 2017. évi adótörvény javaslat módosít a kisadózó vállalkozás  bevételének fogalmán.
Eszerint a kata adóalany bevételének számítása szempontjából figyelmen kívül hagyhatja a költségek fedezetére és fejlesztési célokra nyújtott támogatások összegét. Mindezt tovább könnyíti azon szabály, hogy ezen rendelkezést az adóalany 2014. évtől kezdve, visszamenőleges hatállyal alkalmazhatja. Mindez azt jelenti, hogy az adóalany 6 milliós bevételi értékhatárába a továbbiakban nem számítanak bele a fenti tételek.

KIVA

A módosítás a korábbi 25 főről 50 főre emeli azon létszám limitet (átlagos statisztikai állományi létszám),mely feltétel ahhoz, hogy az adott vállalkozás választhassa a kiva szerinti adózási módot.
A javaslat megszünteti az évközben tevékenységet kezdő vállalkozások tekintetében az arányosítás szükségességét a kiva választhatóságának mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára (500 millió Ft) tekintetében.
 A javaslat a kiva-adóalanyiság megszüntetése tekintetében a korábbi 50 fős átlagos statisztikai állományi létszámhatárt felemeli 100 főre, mely érték felett megszűnik az adóalanyiság.
Az adóalap számítása tekintetében alapvető változás lesz, hogy a törvény a továbbiakban nem a pénzforgalmi szemléletű eredményből vezeti le az adóalapot. A továbbiakban az adóalapot a törvényben meghatározott növelő és csökkentő tételek egyenlege, valamint ennek a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege képezi. A növelő tételek közé tartozik a saját tőke csökkenéseként elszámolt összeg, a fizetendő osztalék, a pénztár meghatározott növekménye, a Tao tv. szerinti nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek, ráfordítások összege, bírságok, pótlékok összegei, és a behajthatatlan követelés összegének elengedése.
 A csökkentő tételek közé tartozik a saját tőke növekedéseként elszámolt összeg, a kapott osztalék összege, valamint a pénztár meghatározott csökkenésének összege.

A személyi jellegű ráfordítás fogalmába a továbbiakban nem értendő bele a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja.

A javaslat alapján a változásokat megelőzően a kiva hatálya alá tartozó adóalanyok olyan adóalap csökkentő korrekcióval élhetnek, melyek a változások negatív hatásait ellensúlyozzák számukra. Ezen adóalap-csökkentő tétel levezetéséről a a NAV-nak kötelezettsége tájékoztatnia az adóalanyokat 2017. december 31-ig.

A javaslat könnyítést tartalmaz az elhatárolt veszteség felhasználást illetően, ugyanis a továbbiakban nem lesz az a korlátozás, hogy a vállalkozás az elhatárolt veszteség összegét csak 10 év alatt egyenlő részletekben használhatja fel. Változnak az adóelőleg fizetésére vonatkozó szabályok is. E szerint az adóelőleg összegében nem kell beleszámítani a pénzeszközök változását, a Kiva törvény alapján megfizetett adót, illetve adóelőleget. Az új szabályok értelmében az adóelőleget az összes járulékalapot képező jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott utánérvényesíthető kedveménnyel és a fizetendő osztalék összege, és az ebből levont, kapott osztalék összege egyenlege alapján kell meghatározni. Fontos - az adóhatóságot érintő - kötelezettség került előírásra a módosító javaslatba foglalva, miszerint az adóhatóság 2016. november 1-ig köteles tájékoztatnia a kiva adóalanyokat az őket érintő változásokról.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom