Facebook image
Mentés

Támogathatja az Olimpiát egy kis adókedvezményért cserébe!

A keddi napon került benyújtásra az Országgyűlés elé az a törvényjavaslat, mely egy új társasági adókedvezménnyel járó támogatási formát vezet be Budapest 2024. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatához kapcsolódóan.

Az Olimpiai pályázat támogatása adókedvezményének mértéke, felhasználásának módja illeszkedik a tao törvényben már alkalmazott – előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások támogatásához, valamint a látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó – adókedvezményekhez.

A törvényjavaslat értelmében az adóévben az Olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság (továbbiakban: „Pályázat Lebonyolító”) részére az Olimpiai pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott:

 • támogatás,
 • juttatás,
 • véglegesen átadott pénzeszköz és
 • térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint
 • a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke alapján,

de legfeljebb a Pályázat Lebonyolító által kiadott igazolásban szereplő összeg erejéig társasági adókedvezmény vehető igénybe a támogatás adóévében és az azt követő adóévekben.

E támogatás után adókedvezmény utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez a Pályázat Lebonyolítóval kötött támogatási szerződésre, a Pályázat Lebonyolító által kiállított támogatási igazolásra, a támogatásnak a szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli teljesítésére, valamint a támogatás teljesítésének a NAV-hoz a teljesítéstől számított 30 napon belüli bejelentésére van szükség.

Az új előírás kihirdetése után érdemes lesz sietni, ugyanis a támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozó együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd Ft-nak megfelelő értéket és e támogatási forma 2018. január 1-jével meg is szűnik. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy az igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak minősüljön. Érdekesség, hogy a Pályázat Lebonyolító noha a támogatási megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül kiadja a támogatási igazolást, azonban vissza is vonja azt, amennyiben a támogató a megjelölt teljesítési naptól számított 30 napon belül sem teljesíti a vállalt támogatást. Kedvező szabály ez a „későn ébredők” számára, hiszen ezáltal a 19 milliárd forintos támogatási keret lekötése után is lehetőség nyílhat támogatóként beszállni a nem teljesítők és emiatt az igazolástól elesők helyére.

A törvényjavaslat alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó tao alanyok a többi adóalannyal azonos (vagy akár előnyösebb) helyzetbe kerülnek, ugyanis az új előírásokat már azok hatálybalépésének adóévében is alkalmazhatják a társasági adóalanyok, függetlenül attól, hogy a naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti évet alkalmaznak.

Tegyük fel például, hogy egy gazdasági társaság 2015. évi üzleti éve 2015. április 1-jétől 2016. március 31-ig tart és az új előírások 2016 februárjában kihirdetésre kerülnek, akkor reális esélye van annak, hogy a gazdasági társaság mind a 2015., mind pedig a 2016. üzleti évében adókedvezményt vegyen igénybe az Olimpiai pályázat támogatására tekintettel.

Azon túlmenően, hogy e támogatási forma esetén sem részesülhet a támogató ellenszolgáltatásban, még a realizálható megtakarítás mértéke is megegyezik a korábban és jelenleg is adható előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások, valamint a látvány-csapatsport támogatása során elérhető megtakarítás nagyságával, mely attól függően, hogy a támogató adóalapjából mekkora rész esik a 10 százalékos, illetve a 19 százalékos adókulcs alá, 2,5 százalék és 4,8 százalék között mozoghat. A jogalkotó mindezt azzal éri el, hogy a támogatás összegének 75 százalékát adóalap növelő tételként kell figyelembe venni a támogatás évének társasági adó kötelezettségének számítása során.

Mint látható, az Olimpiai pályázat támogatására csak egy véges keret erejéig és csak köztartozásmentes adózók számára van lehetőség, de a kimaradóknak sem kell csüggedniük, hiszen korábbi blog bejegyzéseinkben már bemutatott előadó-művészeti szervezetek és filmalkotások, valamint a látvány-csapatsport támogatására az Olimpiai pályázat támogatásával megegyező megtakarítási lehetőség mellett egész évben lehetőségük van a társasági adó alanyoknak.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom