Facebook image
Mentés

Új szociális hozzájárulási adókedvezmény

Az Eat.* 462/G. §-a értelmében 2015. július 1-től a munkáltatók az egyes mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatott, 25 év feletti és az 55 év alatti természetes személyek után fizetendő Szochoból adókedvezményt vehetnek igénybe.

A kedvezménnyel érintett munkakörök a 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) alapján:

1. a 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó mezőgazdasági foglalkozások:

 • 6111 Szántóföldinövény-termesztő,
 • 6112 Bionövény-termesztő,
 • 6113 Zöldségtermesztő,
 • 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő,
 • 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő,
 • 6116 Gyógynövénytermesztő,
 • 6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású,
 • 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő,
 • 6122 Baromfitartó és –tenyésztő,
 • 6123 Méhész,
 • 6124 Kisállattartó és –tenyésztő és
 • 6130 Vegyes profilú gazdálkodó,

2. a 7. főcsoport 7333 számú foglalkoztatásból a mezőgazdasági gépkarbantartó, javító, illetve

3. a 8. főcsoport 8421 számú foglalkoztatás szerinti mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

A kedvezmény összege az adott hónap szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításakor figyelembe vett bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 14,5 százaléka, melyet a kifizetőnek havonta, munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként kell megállapítania. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény legfeljebb 100 000 Ft-nak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett rész után illeti meg a munkáltatót.

A kifizető az alábbi esetekben nem veheti igénybe a kedvezményt:

  • azon adómegállapítási időszakban, melyben a munkavállalót nem, vagy nem kizárólag a fent említett mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatta,
  • azon hónapra vonatkozóan, melyben a munkavállaló a 25. illetve az 55. évét betölti,
  • amennyiben költségvetési szervnek minősül.

Remélhetőleg az új Szocho kedvezmény mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon beteljesíti a hozzá fűzött pozitív várakozásokat, így a mezőgazdasági dolgozók foglalkoztatásának elősegítését, és jelentős összegű adómegtakarításokat az őket foglalkoztató társaságoknál.

*Eat.: az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI törvény
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom