Facebook image
Mentés

Az adóhatóság 2012-re vonatkozó ellenőrzési irányelvei

Jogszabályi kötelezettsége alapján az állami adóhatóság ismételten közzétette az ellenőrzési feladatainak végrehajtásához meghatározott főbb ellenőrzési irányokat. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, mire is lehet számítani 2012-ben, kiknek érdemes felkészülniük egy adóhatósági vizsgálatra.

Kiemelt célpontok, valós kockázatok

Az ellenőrzések elsődlegesen

 • az adózói életútjuk, kapcsolatrendszerük vagy az állami költségvetésbe irányuló befizetéseik nagysága okán jelentős kockázatot képviselő áfa alanyokat, valamint
 • az előző körbe nem tartozó, de az aktuális adataik alapján jelentős új kockázatokat mutató áfa alanyokat

fogják érinteni. Ez utóbbi körbe tartoznak a Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett áfaregisztráltak is. A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések leginkább a legutóbbi adóévekre irányulnak majd.

Kockázatelemzési szempontból kiválasztásra adhat okot, ha például:

 • a bejelentett székhelyet székhelyszolgáltató biztosítja;
 • a külföldi ügyvezetőnek nincs belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési meghatalmazottja;
 • a megalakulást követően – különösen alacsony jegyzett tőke esetén – jelentős forgalom, illetve nagy összegű fizetendő és emellett közel azonos összegű levonható áfa bevallása történik;
 • a bevallások benyújtását az adózó elmulasztja;
 • gyakori a székhely-, illetékesség, illetve tulajdonosváltás;
 • nagy összegű adóhátralékot halmoznak fel;
 • folyamatos működés mellett tartós veszteséget mutatnak ki;
 • magas a készpénzállomány és az adott kölcsön;
 • a társaság fantomcégek tulajdonosainak, képviselőinek érdekeltségi körébe tartozik;
 • több, egymással üzleti kapcsolatban álló vállalkozás azonos székhellyel, tulajdonosi körrel, ügyvezetővel rendelkezik.

Tendenciák

Hangsúly a közvetett adókon! – szól az adóhatósági irányelv. Nem is csoda. Az egyes adónemek közül a legnagyobb költségvetési bevétel az áfából származik, érthető, hogy „megéri” növelni az áfát érintő ellenőrzések számát, hatékonyságát.

Ezzel összhangban

 • fokozódik a visszaigényelt áfa-összegek kiutalás előtti ellenőrzése,
 • a revizori kapacitás egy részét a nagyobb forgalmú és a jelentős kockázatot hordozó áfa-alanyok ellenőrzésére csoportosítják át és
 • kiemelt figyelmet fordítanak a (fiktív számlákat befogadó) adóminimalizáló adózók ellenőrzésére.

Kiemelt figyelemmel ellenőrzik majd a jelentős nagyságrendű közösségen belüli kereskedelmet folytató adózókat (különösen, ha a forgalomhoz képest a tagállamok közös áfanyilvántartásában, a VIES-rendszerben közölt adatok nagy összegű negatív irányú eltérést mutatnak),illetve az üzleti és magáncélú használatot is. Ez utóbbi főleg azután vált aktuálissá, hogy immár le lehet vonni a személygépkocsi bérbeadása után áthárított előzetesen felszámított áfát.

A bűnügyi és nemzetközi szervekkel történő szoros együttműködésben az adóhatóság nagy figyelmet fordít a körbeszámlázásos ügyletek, a csalárd értékesítési láncolatok felderítésére, a számlagyárak felszámolására is.

Ami a társasági adót illeti, az utólagos ellenőrzések keretében továbbra is előtérben maradnak a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek és a transzferárak. Még ha tételesen nem is említi a NAV, a szigorodó szankciók miatt a transzferár dokumentációk fokozott ellenőrzése várható.  Az adóhatóság különös figyelmet fog szentelni a jelentős összegű jegyzett tőkeemeléseknek, a jelentős összegű befektetett eszköz (kiemelten ingatlanok) megszerzésének, valamint a nagy összegű értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolásának. A K+F költségei alapján történő adóalap-csökkentés és a jövedelem-, vagy nyereségminimumot el nem érő jövedelmek valódiságának ellenőrzése 2012-ben is az elsődleges vizsgálati szempontok között lesz.

A személyi jövedelemadó terén a vagyonosodási vizsgálatok növekvő számára kell számítani.

Változatlanul hangsúlyos lesz idén annak vizsgálata, hogy az adózó jogszerűen csökkentette-e az őt terhelő innovációsjárulék-kötelezettséget. 

Ellenőrzéssel érintett főbb tevékenységi körök

A 2012. évben ellenőrizendő főbb tevékenységi körök a következők.

 • a szolgáltató szektorban:
 1. nagykereskedelem (különösen a mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme, a gabona, takarmány-, az élőállat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme);
 2. közúti áruszállítás;
 3. raktározás, tárolás;
 4. vendéglátás;
 5. munkaerő-piaci szolgáltatás;
 6. biztonsági, nyomozói tevékenység;
 7. egyéb személyi szolgáltatás;
 8. számítógépes programozás;
 9. saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
 • az ipari ágazatban:
 1. hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
 2. épületek építése, egyéb építmény építése, speciális szaképítés, különösen bontás;
 • a mezőgazdaságban:
 1. növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások.

Kiemelten kell ellenőrizni a

 • számítógépes programozással,
 • saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével

foglalkozó vállalkozásokat, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutató 50 százaléka.

A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai az alábbiak:

 • kiskereskedelem, különösen a dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme, valamint a
 • csomagküldő, internetes kereskedelem;
 • jogi, számviteli, adószakértői tevékenység;
 • a magánrendelőkben végzett járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátás.

Az ellenőrzési irányelv teljes szövege itt található.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom