Facebook image
Mentés

Adóellenőrzési irányelv: Fogyasztási típusú, illetve egyéb termékértékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

A NAV 2016. évben kiemelt feladatként tekint a fogyasztási típusú adóbevételek (különösen az általános forgalmi adó) megrövidítését célzó adózói magatartások valamennyi beazonosítható típusa és azok elkövetői fokozott ellenőrzésére.

Ezen típusú adónemek tekintetében ugyancsak kiemelt jelentőséggel bír, hogy az adóhatóság továbbra is különösen fontosnak ítéli az értékesítési láncolatok gyors feltárását, a számlázási útvonalak és a hatóság rendelkezésére álló kontrolladatok eltéréseinek hasznosításával a valószínűsíthetően áfa csalásokban résztvevők hatékony kiszűrését, ellenőrzését, a haszonhúzók beazonosítását.

A 2015. évhez képest az idei ellenőrzések középpontjának fókuszában új elemként jelenik meg - a napjainkban is széleskörű figyelmet kapott - az ún. sharing economy (UBER, közösségi étkezés, személyszállítás, szálláshely-nyújtás stb.). Nem véletlen, hogy itt az adóhatóság kiemelt feladatként tekint a folyamatos adóhatósági jelenlét biztosítására és az érintettek adókötelezettségeinek ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatására. Az érem pozitív oldalaként azért azt is meg kell említeni, hogy az adóhatóság nem csak utólag akar büntetni, hanem előre segítséget is ad azoknak, akik a jogkövető módon meg akarnak felelni az előírásoknak.

A 2016. évben az adóhatóság ugyancsak fokozni tervezi az ügyviteli és integrált vállalatirányítási rendszerek IT eszközökkel történő átvilágítások, illetve az online pénztárgépekkel kapcsolatos adózói kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányuló ellenőrzések számát, illetve hatékonyságát. A nav az ún. elektronikus számlázással kapcsolatos adatexporttal továbbított adatállományok könnyebb feldolgozhatósága érdekében elősegíteni igyekszik az elektronikus számlázás elterjedését. Idén továbbra is számítani kell az EKAER-rel kapcsolatos ellenőrzésekre.

Ebben az évben a jövedéki termékek ellenőrzése terén számítani kell a jogellenesen forgalmazott, illetve jogosulatlanul birtokban tartott cigaretta, és a vágott, szárított, fermentált dohány felderítése érdekében a termőterületek és azok földrajzi környezetének, az egyéb bejelentési kötelezettség alá eső ásványolaj szállításának, illetve az üzemanyag végfelhasználóinak ellenőrzésére, valamint a dohánytermék kiskereskedők és ezen termékek internetes kereskedelmének ellenőrzésére egyaránt.

Jövedelem és vagyoni típusú adók ellenőrzése

A NAV 2016. évben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet kíván fordítani a kapcsolt vállalkozások közötti költség, ráfordítás elszámolásokra, az adózóknál alkalmazott transzferár-képzés gyakorlatának ellenőrzésére, a nagy összegű támogatások, beruházások elszámolásának helytállóságára, kiszűrve a nem valós gazdasági eseményekre alapozott költségelszámolásokat, a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos társasági adóalap csökkentéseket.

Az adóhatóság jelentős feladatként tekint a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazására való felkészülésre és az áttérést választók figyelemmel kísérésére.

Idén nagy változásként tekinthetünk arra, hogy a megváltozott jogszabályi környezet miatt a NAV kizárólag a bűnügyi szakterület jelzései alapján tud csak esetlegesen sort keríteni vagyongyarapodási vizsgálatok elrendelésre.

A személyi jövedelemadózás szempontjából a NAV ellenőrzési célcsoportjában azok az egyéni vállalkozók fognak állni, akik folyamatosan és tartósan veszteségesen működnek, és/vagy bevallási kötelezettségüket nem teljesítik, mindebben az adóhatóságot - az elmúlt években ratifikált nemzetközi egyezmények, illetve szerződések alapján - a nemzetközi szerepvállalásból eredő információk, ismeretek, továbbá az automatikus információcsere keretében érkező adatok is segíthetik.

Külön adóhatósági figyelmet kaphatnak a tartósan veszteséges egyéni vállalkozók, valamint azon kockázatosnak minősített magatartások, melyek a gazdasági társaságok és azok magánszemély tulajdonosai közötti jogviszonyon alapulnak.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

A NAV ellenőrzési tevékenysége keretében 2016. évben hangsúlyt fektet járulékalap védelmének jegyében a munkaerő-kölcsönzők tevékenységére, valamint azokra, akik magas árbevétel és forgalom mellett kevés létszámú munkavállalót foglalkoztatnak. Ezen típusú adókötelezettségek körében kiemelt adóhatósági figyelmet kapnak még a szociális hozzájárulási adókedvezmények jogszerű igénybevételére irányuló ellenőrzések.

A NAV 2016. évre vonatkozó tájékoztatójában - a 2015. évhez képest - az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök körében számos új elemmel találkozhatunk, így a számítógép, szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és egyéb irodagép kis- és nagykereskedelme; az elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme; az információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme; fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem; az információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) termékek kiskereskedelme; a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa kiskereskedelme és azok értékesítése házhozszállítással, a szálláshely-szolgáltatás; a textil-, lábbeli nagy és kiskereskedelme; a személyszállítás, a szépészeti szolgáltatás, valamint az üzletviteli tanácsadás.

A jövedelmezőség szempontjából ellenőrizendő tevékenységek tekintetében - az előző évhez képest - változásként tekinthetünk arra, hogy az ún. egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme megnevezésű tevékenységkört felváltotta az egyéb információtechnológiai szolgáltatás. Azonban változatlan ellenőrizendő tevékenységi kör továbbra is 2016. évben a gépjárműalkatrész kiskereskedelem.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom