filmalkotás támogatásának adókedvezménye

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából a filmalkotások támogatásáról kiadott támogatási igazolások összegéig. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a törvényben meghatározottak szerint kiegészítő támogatást is nyújtson a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére a támogatás juttatásának adóévében. A filmalkotás támogatásának adókedvezménye legfeljebb a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett társasági adó 70 százalékáig érvényesíthető minden más adókedvezménnyel összevontan. A támogató a támogatás juttatásáért a támogatott előadó-művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER