Facebook image
Mentés

A csoportos TAO alanyiság választásának előnyei és gyakorlati tapasztalatai

A csoportos társasági adózás választását minden olyan vállalatnak érdemes megfontolnia, mely megosztaná a veszteségeit, vagy kapcsolt ügyletei miatt mentesülne a transzferár-szabályok alkalmazása alól. A csoportos társasági adóalanyiságra történő áttérést november 1. és 20. között jelenthetik be a társaságok.

Csoportos TAO alanyiság – mi változott 2022 óta?

A tavalyi szabályozáshoz képest pontosításra kerültek azok az esetek, amikor a csoportos TAO alanyisággal rendelkező adózó csoportos TAO alanyisága megszűnik. Ez alapján a csoportos TAO alany csoporttagsága megszűnik

 • adókötelezettsége megszűnik (pl.:  KIVA-ra történő áttérés esetén),
 • kilépése napján,
 • a csoportos társasági adóalany megszűnése napján,
 • azon a napon, amelyet követő naptól már nem felel meg a tagságára előírt összes feltételnek (előfordulhat pl. új többségi tulajdonos beszállása esetén),
 • végelszámolása, felszámolása, kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző nappal,
 • megszűnése napján, ha az adózó végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg.

Csoportos TAO – ki választhatja

TAO csoporttagok továbbra is azok a belföldi illetőségű adózók lehetnek, amelyeknek:

 • azonos a mérlegfordulónapjuk, 
 • beszámolójukat azonos számviteli sztenderdek alapján állítják össze, 
 • a csoporttagok között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolat áll fenn, 
 • illetve a csoporttag még nem tagja másik csoportos társasági adóalanynak. 

Csoportos TAO- alanyiság

Hogyan és meddig lehet kérelmezni a csoportos TAO alanyiságot? 

A TAO csoport létrehozását, illetve a meglévő csoporthoz való csatlakozást a leendő csoporttagoknak közösen, írásban kell kérvényezniük a NAV-nál. Az adózóknak erre általánosságban az adóévük utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között van lehetőségük.

Idén az erre nyitva álló jogvesztő határidő naptári éves adózók esetében 2023. november 20., amely elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. 

A 2023. november 20-ig benyújtott kérelmek esetében, amennyiben a NAV a kérelemnek helyt ad, a TAO csoport 2024. január 1-jétől jön létre. 

Ugyanezekkel a határidőkkel kell számolni abban az esetben is, ha valamely adózó egy már meglévő csoportos társasági adóalanyhoz új tagként csatlakozna.

A TAO csoport előnyei

Abban az esetben, ha egy cégcsoport csoportos TAO alanyiság létrehozását fontolgatná, az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni:

 • Transzferár-mentesség: a TAO csoport egyik legnagyobb előnye, hogy a csoporttagok az egymással folytatott ügyleteik tekintetében nemcsak a transzferár dokumentációs kötelezettség, hanem a szokásos piaci ár alkalmazására vonatkozó rendelkezések alól is mentesülhetnek. 
 • Elhatárolt veszteségek csoport szintű felhasználhatósága: valamely csoporttagnál a TAO csoport ideje alatt keletkezett elhatárolt veszteség már a keletkezése adóévében is felhasználható az adóalap csökkentéseként, így abból arányosan a nyereséges csoporttagok is részesülhetnek.
 • Nem vesznek el a korábbi adókedvezmények: valamely adózó a csoporttagsága előtti adókedvezményét a tao-csoport tagjaként továbbra is érvényesítheti az egyedi adóalapja szintjén, amennyiben a kedvezmény feltételeinek a csoport tagjaként is eleget tesz.
 • Csoportszintű kamatlevonhatósági szabályok: bár a 939.810.000 forintos limit a nettó finanszírozási költséggel rendelkező összes csoporttagra együttesen vonatkozik, a módosító tétel a nettó finanszírozási költség arányában az érintett csoporttagok között megosztódik. 

Tapasztalataink alapján érdemes megemlíteni a TAO csoport előnyei mellett néhány további gyakorlati szempontot is a TAO csoport kapcsán: 

 • Csoportszintű bevallási kötelezettség teljesítése: a TAO csoport társasági adóbevallási kötelezettségeit az egyedi formával ellentétben közösen teljesíti, így új TAO csoport alapítás esetében új compliance folyamatok kialakítása szükséges, mivel a TAO csoport adókötelezettségét (az egyedi adóalap megállapításokon túl) közösen is meg kell állapítani, továbbá a TAO bevallást is egy új formában, közösen kell teljesíteni. A compliance folyamatok kialakításához az esetleges buktatók elkerülésének érdekében javasolt tapasztalt adótanácsadó szakember igénybevétele.
 • Adózó évközi kikerülés a TAO csoportból: Abban az esetben, ha egy csoportos TAO alany tag évközben kiesik a TAO csoportból, úgy az adózó csoporttagsága megszűnik a megelőző üzleti év utolsó napján, visszamenőleges hatállyal (kivéve, ha a megszűnés időpontja az üzleti év utolsó napjára esik). Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a TAO csoporttagságra vonatkozó feltételek az adóév közben megszűnnek, az adóév első napjától a kieső adóalanynak önálló adóéve kezdődik, és innentől kezdve a TAO csoportban érvényesíthető kedvezmények (pl.: transzferár-mentesség) már nem érvényesíthetőek. Fontos még azt is kiemelni, hogy a kikerülő adóalanynak az adóelőlegeit visszamenőlegesen az adóév elejétől egyedi szinten kell már teljesítenie, attól függetlenül, hogy csoportos TAO alanyisága alatt azt már (a TAO csoport tagjaként) teljesítette. Természetesen a kikerülő csoporttagra eső megfizetett társasági adóelőleg összegével módosul a TAO csoport előírt adóelőlege is (visszamenőleges hatállyal). Az adóelőlegek módosulása nem automatikusan kerül az Adóhatóság által előírásra, az adózó általi társasági adóelőleg bevallás benyújtására van szükség (ez bizonyos esetekben akár magasabb adóelőleg fizetési kötelezettséggel is járhat, ami a megfizetett adóelőlegeken túli további fizetési kötelezettséget eredményezhet).

Adótanácsadó segítségét kérem!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom