Facebook image
Mentés

Megjelent a megújuló energia tender pályázati kiírása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a 2020. évi zöld prémium tenderkiírást. 15 éves időszakra pályázhatnak majd ártámogatásra idén ősszel a megújuló energiaforrásból villamos energiát előállító erőművek a METÁR tenderben.

A 2020. évi zöld prémium tender általános feltételei 

A pályázaton az EU, EGT vagy az Energiaközösség tagállamában székhellyel, valamint Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok vehetnek részt. Pályázni megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő új, vagy jelentős beruházás révén létesült, vagy jelentős – az eredeti kezdeti beruházási érték 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen átesett erőműegységgel lehet. Felújított vagy fejlesztett erőmű esetén idén is megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, amelynek részletes kötelező tartalmi elemeit ez a pályázati kiírás tartalmazza. 

Kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező dokumentációval nyerhető támogatás. A pályázat elektronikus úton, ügyfélkapun, cégkapun vagy hivatali kapun keresztül nyújtható be, magyar nyelven. Összességében a pályázat általános feltételei a 2019-es zöld prémium pályázathoz képest lényegileg változatlanok.

A METÁR tender pályázati keretei módosultak, nőtt a teljesítményhatár

A zöld prémium pályázat alá tartozó megújuló energia alapú erőművek ismét két kategóriába kerültek besorolásra. A 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, valamint a legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW-os erőműegységekre. A magasabb teljesítményű erőműegységek felső határa lényegesen bővült a tavalyi pályázathoz képest, amelyben a maximális teljesítőképesség 20 MW volt. 

Az összesen kiosztható zöld prémium típusú támogatási összeg csökkent, a támogatási jogosultság pályázatban kiosztható korlátja 800 millió forint Éves új támogatás és 390 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség. 

A támogatás teljes összege akként került a két kategória között felosztásra, hogy a kisebb erőművek kategóriájában a kiosztható éves új támogatási korlát 200 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 40 GWh/év, míg a nagyobban 600 millió Ft és 350 GWh/év. 

 Korlátozásra került az azonos tényleges tulajdonoshoz tartozó pályázók által maximálisan elnyerhető támogatott villamosenergia-mennyiség, a kisebb kategóriába eső névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriájában ez a limit 15 GWh/év, míg a nagyobb kategória esetén 175 GWh/év.

A pályázó az ajánlati árra tesz ajánlatot, a pályázati eljárás célja a legkisebb támogatási igényű pályázatok kiválasztása. A pályázó által érvényesen benyújtható legmagasabb ajánlati ár 26,70 Ft/kWh.

A támogatás időtartama 15 év, amely időtartam a prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás igénybevétele esetén a pályázati kiírásnak megfelelően csökken. 

A zöld prémium pályázat benyújtási határideje október 15. 

A pályázat benyújtási időszaka 2020. szeptember 15. 00:00 órától 2020. október 15. 23:59 óráig tart, ezen időszakban nyújtható be érvényesen pályázat. 

Egy telephely tekintetében csak egy pályázati dokumentáció fogadható el nyertesként, egy pályázati dokumentáció csak egy erőműegységre vonatkozhat és egy pályázó egy erőműegységre csak egy pályázatot nyújthat be (több pályázat esetén a legkésőbb beküldött fogadható el). A pályázat a hiánypótlás esetét kivéve nem módosítható, de a benyújtási határidőig visszavonható.

A benyújtást követően a MEKH informatikai rendszere ellenőrzi, hogy a dokumentáció sérülésmentesen megérkezett-e, és erről a pályázót a beérkezéstől számított legfeljebb 1 munkanapon belül üzenetben értesíti. Ha a küldemény sérült mivoltáról kap üzenetet a pályázó, úgy 24 órán belül a meg kell, hogy ismételje a beküldést, melynek teljesítése esetén az eredeti határidőben benyújtottnak minősül a pályázat. 

Az ajánlati árat ez esetben is egy úgynevezett bontási dokumentumban kell feltüntetni, amelyet a megadott közjegyzői tanúsítvánnyal titkosítva, Microsec e-szignó program használatával külön csatolmányként kell beadni. 

Ajánlati biztosíték – csak bankgaranciával lehet pályázni

Az ajánlati biztosíték összege az erőműegység névleges teljesítőképessége és a pályázatban megadott fajlagos benchmark beruházási érték szorzata alapján számolt beruházási összeg 1,5 százaléka. Az ajánlati biztosítéknak érvényesnek és hatályosnak kell lennie a benyújtási határidő napjától legalább a benyújtási határidőt követő 8 hónapig. 

Az ajánlati biztosítékot ez esetben is bankgarancia formájában kell nyújtani, ugyanakkor annak formai követelményrendszere lényegesen kötöttebb a korábbi pályázathoz képest: a rendelkezésre állását igazoló dokumentumra vonatkozóan két, kötelező érvényű minta közül lehet választani, amelyet a pályázat tartalmaz. Ha nem ezeknek megfelelő igazolás kerül benyújtásra, úgy érvénytelen lesz a pályázat. 

A napelemes beruházásokkal, a tenderrel kapcsolatban
jogi, adózási kérdése van?
Keresse szakértőinket!

A zöld prémium tender bontása, értékelése

A  pályázatok értékelését öttagú Értékelő Bizottság végzi. A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő harmadik napon történik, ezt követően a MEKH a bontási jegyzőkönyv alapján a pályázati adatokról közleményt ad ki.  A benyújtási határidőtől számított 45 napon belül a bizottság minden pályázatot megvizsgál mind a pályázat, mind a pályázó megfelelősége tekintetében. Amennyiben a dokumentáció nem teljes körűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor a pályázó legfeljebb egy alkalommal a hiányok pótlására hívható fel 15 napos határidővel. Sem az ajánlati árra, sem az ajánlati biztosítékra vonatkozó információ nem hiánypótolható, ezek hiányossága, hibája érvénytelenséget eredményez. 

A hiánypótlási határidők lejáratát követően az Értékelő Bizottság 20 napon belül összefoglaló értékelést készít, amelyben ismerteti a pályázók pályázati feltételeknek való megfelelését, vagy a fennálló érvénytelenségi, illetve elutasítási okokat, valamint megállapítja az érvényes dokumentációk sorrendjét pályázati kategóriánként, továbbá javaslatot tesz a nyertessé, részben nyertessé vagy érvénytelenné nyilvánítandó, valamint az elutasítandó pályázatokra vonatkozóan.

A MEKH az Összefoglaló értékelésének elkészítését követő 5 munkanapon belül közleményt tesz közzé a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát illetően. Eredményes pályázat esetén ezt követő 15 munkanapon belül hivatalból indított hatósági eljárás keretében meghozott egyedi határozatokban rögzíti a benyújtott pályázatok nyertességét, érvénytelenségét vagy elutasítását. 

Nyertes pályázatok esetén a határozat tartalmazza a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt, amely valamennyi pályázóra vonatkozóan a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított 3 év. 

Tájékoztatás és kérdések a METÁR tender kapcsán

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket telefonon és elektronikus levélben lehet feltenni a MEKH felé. A pályázattal kapcsolatban beérkezett kérdések közül a jelentősebbekre, illetve a többször ismétlődőkre adott válaszok összefoglalását a MEKH honlapján is meg lehet majd találni. 

A 2020. évi zöld prémium tender kiírása több helyen tartalmaz az előző pályázathoz képest pontosítást, tisztázó, részletező szabályokat. Mindemellett, különös tekintettel arra is, hogy a pályázati rendszer alapjaiban nem változott, a korábbi pályázatban feltett kérdések is hasznos támpontot jelenthetnek.

pályázattal, napelemes beruházások megvalósításával kapcsolatos jogi, adózási kérdése van? Keresse szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Pályázati kiírás forrása:
MEKH: Zöld prémium tender infó
    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom