Facebook image
Mentés

A havi pénzügyi riport jelentősége a vállalkozás költséggazdálkodásában

Tulajdonosi szempontból a legfontosabb tényező egy társaság gazdálkodásában a profit növelése, amit kétféle tényező befolyásol, az egyik a bevétel növelése, a másik a költségek, kiadások csökkentése. Ezen szemléleten túl, a gazdasági növekedés, a piacgazdaság kiépülése és a mindezekkel összefüggő gazdaságpolitikai célkitűzések mind megkövetelik a menedzsment részéről az ésszerű takarékoskodást, a hatékonyság javítását.

A költséggazdálkodás nem más, mint a rendelkezésre álló termelési tényezők takarékos felhasználásra irányuló tevékenysége. A korszerű költséggazdálkodás nem jelent minden áron való költségcsökkentést, hiszen a legfontosabb, hogy az adott ráfordításokkal minél nagyobb vállalkozási teljesítmény legyen elérhető. A szűk látásmód, miszerint megalapozatlanul takarékoskodunk elavult szemlélet, manapság nem lehet jellemzője a korszerű költséggazdálkodásnak.

A legfontosabb termelési tényezők:

 • munkaerő 
 • tőke (pénzügyi és szellemi)
 •  technológia 
 • információ 
 • természeti tényező

Egy vállalkozás működése során mind a tulajdonosok, befektetők, mind a management figyelemmel kíséri a társaság költségeinek tervezését, a bizonylatolását, utalványozását, a költségek elszámolását, azok elemzését és ellenőrzését. A számviteli szolgáltatók segítséget tudnak nyújtani az évközi jelentés formátumok kialakításában, hiszen nem csak év végén szükséges, hogy szembesüljön a vállalkozás az eredményével. Manapság a felelősen gazdálkodó társaságok vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a havi, negyedéves riportokra. A számviteli szolgáltató naprakészen rögzíti a gazdasági eseményeket, így nem okoz nehézséget egy havi riport összeállítása, amely tartalmazza a tulajdonosok által elvárt eredménykimutatást, mérleget, cash-flow kimutatást és akár ezeknek az előző időszakkal való összehasonlítását, diagramokkal, pénzügyi mutatókkal alátámasztva.

Ezekből a riportokból havonta láthatja a menedzsment a növekedés, csökkenés okát is, egy alaposan megtervezett részletes jelentésből egyszerűen kiszűrhető egy-egy indokolatlan, nagy ráfordítás. Rendszerint ezeket a riportokat magyarázatokkal is célszerű alátámasztani, ilyenkor a befektető, tulajdonos választ kap arra a kérdésre többek között, hogy mitől nőtt meg olyan nagyon bizonyos költség. A könyvelés fontos pillére ezeknek a magyarázatoknak, hiszen a könyvelő látja a bizonylatokat, a főkönyvi kivonatot, amelyből meg tudja adni a választ ezen kérdésre. Amennyiben a havi jelentések elemzése indokolja, év közben még lehet változtatni a vállalkozás által kialakított üzleti stratégiákon.

A számviteli előírások lehetőséget adnak költséghelyek kialakítására. A költséghelyes elszámolás célja az önköltségszámítás pontosabbá tétele azáltal, hogy az egyes termékekre, szolgáltatásokra, projektekre csak azokat a költségeket terheljük, amelyeket valóban az adott a termékekhez, szolgáltatásokhoz, projektekhez kapcsolódóan merültek fel. Az ilyen nyilvántartáson alapuló riport tényszámokat szolgáltat a költséghelyes gazdálkodás eredményességének elbíráláshoz, az egyes tevékenységi felelősök elszámoltatásához, ezáltal megteremti az elszámolási alapot a rezsigazdálkodás megfelelő színvonalú megvalósításához, normalizálásához.

Felelős gazdálkodás mellett a folytonosság biztosítása érdekében elengedhetetlen fontosságú a tervezési fázis. Természetesen az első lezárt gazdasági év után egyszerűbb a tervezés, hiszen a cégnek vannak előzmény adatai, tapasztalatai. A tervezési folyamat során ritkán kérnek a tulajdonosok könyvelői segítséget, pedig a pontos tényadatok birtokában és a várható számviteli, adózási szabályok módosításainak ismeretében a számviteli szolgáltató igénybevételével pontosabban lehet ezt a feladatot elvégezni. Természetesen a tervezés alapja az elmúlt év eredménye, bevétele és költsége, és ezekhez viszonyítva tud a társaság tervezni, hogy mely tevékenységek költségeiből akar esetleg lefaragni, melyek tevékenységek költségvetését szükséges növelni, átdolgozni. Elengedhetetlen, hogy a tervezési fázis után a tényleges adatok összehasonlításra kerüljenek az előzetes terv adatokkal, hiszen az esetleges eltérések vizsgálata után lehet csak megalapozott intézkedéseket hozni a jövőbeni gazdálkodással kapcsolatban.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom