Facebook image
Mentés

2016-os ellenőrzési irányok alapja az adózói kör minősítése lett I. rész

A NAV honlapján 2016. február 19-én közzétette a 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról szóló tájékoztatóját.

A tájékoztató alapján egyértelmű, hogy 2016-ban az adóhatósági ellenőrzések lefolytatását alapvetően az adózói életút és azok minősítése fogja meghatározni és jellemezni.

Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

Az adóhatóság - az idei tájékoztatója szerint - kiemelt törekvése, hogy az adójogszabályok betartásával működő adózókat megvédje a csalárd tevékenységet folytató versenytársak – adóelkerülés útján keletkező – jogellenes előnyével szemben. A korábbi évek ellenőrzési irányaitól eltérően a NAV 2016-ban kiemelt hangsúlyt fog fektetni a preventív jellegű ellenőrzésekre, vagyis olyan komplex kockázatelemzést tervez lefolytatni, mellyel a korábbi évekhez képest sokkal hatékonyabban kiszűrhetőek lesznek a kifejezetten adóelkerülési céllal alakuló adózók. Amennyiben megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység megvalósulása kockázatos, annak feltételei nem állnak fenn, vagy valószínűsíthetően nem elegendőek a tevékenység megvalósításához, az adózót fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja. A NAV 2016. évben a jogelőd nélkül alakult vállalkozások legalább 10%-ánál vizsgálni tervezi a jogszabályok betartásának meglétét.

A minősítésen alapuló ellenőrzések

A 2016. január 1-jével hatályos új, adózói minősítésen alapuló változások ténylegesen a hagyományosnak nevezhető ellenőrzések során fognak igazán érvényesülni. A NAV alapvetően két irányba kíván elmozdulni. Egyrészt a megbízható adózói kör esetében kifejezetten a prevenciós jellegű elemeket kívánja előtérbe helyezni. Ezen adózók esetében az ellenőrzések során kifejezetten támogató jellegű szerepkörben kíván megnyilvánulni annak érdekében, hogy ezen adózók az adókötelezettségeiknek minél könnyebben tudjanak eleget tenni. Mindezt - a megbízható adózók esetében - az ellenőrzési határidő abszolút jelleggel bíró 180 napban történő maximalizálása is segíti. A hangsúlyt kifejezetten a tájékoztatásra, az adózói önkéntes jogkövető magatartás elősegítésére fogja helyezni.

Az adókötelezettségeiket szándékosan nem teljesítő kockázatos adózói kör 2016. évben a fentiektől merőben eltérő bánásmóddal szembesülhet, ugyanis az adóhatóság kifejezetten visszatartó és kényszerítő jellegűeszközökhöz kíván nyúlni az ellenőrzések során. Mindez azt jelenti - a tájékoztató szerint - hogy az adócsalást, illetve adóelkerülést elkövető kockázatos adózók esetében az adóhatóság a hatósági eszközeinek célzott és következetes alkalmazásával a jogkövető magatartást kívánja majd kikényszeríteni.

A NAV 2016. évben - függetlenül az adózói minősítéstől - a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál folyamatosan magas ellenőrzöttségi szintet kíván majd fenntartani.

A tájékoztató szerint - a korábbi évekhez hasonlóan - a NAV a gazdaság fehérítését, az adócsalások visszaszorítását, a központi költségvetés bevételeinek biztosítása érdekében az önkéntes jogkövetésre való ösztönzést, valamint a versenysemlegesség fenntartását továbbra is az ellenőrzéseinek fő céljaként határozza meg.

Összességében elmondható, hogy a 2015. évhez képest 2016. évben – a NAV tervei szerint – a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések aránya az összes ellenőrzések számához mérten minimális csökkenést fog mutatni. Ezen ellenőrzés típuson belül kiemelést érdemel, hogy a vagyongyarapodási vizsgálatok aránya a korábbi 5,2 százalékról 0,4 százalékra fog zsugorodni. A többi ellenőrzéstípus - összes ellenőrzéshez viszonyított - arányszámai idén a tervek szerint érdemben nem változnak a tavalyi évhez képest. Így kérdés marad, hogy az átalakítás alatt álló szervezettel az adóhatóság valóban a prevencióra fogja-e fektetni 2016-ban a hangsúlyt, vagy egyelőre az ellenőrzési jelenlét a megfogalmazott célkitűzések ellenére inkább a korábbiakban megszokotthoz hasonlóan alakul, ami ugyanakkor a megbízható adózói minősítés bevezetésével szinte elképzelhetetlennek látszik.

A bejegyzésem folytatásában a fogyasztási típusú, illetve egyéb termékértékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről olvashatnak.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom