Facebook image
Mentés

Leltározás, mint a hatékony mérleg készítés egyik eszköze

Ismét itt a beszámoló készítési időszak. Ehhez kapcsolódóan egy sokszor rosszul értelmezett, vagy néha elfelejtett témát fogok boncolgatni, a számviteli törvény által előírt leltározást, azaz a mérleg leltárral való alátámasztását.

A könyvek üzleti év végi zárásához, a mérleg tételeinek alátámasztásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozó mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, mennyiségben és értékben. Ezt a szakma röviden „mérlegleltárnak” nevezi.

Ahhoz, hogy a mérleget leltárral lehessen alátámasztani (mind az eszköz és mind a forrás oldalt) a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végezni. Az egyeztetés csak az értékben kifejezhető és az idegen helyen tárolt eszközökre, illetve a kötelezettségekre értelmezhető. Az egyeztetés nem jelent mást, minthogy a főkönyvben és az analitikában megjelenő számok egyezőségét biztosítani kell. A fejlett vállalatirányítási rendszerek ezt az egyezőséget automatikusan biztosítják, mert a főkönyvi adatokat csak az analitikán keresztül lehet könyvelni. Még ilyen esetekben sem mellőzhető az ellenőrzés. A leltárt az egyeztetés és az ellenőrzés alapján a könyvelés adataiból kell összeállítani.

A csak értékben nyilvántartott eszközöket és kötelezettségeket (pl.: követelések, bankszámla pénzek, saját tőke, szállítói kötelezettségek) minden üzleti év végére kell egyeztetéssel elvégezni. Itt az egyenleg megerősítéseknek, egyenleg közlőknek, számlakivonatoknak kiemelt szerepük van.

A ténylegesen, hétköznapi szóhasználattal leltárazandó eszközök döntő többsége a tárgyi eszközök és a készletek közül kerülnek ki. Ezek az eszközök mennyiségben is mérhetőek, így a mérleg alátámasztásához a tényleges leltározást is el kell végezni a következők szerint:

 • ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról analitikus egyeztetéssel köteles meggyőződni. Ezt az analitikusan összeállított leltárt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente kötelezően mennyiségi felvétellel alá kell támasztani.
 • ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról leltározással köteles meggyőződni.

Az árukészleteket az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben, vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel. A mennyiségi felvétel célja a fordulónapon ténylegesen meglévő készletállomány számbavétele. Az leltározási időpontnak a fordulónaphoz közel kell esnie, a leltározást akkor kell elvégezni, amikor a készletek mennyisége már nem változik, vagy még nem változott a fordulónaphoz képest. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.

Fontos azonban, hogy a fenti szabály csak a kereskedelmi forgalom folyamatosságát szolgáló árukészletekre alkalmazható. A saját termelésű készletek és az anyagok esetében fordulónapi leltározás (mennyiségi felvétel) szükséges.

Speciális esetek: az idegen helyen tárolt készletek leltározása

Az idegen helyen tárolt készletek speciálisak. Esetükben valamennyi fordulónapon el kell végezni a leltározást, azonban a számviteli törvény a leltározást ilyen esetben egyeztetési kötelezettségként kezeli. Ez esetben egyeztetés alatt az eszköz tényleges birtokosával lefolytatott egyeztetést értjük, s ez lehet írásbeli megerősítés vagy akár személyes bemutatás is.

Abban az esetben, ha a gazdálkodó év közben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, akkor a nyilvántartás szerinti mennyiség és a tényleges, leltározott mennyiség közötti különbség, előjelétől függően hiány vagy többlet lehet.

A hiány és a többlet bár egymás „komplementerei”, számviteli elszámolásuk különbözik. A hiányt az egyéb ráfordításokkal szemben kell elszámolni, míg a többlet rendkívüli bevétel lesz. A többletet a készlet állományból történő kikerüléséig (ami lehet értékesítés, felhasználás, selejtezés stb.) halasztott bevételként kell elhatárolni.

Hiány – Káló

A készletek hiányához kapcsolódó fogalom a káló. A káló egyfajta névleges hiány, a tárolással szükségszerűen együtt járó mennyiségi veszteség (például gyümölcsök, vegyi anyagok). Ezek elszámolása azonban nem hiányként, hanem működési ráfordításként, anyagköltségként, vagy elábéként történik. A káló megengedett mértékét a számviteli politikában kell rögzíteni, a megfelelő szakmai standardokkal összhangban.

A hiánnyal kapcsolatban felmerülhet a felelősség kérdése. A leltárfelelősi megállapodás szabályait, alaki és tartalmi kellékeit, a felelősség eseteit, mértékét, a mentesülés szabályait a leltárfelelősi megállapodásban kell rögzíteni. A munkavállalók leltárfelelősségének keretszabályait a Munka Törvénykönyve tartalmazza.

Záróérték

Ha a gazdálkodó folyamatos mennyiségi nyilvántartást nem vezet az adott készletfajtáról, akkor hiányról, illetve többletről, az összehasonlítási alap hiányában nem beszélhetünk. Ekkor a leltárban szereplő mennyiség lesz a készlet záróértéke.

A záróérték mérlegbe állítása a nyitóállományhoz képest történt állományváltozás elszámolásával történik. Az állományváltozást az évközi könyvelés során használt számlával, vagyis az anyagköltség, elábé, illetve saját termelésű készletek esetében, összköltség eljárás esetén a STKÁV-val, míg forgalmi költség elszámolás esetében, a közvetlen költségekkel szemben kell lekönyvelni.

A leltárhoz kapcsolódó részletszabályok kidolgozása és írásba foglalása a számviteli politikai önálló részeként elkészítendő leltárkészítési és leltározási szabályzatban  a gazdálkodó feladata.,  A leltározási szabályzatban többek között meg kell határozni a leltározás:

 • módját,
 • ütemezését,
 • időpontját,
 • a különböző kapcsolódó bizonylatokat,
 • a lebonyolítás szabályait,
 • a leltár ellenőrzését,
 • a leltárkörzeteket,
 • a személyi felelőseit általánosságban, valamint az egyes vagyonelemekre külön-külön is.

A számviteli politika részeként a leltárhoz szorosan kapcsolódóan az értékelési, valamint a selejtezési szabályzat elkészítése szintén kötelező.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom