Mentés

Változás a fizetési könnyítési kérelmek benyújtásának rendjében

2012. január 1-jétől valamennyi, a bevallási és az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó köteles a fizetési könnyítési kérelmét is elektronikus úton benyújtani az adóhatósághoz. Ami korábban csak törvényi lehetőség volt, mostanra már törvény által előírt kötelezettség lett. A jogszabályváltozáshoz fűzött jogalkotói indokolás tömören csak annyit mond a változásról, hogy „az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók esetében nem túlzott elvárás, hogy a fizetési kedvezményre irányuló kérelmeiket is elektronikus úton nyújtsák be, megkönnyítve ezáltal a kérelmek kezelését”. A jogalkotói szándék egyértelmű: egyszerűsíteni a fizetési könnyítési kérelmek hatósági feladatait.

Az adózóknak e törvénymódosításra viszont azért kell odafigyelniük, mert a kérelemre rendszeresített adóhatósági nyomtatvány kitöltése és megfelelő adatokkal való feltöltése hosszabb időráfordítást igényel, mint korábban az egyoldalas kérelemnek az összeállítása volt. Így erre a határidők figyelésekor tekintettel kell lenni, különösen azokban az esetekben, amikor valaki a fizetési kötelezettség esedékességi lejárta előtt szeretné még a kérelmét benyújtani.

Viszonylag időben, 2012. január 1-jén tette közzé a változásra felhívó tájékoztatóját az adóhatóság. Ugyanakkor azoknak a vállalkozásoknak, amelyek korábban hagyományos módon, papír alapon adták be fizetéskönnyítési kérelmüket, nem árt egy kis kiegészítő információt adni.

A kérelem benyújtásához - a többi elektronikus úton benyújtandó dokumentumhoz hasonlóan - a NAV honlapjáról tölthető le az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány. A gazdasági társaságok (egyéb gazdálkodó szervezetek) a 10FAG01, a magánszemélyek, egyéni vállalkozók pedig a 10FAM01 nyomtatványt használhatják.

A nyomtatványok elnevezésüktől függetlenül benyújthatók a 2012-ben induló eljárásokban is.

A gazdasági társaságok által benyújtandó nyomtatvány adattartalma gyakorlatilag megegyezik a korábban postai úton beadott fizetési könnyítési kérelmek mellé benyújtandó ADATLAP adattartalmával, ezért ez utóbbi kitöltésére már nincs szükség.

A hatóság szempontjából nézve a kérelmek elbírálására irányuló eljárás várhatóan ezen a ponton fog jelentősen egyszerűsödni. Ugyanis míg korábban lehetőség volt az eljárás megindításakor kizárólag a fizetési könnyítési kérelmet benyújtani, és későbbiekben hiánypótlási eljárásban pótolni mindazt, amit az adóhatóság a kérelem elbírálása érdekében utólag előírt, addig mostantól, ha hiányosan megy be nyomtatvány, az adóhatóság csak abban az esetben fog hiánypótlást elrendelni, ha egyébként a beszámoló készítésére kötelezett adózó a kérelem benyújtásához nem csatolta a kötelezően elvárt beszámolót. Egyebekben a megadott információk alapján dönt. Mivel a kitöltő program nem jelez megakasztó hibát a csatolás elmaradásakor, ezért érdemes fokozottan figyelni arra, hogy az ne maradjon el. Viszont megakasztó hibaként jelzi a program, ha az utolsó pénztári zárás, illetve a pénzkészlet adataira vonatkozó mezők kitöltetlenül maradnak.

Praktikussági okokból érdemes arra is figyelni, hogy a kérelemben a forintos adatokat nem egységesen kell kezelni. Míg a fizetési könnyítési kérelemmel érintett adónemek összegeinél minden adatot forintban kell megadni, addig a nyomtatvány többi részében az összeg, illetve érték mezőkben ezer forintban kell az adatokat szerepeltetni.

Fontos tudni, hogy a kötelezően csatolandó beszámolón kívül a kérelemhez csatolhatók mindazok a nyilatkozatok, igazolások, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek lehetnek. Tehát amennyiben a kérelmet alátámasztó dokumentumok már a benyújtáskor rendelkezésre állnak, akkor érdemes azokat az eljárás megindításakor az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

A csatolmányok csak meghatározott kiterjesztésű fájlok lehetnek: RTF, PDF, TIF, XLS, egyéb fájltípusok csatolására nincs lehetőség. Az egyes csatolmányok mérete az 5 MB-ot nem haladhatja meg.

A kérelem elektronikus benyújtását követően természetesen lehetőség van annak módosítására, kiegészítésére is. Erre a szolgál a 10FAG01M nyomtatvány, valamint lehetőség van a kérelem visszavonására, amit a 10FAG01V nyomtatványon lehet megtenni.

Az eljárási rend változása a kérelmek egyszerűbb kezelése mellett egyértelműen arra is kihatással lesz, hogy az adózók ismerjék fel: elemi érdekük fűződik ahhoz, hogy a kérelem benyújtásakor, vagy a kérelem módosításakor adjanak meg minden, a kérelem elbírálásához szükséges adatot. Ha nem így járnak el, akkor azt kockáztatják, hogy a kérelemben foglaltaknak teljesen, vagy részben helyt adó döntés helyett a kérelmet elutasító határozatot fog az adóhatóság hozni. Az adatok megadásának elmaradása ugyanis könnyen járhat azzal a nem szándékolt következménnyel, hogy az adóhatóság a rendelkezésére bocsátott adatok alapján a kérelmet nem teljesíti.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Értesüljön az adóváltozásokról

    hírlevelünkből!

    Feliratkozom
    Honlapunk működése során sütiket használunk annak érdekében, hogy az egyes funkciók az oldal látogatóinak számára is kényelmesebben elérhetőek legyenek, illetve honlapunk használatáról statisztikai adatokat kaphassunk. A honlapunk használatára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása biztosítja számunkra. A statisztikai adatok nem alkalmasak arra, hogy az oldal látogatóit beazonosítsuk, róluk bármilyen személyes adatot rögzítsünk. A felhasználói szokásokról kapott kép sem az egyénre, hanem az oldalra látogatók összességére vonatkozóan tartalmaz információkat. A hozzájárulás mérlegelése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik az alkalmazásával jobban átláthatjuk, hogy mi érdekli a holnapunkra látogatókat és ennek köszönhetően olyan anyagokat tudunk feltölteni, amelyek várhatóan nagyobb érdeklődésre tartanak számot. A sütik engedélyezése esetén a Google a felkeresett honlapok alapján olyan hirdetéseket jeleníthet meg, amely számot tarthat az Ön érdeklődésére. A sütikkel átadott információk ebben az estben sem tartalmaznak semmilyen személyes adatot. A sütik alkalmazásával kapcsolatban az Ön által használt böngésző Súgó menüje további információkat tartalmaz. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt tudja elolvasni. Tovább