Facebook image
Mentés

Házassági szerződés – már nem csak a vagyonosok kiváltsága

Napjainkban egyre többen rendezik vagyoni viszonyaikat házassági szerződéssel, ezzel válás esetén megkímélik magukat a jókora bosszúságot, nem kevés meglepetést és hosszúra nyúló, jelentős többletköltségeket eredményező peres vagyonmegosztási eljárástól. Különösen érdemes megfontolni a házassági szerződés megkötését azoknak, akik jelentős vagyonnal-, illetve jövedelemmel rendelkeznek, akik élettársi kapcsolatból házasodnak, illetve azoknak az újraházasodóknak, akiknek gyermekei vannak.

Házassági szerződés – valóban nem ördögtől való!

Évtizedekkel ezelőtt még csak a filmekből, vagy bulvárlapokból lehetett értesülni a sztárok által kötött házassági szerződésekről. Azt nagyjából tudta mindenki, hogy a jelentős vagyonukat féltő férjek, vagy feleségek a válásuk esetére kötöttek szerződést, amiben a többmillió dolláros vagyon megosztásáról, vagy annak kizárásáról rendelkeztek. 

Nem kellett túl sokáig várnunk ahhoz, hogy létjogosultsága lett a házassági szerződésnek hazánkban is. A házassági szerződések iránti igény elsőként a jelentős vagyoni különbséggel rendelkező házasulóknál jelentkezett, általában a szülők által megszerzett családi vagyon védelmében, azt követően egyre több esetben a házasfél anyagi felelősségének kizárására is irányult. 

Családjogi ügyvédként szerzett tapasztalatom szerint viszont még mindig vannak információhiányok és fenntartások a házassági szerződéssel kapcsolatban, holott a láthatóvá vált jövedelmi,- vagyoni különbségek, a megszerzett családi vagyon védelme, a válások számának évről-évre történő emelkedése, az újraházasodók számának emelkedése , egyértelműen a házassági szerződés létjogosultságát bizonyítja. 

Miért lenne tabu téma a házassági szerződés?

A családi vagyontömegek megjelenésével, az évtizedek alatt felépített tőkeerős családi vállalkozások tulajdonosainak felnőtté váló gyermekei eladósorba kerülésével, a vagyontalanul házasuló, de a vagyon felét elperlő volt házastársról szóló legendák, valamint az egyre nagyobb kockázatot vállaló házastársak anyagi bukásai hallattán az asztal alá söpört, de mindenkit kellemetlenül érintő téma egyre többször kerül napirendre a házasulók, vagy éppen a házasságban élők és rájuk nyomást gyakorló szüleik előtt.

De miért is lenne a házassági szerződés tabu téma? A megszerzett – vagy gyermekként a szülőktől kapott – vagyon fele miért is járna a volt házastársnak válás esetén? A meglévő vagyon nyújtotta előnyöket, biztonságot, a házasság fennállása alatt a házasfelek közösen fogják élvezni.

A vagyon megosztásának problémája nem a boldog, virágzó házasság alatt fog bekövetkezni, hanem azt követően, pontosan ezért: „békeidőben kell felkészülni a háborúra”!

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója háromszor volt házas, és állítólag mindegyik feleségével házassági szerződést kötött. Amikor 2016-ban elvált második feleségétől, Talulah Riley-től, házasságuk feltételei szerint a volt feleléség mindössze 4,2 millió dollárt kapott, annak ellenére, hogy Musk nettó vagyonát akkoriban körülbelül 14 milliárd dollárra becsülték.

Kérje családjogászaink segítségét!

Mi történik ha nincs házassági szerződés?

Amennyiben a házasfelek között nem jött létre vagyonjogi szerződés, abban az esetben vagyonmegosztás esetén a törvényes vagyonjogi szabályok érvényesülnek, mely egy vélelemre épül: a házasfelek életközösségének megszűnésekor meglévő vagyonból a felek fele-fele arányban részesülnek. Természetesen ez esetben is beszélhetünk házasságkötés előtt már valamelyik házastárs tulajdonát képező, különvagyonról, de ezt a tényt vagyonmegosztás során annak a félnek kell bizonyítania, aki erre hivatkozni kíván. 

Ki és mikor  köthet házassági szerződést?

Házassági szerződést a házasulók és a házastársak egyaránt köthetnek, de csak a jövőre nézve, meghatározott időponttól kezdődően és a házassági életközösségük fennállásának időszakára rendezhetik vagyoni viszonyaikat. A szerződés megkötésének időpontja történhet a házasságkötést megelőzően, de akár a házasság fennállása alatt is. 

Mi történik, amikor az élettársból lesz házastárs?

Statisztikai adatokkal igazoltan az előzetes együttélés nélkül kötött házasságok az ezredforduló után visszaszorultak, a házasságot kötők 94%-a a házasságot megelőzően élettársi kapcsolatban élt. Ez elképesztő szám és kiemelt figyelmet igényel, mivel a törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként életek együtt, azaz az élettársi kapcsolat a házasságkötéssel beolvad a házasságba. 

Tehát a házassági szerződés alkalmas lehet arra is, hogy az élettársként együtt élő házasulók házassági szerződéssel rendezzék a házasságkötést megelőző élettársi kapcsolatuk során keletkezett vagyon sorsát.

A házassásági szerződés alaki előírásai

A házassági szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szerződés módosítására és megszüntetésére az életközösség fennállása alatt van lehetőség, a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályok szerint. Kiemelem, hogy az életközösség megszűnése után már vagyonmegosztás jöhet szóba és nem házassági szerződés.

Steven Spielberg hiába készített első feleségével Amy Irving-gal mindkettőjük által aláírt házassági szerződést – egy koktélszalvéta hátuljára -, 4 évvel később történt válásuk alkalmával az exneje bejelentette igényét a házasságuk alatt szerzett Spielberg-vagyon felére és végül 100 millió dollárral távozott. Mindezt azért, mert ügyvéd által nem került „hitelesítésre” a házassági szerződésük. 

A szerződés harmadik személlyel szemben viszont csak akkor lesz hatályos, ha a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy amennyiben a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott, vagy tudnia kellett. A szerződés érvényességének nem feltétele a nyilvántartásba történő bejegyzése, de mindenkinek ajánlom, hogy szánjon erre időt.

Milyen rendelkezéseket tartalmazhat a házassági szerződés? 

A vonatkozó jogszabály a felek vagyonjogi szerződésének elsődlegességére hívja fel a figyelmet.  A fentiekben említett törvényes vagyonjogi rendszer egy kisegítő szabály, amely arra az esetre alkalmazható, ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, ekként a házassági szerződésben nem szabályozott kérdésekben is a törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül.

A törvény biztosítja, hogy a felek a törvényes és a jogszabály által felkínált vagyonjogi rendszertől eltérő szabályokat határozzanak meg teljes vagyonuk, vagy csak meghatározott elemei részére. Bár a törvény felkínál két vagyonjogi– a közszerzeményi és vagyonelkülönítő - rendszert, de nem arról rendelkezik, hogy kizárólag ezen rendszerek közül kell, illetve lehet választani.

Így  a felek szerződéskötési szabadságából adódóan elengedhetik fantáziájukat és szabadon rendelkezhetnek a vagyonuk teljes, vagy bizonyos részei tekintetében. egészen addig, amig ezen eltéréseket a törvény nem tiltja. 

Lehetőség van arra is, hogy a házastársak a házassági szerződésben vagyonukról haláluk esetére rendelkezzenek, ezen rendelkezés esetén a közös végrendeletre vonatkozó szabályok alkalmazásával.  

Meddig érvényes a házassági szerződés? 

A házassági szerződés a házassági életközösség fennállása alatti időszakra érvényes. Az életközösség átmenetei megszakadása a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer folyamatosságát nem érinti. Megszűnhet a szerződés a bíróság által történő megszüntetéssel, valamint a házassági életközösség megszűnésével. Az életközösség megszűnésének időpontja sok esetben vitás kérdés, ezért célszerű a házassági szerződésben rögzíteni azokat a feltételeket, melyek alapján a házassági életközösséget maguk a felek minősítik megszűntnek.  

Miért érdemes házassági szerződést kötni?

A prevenció kiemelt fontosságú, legyen szó akár egészségről, akár a vagyonról. Az emberi élet egyik kulcstémája: a pénz, a vagyon. Tekintettel arra, hogy mindenki félti az általa megszerzett értékeket, nem szabad a házassági szerződés témáját félve, avagy felháborodással kezelni. Házasulóként, de akár szülőként is forszírozni kell a témát és ugyanúgy kell hozzáállni, mint egy biztosítási szerződés megkötéséhez: mert azt miért is kötjük meg? Mert féltjük, amit megszereztünk és biztonságban szeretnénk tudni magunkat egy eshetőleges bekövetkező helyzet esetén. A házassági szerződésnek a jelenleginél is hétköznapibb szinten kell beépülnie a köztudatba, amely alkalmas a megszerzett vagyon védelmére és a házasság megszűnése esetén a meglévő vagyon békés úton történő megosztására. 

Családjogi, válóperes ügyvédként minden házasságkötés előtt álló, főként újra házasodó, illetve házasságban élő ügyfelünknek azt tanácsoljuk, hogy saját és házastársa, meglévő-, illetve alapítandó családja vagyoni biztonságának, a későbbi esetleges vagyonmegosztás kiszámíthatóságának céljából kérje ki szakértő családjogi ügyvéd jogi tanácsát.

Kiemelten ajánljuk olyan Ügyfelek számára, akik jelentős vagyonnal-, illetve jövedelemmel rendelkeznek, akik élettársi kapcsolatból házasodnak, illetve azon újra házasodóknak, akiknek gyermekei vannak.   Az RSM családjogi ügyvédei vagyontervezési szakértők bevonásával nyújtanak segítséget Ügyfeleik számára a házassági szerződések létrehozásában. 

Keresse családjogászainkat!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom