Facebook image
Mentés

Sorsolás: félmillió Ft-os értékig nem engedélyköteles

Mivel a magyarországi cégek is gyakran élnek a promóció különböző lehetőségeivel, nem árt alaposan utánajárni, egyes játékok szervezésénél milyen jogszabályi feltételeknek kell eleget tennünk. Korábbi bejegyzésemben a rendszeres ajándéksorsolásokat vettem górcső alá, alább pedig az egyéb sorsolásos játékokra vonatkozó szabályokat foglaltam össze.

Az első fontos dolog: nincs szükség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (SZEF) az engedélyére a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék lebonyolításához akkor, ha a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és a kibocsátott sorsjegyek száma az ötezer darabot, vagy összes értéke az 500 000 Ft-ot nem haladja meg. A következő fontos feltétel, hogy a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 százalékát meghaladja.

A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésre, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500 000 Ft-tól 100 millió Ft-ig terjedő bírság kiszabásával szankcionálható.

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal a SZEF felé bejelenteni. A bejelentésben többek között a sorsolásos játék nyereményalapját, a sorsolásos játék nyerőosztályait, a nyeremények leírását és értékét, a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módját, a sorsolás helyét, idejét és lebonyolításának szabályait is le kell írni. A bejelentés illetékköteles, melynek mértéke jelenleg 3 000 Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentésen.

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének a felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft.

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

A kisorsolt nyeremények átvételéről a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni. A szervező az át nem vett nyeremények összegét köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény sorsolás esetén a nyereménytárgy forgalmi értékének megfelelő összeget kell befizetnie a szervezőnek.

Rendezvénysorozat keretében, vagyis amikor a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény keretében bonyolítják, minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön bejelentést kell tenni. A sorsolásos játékoknak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni a jogszabályi előírásainak.

A sorsolásos játék lebonyolításáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül végelszámolást kell készíteni és benyújtani a SZEF-hez. Csatolni kell a végelszámoláshoz a sorsolásról készült közjegyzői okirat hiteles példányát is.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom