Facebook image
Mentés

A nyugdíjigény bejelentéséhez szükséges okmányok

Kisebbfajta adminisztrációs tortúrára kell felkészülnie annak, aki nyugdíjigényét szeretné bejelenteni. Számos okmánya szüksége lesz annak, aki a nyugdíjigény bejelentését tervezi.

A nyugdíjigény bejelentése – bár első ránézésre nem tűnik annyira bonyolultnak – kisebbfajta adminisztrációs tortúrába tud átcsapni. Már az is mutatja a feladat nagyságát, hogy adott esetben réges-régi papírok garmadáját kell előbányászni. Alapesetben a nyugdíjazási igényt a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél személyesen vagy postai úton illetve elektronikus úton lehet benyújtani.  Ideális esetben a nyugdíjbiztosítási szervnél az összes szükséges adat rendelkezésre áll és nem igényel további ügyintézést a nyugdíjazási folyamat.

Azonban vannak olyan helyzetek (tipikusan régi, még papíralapú jogviszonyok nyilvántartásai),amelyek nem vagy csak részben állnak rendelkezésre a nyugdíjbiztosítónál. Ez esetben a következő eredeti okmányokra lehet szükség ahhoz, hogy a nyugdíjfolyósító megállapíthassa a jogosultságot, illetve a nyugdíj  mértékét:

 • munkakönyv,
 • munkaviszony-igazolások,
 • OEP-igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,
 • igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról,
 • munkáltató/foglalkoztató által évente kiadott igazolás a kifizetett egyénijárulék-alapot képező kifizetésekről és levont járulékokról.

A fenti okmányok bemutatásán kívül még az alábbi eredeti okmány/okmányok bemutatása is szükséges, amennyiben releváns:

 • szerződés, igazolás, okmány, amennyiben a nyugdíjigénylő a biztosítási idő alatt kisiparos, magánkereskedő, szerződéses üzemeltetésű üzlet vezetője, gazdasági munkaközösség tagja, segítő családtag, kisszövetkezet tagja, ipari szövetkezet tagja, bedolgozói jogviszony, mezőgazdasági szövetkezet tagja, szakszövetkezet tagja, egyéni gazdálkodó, ipari szakcsoport, gépjárművezető-képző munkaközösség, ügyvédi és jogtanácsosi munkaközösség tagja, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó volt,
 • folyósított pénzellátásokhoz köthető határozatok,
 • családtámogatási határozat (pl. gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
 • munkanélküli határozat (pl. álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély),
 • szociális, úgynevezett rendszeres pénzellátásokról szóló határozat (pl. táppénz,  terhességi –gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,  öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék,  özvegyi járadék,  növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, baleseti táppénz,  baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátás, átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,  hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, időskorúak járadéka, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  rendszeres szociális segély, ápolási díj, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,  közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás),
 • katonakönyv a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő igazolására,
 • ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány nappali tagozaton folytatott szakmunkás tanulmányi idő igazolására,
 • leckekönyv, bizonyítvány felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idő igazolására (az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából 1998. január 1-je után végzettek esetében szükséges bemutatni),
 • születési anyakönyvi kivonat: amennyiben a jogosult saját háztartásban öt gyermeket nevelt, vagy 1968.01.01. előtt született gyermeke,
 • magánnyugdíj-pénztári tagsági okirat, amennyiben a nyugdíjat igénylő személy magánnyugdíj-pénztári tag volt,
 • nyugellátás szerzése céljából kötött megállapodás megállapodás alapján megfizetett nyugdíjjárulék igazolásáról.

A nyugdíj megállapításának feltételei

Amennyiben nincs meg az eredeti dokumentum vagy a dokumentumok valamelyike, a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartása alapján kiállított igazolással pótolható. Ezek hiányában lehetőség van egyéb hitelt érdemlő módon (pl. tanúk nyilatkozata alapján) bizonyítani.

Öregségi résznyugdíjra jogosultak azok a személyek, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárukat, rendelkeznek 15 évnyi szolgálati idővel, és nem állnak biztosítással járó jogviszonyban a nyugdíj megállapításának első napján.

Azok a nők jogosultak az öregségi nyugdíjra életkoruktól függetlenül, akik legalább 40 év szolgálati idővel rendelkeznek, és azon a napon, amely a kiindulási napja az öregségi teljes nyugdíj megállapításának, nem álltak biztosítással járó jogviszonyban.

Mi a munkáltató feladata a nyugdíjügyintézés során?  

A kérelem elbírálását elősegíti, ha a munkáltató a munkavállalója rendelkezésére bocsátja:

 • nyugdíjazás évére vonatkozó igazolást a járulékalapot képező jövedelmekről,
 • Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolást a tárgyévre vonatkozóan (BIKE lap),teljes körűen kitöltve.

Ha megérkezik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyugellátást megállapító határozata, célszerű minél hamarabb közölni azt a munkáltatóval, hogy a nyugdíjasokra vonatkozó járulékmentesség mielőbb érvényesíthető legyen.

teljes körű nyugdíj tanácsadás
foglalkoztatóknak, magánszemélyeknek

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom