Facebook image
Mentés

Változás a fizetési könnyítési kérelmek benyújtásának rendjében

2012. január 1-jétől valamennyi, a bevallási és az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó köteles a fizetési könnyítési kérelmét is elektronikus úton benyújtani az adóhatósághoz. Ami korábban csak törvényi lehetőség volt, mostanra már törvény által előírt kötelezettség lett. A jogszabályváltozáshoz fűzött jogalkotói indokolás tömören csak annyit mond a változásról, hogy „az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók esetében nem túlzott elvárás, hogy a fizetési kedvezményre irányuló kérelmeiket is elektronikus úton nyújtsák be, megkönnyítve ezáltal a kérelmek kezelését”. A jogalkotói szándék egyértelmű: egyszerűsíteni a fizetési könnyítési kérelmek hatósági feladatait.

Az adózóknak e törvénymódosításra viszont azért kell odafigyelniük, mert a kérelemre rendszeresített adóhatósági nyomtatvány kitöltése és megfelelő adatokkal való feltöltése hosszabb időráfordítást igényel, mint korábban az egyoldalas kérelemnek az összeállítása volt. Így erre a határidők figyelésekor tekintettel kell lenni, különösen azokban az esetekben, amikor valaki a fizetési kötelezettség esedékességi lejárta előtt szeretné még a kérelmét benyújtani.

Viszonylag időben, 2012. január 1-jén tette közzé a változásra felhívó tájékoztatóját az adóhatóság. Ugyanakkor azoknak a vállalkozásoknak, amelyek korábban hagyományos módon, papír alapon adták be fizetéskönnyítési kérelmüket, nem árt egy kis kiegészítő információt adni.

A kérelem benyújtásához - a többi elektronikus úton benyújtandó dokumentumhoz hasonlóan - a NAV honlapjáról tölthető le az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány. A gazdasági társaságok (egyéb gazdálkodó szervezetek) a 10FAG01, a magánszemélyek, egyéni vállalkozók pedig a 10FAM01 nyomtatványt használhatják.

A nyomtatványok elnevezésüktől függetlenül benyújthatók a 2012-ben induló eljárásokban is.

A gazdasági társaságok által benyújtandó nyomtatvány adattartalma gyakorlatilag megegyezik a korábban postai úton beadott fizetési könnyítési kérelmek mellé benyújtandó ADATLAP adattartalmával, ezért ez utóbbi kitöltésére már nincs szükség.

A hatóság szempontjából nézve a kérelmek elbírálására irányuló eljárás várhatóan ezen a ponton fog jelentősen egyszerűsödni. Ugyanis míg korábban lehetőség volt az eljárás megindításakor kizárólag a fizetési könnyítési kérelmet benyújtani, és későbbiekben hiánypótlási eljárásban pótolni mindazt, amit az adóhatóság a kérelem elbírálása érdekében utólag előírt, addig mostantól, ha hiányosan megy be nyomtatvány, az adóhatóság csak abban az esetben fog hiánypótlást elrendelni, ha egyébként a beszámoló készítésére kötelezett adózó a kérelem benyújtásához nem csatolta a kötelezően elvárt beszámolót. Egyebekben a megadott információk alapján dönt. Mivel a kitöltő program nem jelez megakasztó hibát a csatolás elmaradásakor, ezért érdemes fokozottan figyelni arra, hogy az ne maradjon el. Viszont megakasztó hibaként jelzi a program, ha az utolsó pénztári zárás, illetve a pénzkészlet adataira vonatkozó mezők kitöltetlenül maradnak.

Praktikussági okokból érdemes arra is figyelni, hogy a kérelemben a forintos adatokat nem egységesen kell kezelni. Míg a fizetési könnyítési kérelemmel érintett adónemek összegeinél minden adatot forintban kell megadni, addig a nyomtatvány többi részében az összeg, illetve érték mezőkben ezer forintban kell az adatokat szerepeltetni.

Fontos tudni, hogy a kötelezően csatolandó beszámolón kívül a kérelemhez csatolhatók mindazok a nyilatkozatok, igazolások, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek lehetnek. Tehát amennyiben a kérelmet alátámasztó dokumentumok már a benyújtáskor rendelkezésre állnak, akkor érdemes azokat az eljárás megindításakor az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

A csatolmányok csak meghatározott kiterjesztésű fájlok lehetnek: RTF, PDF, TIF, XLS, egyéb fájltípusok csatolására nincs lehetőség. Az egyes csatolmányok mérete az 5 MB-ot nem haladhatja meg.

A kérelem elektronikus benyújtását követően természetesen lehetőség van annak módosítására, kiegészítésére is. Erre a szolgál a 10FAG01M nyomtatvány, valamint lehetőség van a kérelem visszavonására, amit a 10FAG01V nyomtatványon lehet megtenni.

Az eljárási rend változása a kérelmek egyszerűbb kezelése mellett egyértelműen arra is kihatással lesz, hogy az adózók ismerjék fel: elemi érdekük fűződik ahhoz, hogy a kérelem benyújtásakor, vagy a kérelem módosításakor adjanak meg minden, a kérelem elbírálásához szükséges adatot. Ha nem így járnak el, akkor azt kockáztatják, hogy a kérelemben foglaltaknak teljesen, vagy részben helyt adó döntés helyett a kérelmet elutasító határozatot fog az adóhatóság hozni. Az adatok megadásának elmaradása ugyanis könnyen járhat azzal a nem szándékolt következménnyel, hogy az adóhatóság a rendelkezésére bocsátott adatok alapján a kérelmet nem teljesíti.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom