Facebook image
Mentés

Látvány-csapatsport támogatás: itt a vége, fuss el véle!

Az elmúlt években egyre több magyarországi vállalkozás élt a társasági adóról szóló törvény által biztosított lehetőséggel, ebből következően az egyébként sem magas társaságiadó-bevételek jelentősen csökkentek. Az adóbevételek csökkenése különösen fájdalmasan hathat, amikor az idei évi  költségvetési hiány tartásához várhatóan további intézkedésekre lesz szükség a nyár folyamán.

Egy kis matek a támogatásokról

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a 2009-es bevezetést követően az igénybe vett adókedvezmény összege folyamatosan emelkedett, a 2011-es adóévben már összességében közel 40 milliárd Ft összegű adókedvezményt vettek igénybe a vállalkozások, amely összegből egyedül a látvány-csapatsport támogatás közel 26 milliárd Ft összeget tett ki. Az előzetes 2012-es becslések alapján csak a látvány-csapatsport támogatást érintő adókedvezmény várhatóan meghaladja a 40 milliárd Ft-ot, ami a 2012. évi társaságiadó-bevétel  (342 milliárd Ft) több mint 11 százaléka. A költségvetési háttér ismeretében a korlátozás kódolva volt, ettől függetlenül a hátrányos helyzetű magyarországi sportfinanszírozásra mégis jelentős csapást fog mérni az intézkedés, amennyiben bevezetésre kerül.

Tárgyévben igénybevett adókedvezmény összege (ezer Ft)
200920102011
Film4 625 2934 979 6007 368 959
Előadó-művészeti szervezet575 2675 421 1687 032 161
Látvány-csapatsport25 682 269

Látvány-csapatsport támogatás eddig…

A restriktív intézkedések első csapását a kormány által beterjesztett törvénycsomag alapján a látvány-csapatsportok fogják elszenvedni, amennyiben a javaslatot a parlament elfogadja. A hatályos rendelkezések alapján az eredményes vállalkozások nem csak a társaságiadó-alapjukat, hanem a társasági adójukat is csökkenthették a támogatás vonatkozásában. A sporttámogatással kapcsolatos adókedvezményekről korábbi bejegyzésünkben részletesen írtunk valamint a kedvezmény pontos kiszámításához kalkulátort is készítettünk. Az eddigi kedvezményrendszer kifejezetten kedvező volt, hiszen a támogatást nyújtó adóalany a társasági adókulcs függvényében (500 millió Ft-ig 10 százalék, az azt meghaladó rész után 19 százalék) 100 Ft támogatás után 110 vagy 119 Ft összegű kedvezményt tudott érvényesíteni.

Ez egyszerűen azt jelentette, hogy sokkal jobban megérte támogatást nyújtani, mint egyszerűen az adóhatóság részére a társasági adót megfizetni, hiszen a sporttámogatással az adóalany ténylegesen kevesebb adót fizetett a költségvetés részére. Sok esetben a Magyarországon nyereséges leányvállalatot fenntartó külföldi ügyfelek részére hosszasan kellett a konstrukciót magyarázni, mert egyszerűen nem értették, hogy ez miért éri meg az állam részére. Mi, magyarok persze élelmesek vagyunk, így gyorsan megértettük, hogy ez egy kedvező lehetőség, pláne ha a további adóelőleg-mérséklési lehetőségeket is mérlegeljük.

Szép új világ? Kicsit sem az!

A beterjesztett  T/10238 számú törvényjavaslat alapján – ami itt olvasható– az eddigi kedvezményt a jogalkotó 75 százalékkal csökkentené, ami annyit jelentene, hogy 100 Fttámogatás után  10 százalék társaságiadó-terhelést vélelmezve, már nem 10 Ft a kedvezmény összege, hanem már csak 2,5 Ft. A tervezet alapján ugyanis a támogatást nyújtó adóalany köteles lenne úgynevezett kiegészítő sportfejlesztési támogatást a támogatott sportág szakszövetségén keresztül  visszaforgatni a sport támogatására, tehát a szakszövetségnek az eddigieken felül fizetni, amelyet az adóalap terhére nem számolhat el.

További rossz hír, hogy a támogatókat a tervezet szigorodó adminisztrációs teherrel sújtaná, amelynek megfelelően a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül a támogatás nyújtója a NAV-hoz bejelenteni köteles. A bejelentési kötelezettség eddig is megvolt, azonban az adózó ha elfelejtette a bejelentést 8 napon belül megtenni, a társasági adó bevallása benyújtásáig még pótolhatta mulasztási bírság terhe mellett. A jövőben azonban a 8 napos határidő jogvesztő, azaz amennyiben a bejelentés elmarad – tekintettel a jogvesztő határidőre – a támogató a már amúgy is jelentősen megnyirbált adókedvezményt elbukhatja, így várhatóan a támogatás után futhat és azt vissza fogja követelni a sportszervezettől és a sportági szakszövetségtől.

Mi várható?

Amennyiben a tervezet a jelenleg ismert formájában kerül elfogadásra, akkor azzal kell számolni, hogy a sporttámogatások jelentősen csökkenni fognak. A támogatások csökkenésének kárvallottja egyértelműen a magyar sport lesz, ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a költségvetési hiánycél tartása érdekében történő módosítás indokolt lehet, de akkor miért éppen a sporttámogatást szükséges ilyen módon érinteni, ha már egyszer bevezetésre került? Azért mert a színháztámogatások szabályozása korábban már megsínylette, ahogy korábbi blogposztunkban erre már kitértünk, vagy azért mert a korábbi szabály túl engedékeny volt? Elméleteket lehet gyártani, de nem érdemes. Az adójogszabályok viszont ismét változnak, nem feltétlenül kedvezően és átgondoltan.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom