Facebook image
Mentés

NAV álmok, céges valóság – Januártól új időszámítás

Jelentős változások jönnek a NAV online számla rendszerben, kezdődhet a programozók, pénzügyesek újabb sprintje a számlázóprogramok, adatszolgáltató szoftverek felkészítésére. Viszonylag szűk a határidő a januári 3.0 átállásra, az adóhatóság áprilisig biztosít szankciómentes időszakot az adózóknak.

Januártól a NAV online számla jelentésre kötelesek körének újabb kibővítésével teljes körűvé válhat a hazai számla adatszolgáltatás. Az új, 3.0-ás NAV online számla jelentési séma már az összes kibocsátott számla leképezésére alkalmas lesz. Beleértve a magánszemélyek felé kibocsátott számlákat, közösségi és export ügyletekről kibocsátott számlákat is, túl az eddigi B2B körön. Az online számla adatjelentés ezzel párhuzamosan az áfabevallások gyakorlatát is befolyásolja, hiszen az adóhatósági célkitűzések között az áfabevallások kiajánlása szerepel 2021-re. A vírushelyzet kapcsán pedig még inkább előtérbe kerül az elektronikus számlázás, amelyre a NAV XML is lehetőséget kínál majd.  

A számla xml struktúrája átalakul a korábbi verziókhoz képest! 

A megkövetelt XML változtatások alapos átgondolására mindenképp szükség van vállalati oldalon, hiszen míg  a változások egy része minden adóalanyt érint, addig  egy részük cégre szabottan alkalmazandó. A jelentendő számlák köre kibővül, adómentes tételek esetén az új kódok besorolására van szükség. Továbbá amennyiben egy társaságnál az elektronikus számlázás is cél, sok részletet át kell gondolni, például, az archiválási szabályokat is figyelembe kell venni a számla XML módosításán kívül.

A következőket mindenképp érdemes megvizsgálni a 3.0 séma implementálása előtt:

 • Felmérni a jelentendő számlák körét.
 • Tisztázni, van-e értékesítés magánszemélyek felé?
 • A magánszemélyek és adóalanyok felé történő értékesítési ügyletek megkülönböztetése megoldott-e?
 • Az elektronikus számlázás bevezetésére van-e lehetőség?
 • Automatizálható-e a számlaadat feldolgozás?
 • Milyen ügyletek vannak, van-e mentes vagy áfa hatályon kívüli értékesítés? A dokumentációban szereplő adókódokból ez egyértelműen megállapítható, vagy szakértő bevonására lesz szükség?
 • Állítunk-e ki előlegszámlát, végszámlát?
 • Nem kerülhető el az online számla adatszolgáltatásba újonnan bekapcsolódóknál semmiképp, de a többi cégnél sem a törzsadatok felülvizsgálata, az adószámok ellenőrzése. 

Milyen fontosabb tartalmi változások lesznek a NAV adatszolgáltatási sémában?  

 1. Az e-számlák irányába mutató mezők

Az elektronikus számlázás terén 2021-től jelentős fordulatot hoz, hogy maga a NAV online számla séma szerinti XML is tekinthető számlának, ha az adóalany nyilatkozik az adatszolgáltatásban, hogy elektronikus számla kerül beküldésre. Ebben az esetben a cégnek a saját érdekében a számla teljes adattartalmát meg kell adnia, nem csak az áfatörvény szerinti kötelező adatokat. Ennek hiányában ugyanis a partnerei nem tudják e-számlaként kezelni és megfelelően feldolgozni a kibocsátott számla XML-t. Ugyanakkor a magánszemély felé kibocsátott számlákat nem lehet az XML alapú e-számlával helyettesíteni, mert a személyes adatok nem emelhetőek be az XML állományba. 

2. A gépi adatfeldolgozást segítendő új adatmezők

Az automatikus számlaadat feldolgozásban gondolkodóknak segít az új séma azon változása is, hogy a piaci gyakorlatban használt leggyakoribb egyéb adatok is dedikált mezőt kapnak. Ilyenek például a megrendelési számok, vállalati kódok, cikkszámok, szállítólevél számok, szerződésszámok, költséghelyek, anyagszámok. Mindez hatékonyan segítheti a gépi számlafeldolgozás elterjedését. 

3. Adókód az adómentes vagy áfa hatályon kívüli ügyletek esetében

A jövőben az adómentesség okának megadása vagy az áfa hatályán kívüli ügyletre való utalás szövegesen már nem lesz elég az adatszolgáltatásokban. Az adóhatóság ezt az információt új kódok segítségével teszi egyértelművé. A kódok alapján az adóhatóság az egyes tételeket a megfelelő áfabevallási sorhoz tudja majd párosítani, ami egy fontos lépés az áfabevallási tervezetek elkészítéséhez.
A társaságok esetében a jó besorolás kritikus fontosságú! Ezen a ponton mindenképpen ajánlott a fejlesztésbe IT szakértő mellett adózási szakembert is bevonni, mert a rossz ügylettípus besorolás hibás áfatervezetekhez és áfabevallásokhoz vezethet. 

4. Áfamérték - új adattípus

A 3.0 NAV sémaverzióban egy új kódelem segíti az áfamérték egyik típusának meghatározását. Ezekben az esetekben van adóalap, de nincs felszámított adó. Az adóhatóság nemrégiben publikált dokumentációja alapján az ingyenes ügyletek tartoznak ide, illetve azok az esetek, amikor nincs felszámított áfa az áfatörvény 17 §-a alapján. Továbbá, ha devizás számláról van szó, akkor itt a 0 érték is elfogadott lesz az árfolyam mezőben.

5. Végszámla esetében az előlegszámla adatai is megadhatóak 

A 3.0-ás sémában átalakul az előleg jelzésének kezelése. Megadhatóvá válik az előleget tartalmazó számla sorszáma, az előleg számla teljesítés időpontja, valamint az alkalmazott árfolyam. Ez a kérdéskör jellemzően az egyik problémás pont volt a különböző ERP rendszerekben, így talán használhatóbb, és egyben elemezhetőbb helyes adatokhoz juthat az adóhatóság a számlaadatokból.

6. Magánszemély részére kiállított számlák megkülönböztetése

Az XML állományban rendszerszinten meg kell tudni különböztetni a magánszemély felé teljesített ügyleteket, például az adószám hiánya nem jelenti azt automatikusan, hogy a partner magánszemély. Erre figyelemmel egy új elem jelent meg a sémában, amelynek segítéségével elkülöníthetők az adóalanyok (belföldi, közösségi és harmadik országbeli) és a magánszemélyek felé kiállított számlák. Amennyiben az említett elem értéke „igaz”, tehát a vásárló magánszemély, a név és cím adatok nem adhatóak meg az XML fájlban. Ezt fontos figyelembe venni, mert ha a NAV XML-be mégis bekerül egy magánszemély neve vagy címe, akkor az adóhatóság a NAV Online számla adatszolgáltatást visszautasítja!

7. Többfajta adószám megadása ezentúl nem biztosított

Annak ellenére, hogy a számlán akár a vevőnek, akár az eladónak többfajta adószáma is szerepelhet - például a belföldi és a közösségi adószám is - az új NAV sémaverzióban csak az egyik megadása lehetséges. Értelemszerűen belföldi ügyleteknél a magyar adószám megadására van szükség. Közösségi és harmadik országos ügyleteknél pedig a közösségi vagy harmadik országos adószám kerülhet be az XML-be.

Mivel a NAV dokumentáció már elérhető, a fejlesztések megkezdése elől elhárult az akadály. Ugyanakkor óvva intenénk attól, hogy a feladatot csak a fejlesztői csapatra hagyva kezdődjön meg a munka! Tudva, hogy a 3.0 az áfabevallási tervezethez vagy akár az e-számlához vezethet, nagyobb a tét és a felelősség az esetleges hibázás kapcsán. 

Segítünk! Digitális áfa és XML tanácsadás

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom