Facebook image
Mentés

Itt a nyár, itt a nyárimunka-szezon: a nappali tagozatos hallgatók gyakorlati foglalkoztatása

Az eltérő jogszabályi háttér miatt külön tárgyaljuk a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a szakközépiskolai tanulók gyakorlati foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb munkajogi, adózási szabályokat.

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a felsőoktatási törvény szerint a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A szerződés kialakítása és a hallgató foglalkoztatása során tekintettel kell lenni a hallgatók egészséges munkavégzését szolgáló, az általánostól eltérő munkajogi szabályok betartására:

 • éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el;
 • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a 8 órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egyheti munkaidőkeretet lehet elrendelni;
 • a hallgató számára legalább 12 óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani;
 • próbaidő nem köthető ki;
 • a pihenőnapok/pihenőidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.

Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

A jogszabály azt is meghatározza, hogy mit kell mindenképpen tartalmaznia a hallgatói munkaszerződésnek. Felhívom a foglalkoztatók figyelmét, hogy az alábbiak semmilyen esetben nem hagyhatók ki a munkaszerződésből, abban tehát mindenképpen szerepelnie kell az alábbiaknak:

 • a szakmai gyakorlóhely adatai;
 • a hallgató természetes személyazonosító adatai;
 • a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatai;
 • a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezése és a képzési idő;
 • a hallgató munkaköre;
 • a szakmai gyakorlat helye (munkahely),időtartama (kezdő és befejező időpontját),szükség esetén szakaszai, a hallgató napi munkaideje, a hallgatót megillető díjazás összege illetve a díjazás hiánya;
 • a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének megnevezése;
 • szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölése, azok mértéke és nyújtásának feltételei.

Diákok munkadíja, van egy minimum

A felsőoktatási törvény előírja, hogy amennyiben a gyakorlat egybefüggő időtartama eléri a 6 hetet, úgy a hallgatónak legalább heti 15 225 Ft díjazást kell fizetni, mely adómentesnek minősül. Amennyiben a gyakorlat egybefüggően nem éri el a 6 hetet, úgy egyáltalán nem kötelező a hallgató díjazása. Természetesen a foglalkoztató dönthet úgy, hogy mégis „fizet” a hallgatónak vagy a fenti összegnél magasabb összegű munkadíjban részesíti. Ebben az esetben havonta a minimálbért meg nem haladó rész szintén adómentes juttatásnak minősül.

Nem kell szochót fizetni

2014-es változás, hogy a hallgató részére kifizetett juttatás után a foglalkoztatónak nem kell szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetnie, emellett a hallgatói munkadíjból az egyéni járulékokat sem kell levonni és megfizetni. Ebből fakadóan tehát a hallgatók nem minősülnek biztosítottnak ezen jogviszonyuk alapján, így a bejelentési kötelezettség sem terjed ki rájuk. Érdemes megjegyezni, hogy fentiek ellenére a hallgató a hallgatói jogviszonya alapján jogosult lesz a természetbeni egészségügyi ellátásokra, azonban például táppénzt nem kaphat és ezen időszak nyugdíjra jogosító szolgálati időként sem vehető majd figyelembe.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a nappali tagozatos hallgatók gyakorlati foglalkoztatása kedvező lehetőség, érdemes élni vele.

Következő bejegyzésemben a Szakközépiskolai tanulók foglalkoztatását érintő fontosabb részletszabályokat foglalom össze.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom