Facebook image
Áfaellenőrzés - házon belül is lehetséges!

Áfaellenőrzés - házon belül is lehetséges!

Számos vállalkozásnál a mai napig pontatlanul alkalmazzák az irányelvben és a hazai jogszabályokban lefektetett szabályokat, így az indokoltnál több adót, vagy ellenkezőleg, az előírtnál kevesebbet fizetnek.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!
Sztankó Dániel, RSM Hungary, Pénzügyi képviseleti csoportvezető

Sztankó Dániel

Igazgató, Adóüzletág

Telefon

Miért ajánljuk az Áfa átvilágítási szolgáltatást?

Tapasztalataink szerint számos vállalkozásnál a mai napig pontatlanul alkalmazzák az irányelvben és a hazai jogszabályokban lefektetett szabályokat, így az indokoltnál több adót, vagy ellenkezőleg, az előírtnál kevesebbet fizetnek. A közösségi és a hazai Áfa előírások pontos ismerete és alkalmazása speciális szakértelmet igényel, aminek megléte a gyors döntéseket megkívánó üzleti világban komoly adószakértői csapattal nem rendelkező társaságoktól nem várható el.

Kiknek szól az ajánlatunk?

Szolgáltatásunkat azoknak a vállalkozásoknak ajánljuk, akik felkészülten és az esetleges kockázatokat pontosan ismerve szeretnék az adóellenőröknek bemutatni Áfa bevallásaikat és a mögöttes nyilvántartásokat, valamint azoknak, akik hatósági ellenőrzés nélkül is szeretnék pontosan látni, hogy vannak-e és ha igen, milyen kockázatok vagy rejtett tartalékok vannak a megszokott bizonylati rendjükben. 

Mit érnek el az átvilágítással a vállalkozások?

Szolgáltatásunk elsődleges célja, hogy az ügyletek és a vállalkozások belső folyamatainak áttekintésével az adóhatóság által kiszabható büntetések a minimálisra csökkenjenek. Szerencsés esetben a cash-flow terhek hatékonyabb optimalizálásához is hozzájárulnak a feltárt megállapítások. Az átvilágítás megállapításai és a szükséges módosítási javaslatok mentén pedig a jövő tekintetében biztosíthatják, hogy a számlázás, illetve a számlák befogadása során alkalmazott eljárások a jogszabályi elvárásokkal összhangba kerüljenek, illetve hogy a törvényi változásokat pontosan és időben lekövessék.

Milyen büntetésekre lehet számítani?

MegnevezésMértéke
Adóbírsága meg nem fizetett és be nem vallott, vagy a jogosulatlanul visszaigényelt adó 50 százaléka, különösen súlyos esetekben 200 százalék is lehet
Mulasztási bírság500 000 Ft* az elkövetett mulasztások száma
Késedelmi pótlékaz eredeti bevallási határidőig meg nem fizetett adó* MNB alapkamat kétszerese

 Milyen hibákat találunk leggyakrabban?

 • A tranzakciók mögötti szerződések hiánya, és/vagy azok pontatlansága. Ez a hiányosság a befogadott számláknál a levonható adó megtagadását jelentheti, ami adóbírság, adóhiány és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget vonhat maga után.
 • Az adómentes értékesítés feltételének és igazolásának hiánya. Az adóhatóság ilyen esetben adóztatandó ügyletnek minősíti az értékesítést és utólagosan fizetendő adót állapít meg – ez adóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlékot is jelenthet.
 • Az uniós ügyletek tagországonként nem futnak össze - a VIES kontrolladatok nem támasztják alá a bevallott közösségi ügyletek valódiságát. A tagállamok adóhatóságai együttműködésük során megosztják egymással a vállalkozások által vallott összesítő nyilatkozatok adatait - így hamar kiderül, ha az ügyletetek nem, vagy eltérő értékben vallják be a felek. Ilyen esetekben az adóhatóságok vizsgálatot kezdeményezhetnek bármelyik érintett vállalkozásnál, hogy tisztázzák az eltérés okát.
 • Az Áfatörvény változásainak késő, vagy pontatlan követése következtében hibás adókulccsal kiállított vagy befogadott számlák. Ez esetben az adóhatóság a számlák kiállítójánál mulasztási bírságot szabhat ki – akár minden egyes hibás számláért is. A hibás számlákat befogadó vállalkozásnál az adó levonását megtagadhatja, ami adóbírságot, adóhiányt és késedelmi pótlékot is jelenthet. Különösen nagy kockázatot hordoz az év végi vagy évközi adókulcs változás, ilyen esetekben figyelemmel kell lenni a kiállított és befogadott számlák Áfa kulcsának helyességére és az átmeneti szabályokra.
 • Áfa ellenőrzés során az iratanyag hiányos, nem megfelelően párosított és/vagy késleltetett rendelkezésre bocsátása. Ilyen esetekben az ellenőrzés akadályoztatása miatt az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
 • 2013. január 1-től jelentősen változott az Áfa bevallás szerkezete, kiegészült egy úgynevezett tételes belföldi összesítő jelentéssel. Mivel ez a jelentés az Áfa bevallás része, ezért hiányos vagy pontatlan kitöltése az Áfa bevallás nem megfelelő kitöltésével megegyező büntetést vonhat maga után (mulasztási bírság). Az Áfa bevallás és az összesítő jelentés adatai, végösszegei nem futnak össze, így nagy felelősséget ró a bevallás kitöltőire, hiszen nincs automatikus kontrollpont a rendszerben.

Miért érdemes hozzánk fordulni?

 • Az RSM Hungary Zrt. adószakértői kiválóan képzett és többéves gyakorlattal rendelkező tanácsadók.  Alaposan ismerik a hazai és nemzetközi Áfa jogszabályokat, valamint azok egyedi és együttes alkalmazására vonatkozó előírásokat, nemzetközi gyakorlatot.
 • Személyesen kísérjük ügyfeleink hatósági ellenőrzéseit. A kollégák közül korábban többen is szereztek adóhatósági revizori tapasztalatokat és ügyfeleinket is több revízió során támogatták személyes részvétellel. Munkatársaink ismerik az ellenőrzések részletes rendjét.
 • Ügyfeleinkkel az átvilágítást követően is kapcsolatban maradunk és a későbbiekben felmerülő kérdéseik, új típusú ügyleteik tekintetében készséggel nyújtunk segítséget a megfelelő adminisztrációs rend kialakításához.
 • Az RSM nemzetközi hálózatban a világ 110 országában dolgozó szakértő kollégáinkkal vehetjük fel a kapcsolatot ügyfeleink kérdéseinek körültekintő tisztázására.

  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat