Facebook image
Mentés

Látvány-csapatsport támogatás: változó adminisztrációs feladatok!

A támogatás rendszerét eddig is több jogszabálymódosítás érintette, és a folyamat még most sem zárult le. Egy újabb 2013. május 10-től, illetve egyes rendelkezések tekintetében 2013. május 19-től hatályos módosítás a támogatási igazolások kiállításának, felhasználásának, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének rendszerét érinti.

A változásokat mind a támogatott szervezeteknek, mind pedig a támogatóknak érdemes figyelemmel kísérniük, mivel azok – jóllehet főleg adminisztratív jellegűek – érdemben is érintik a támogatások igénybevételének lehetőségét.

A következőkben néhány fontosabb látvány-csapatsportot érintő törvényi változásra szeretném felhívni a figyelmet..

Érdemes kiemelni, hogy a támogatott szervezet ezentúl a támogatási időszak során nem bármikor, hanem csak egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását, illetve három alkalommal a jogcímeken belül az aljogcímek közötti módosítást.

Fontos változást jelent, hogy a szakmai ellenőrzés mostantól nemcsak a támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, hanem a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználására is kiterjed. Az ellenőrző szervezetnek ráadásul mostantól a korábbi 60 nap helyett 90 (részelszámolás esetén 45) napon belül kell az elszámolást megvizsgálnia, és döntenie az elszámolás (részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról.

Nem változott az a szabály, amely szerint a csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás összegét. Nagyon fontos változást jelent azonban, hogy a támogatási kérelem jóváhagyásának mostantól az is feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet eleget tegyen a fenti közzétételi kötelezettségnek, és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.

Továbbra is hatályos az a szabály, hogy a támogató a támogatás juttatása fejében a támogatott szervezet részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis, és ilyen esetekben a társasági adó kedvezmény nem érvényesíthető. Ezzel szemben kiegészítő sportfejlesztési támogatás juttatása esetén a támogató a támogatott szervezet részéről ellenszolgáltatásra jogosult lehet, és az erre vonatkozó szerződés a támogató társasági adókedvezmény igénybevételére való jogosultságát sem érinti.

Amint látható, a változások elsősorban adminisztratív jellegűek. Mindazonáltal érdemes a változásokat figyelemmel kísérni, különös tekintettel arra az új rendelkezésre, amelynek értelmében a közzétételi kötelezettség elmulasztása a jövőben a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után.
Látvány-csapatsport támogatás kalkulátorunkkal kiszámolhatja, mekkora társaságiadó-kedvezményt érhet el vállalkozása!»

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom