Facebook image
Mentés

Padlón a cash-flow-ja? Kérje vissza SOS behajthatatlan követeléseinek áfáját!

Lépett már cége, hogy visszaszerezze behajthatatlan kintlévőségeinek áfáját? Ha még nem, itt az ideje, mert április 21-ig van erre lehetőség ott, ahol a 2016 előtti számlákat a megrendelők nem fizették ki, de az áfát a társaság befizette. Nézze meg milyen időszakra, milyen feltételekkel jogosult a beragadt áfa visszatérítésére!

A koronavírus járvány kitörése és gazdasági hatásai miatt még sürgetőbb, hogy a jogosult cégek éljenek a behajthatatlan követelésekhez kötődő áfatartalom visszaigénylésének lehetőségével. Az Európai Bíróság döntése nyomán 2020. április 21-ig tudják beadni kérelmüket azok a cégek a korábban elbukottnak hitt áfájuk kapcsán, akiknek 2015. dec. 31. előtti behajthatatlan követelésük van. A követelés óta eltelt idő befolyásolja az igényérvényesítés módját, feltételeit és az eljárás hosszát, ezért indokolt szakértő segítségét igénybe venni az alternatívák és a lehetséges következmények mérlegelése során. 

Ennek a lehetőségnek a kihasználásával az érintett vállalkozások kockázatmentesen juthatnak finanszírozáshoz a jelenlegi válságos időszakban, amikor a fizetési képesség további romlására is lehet számítani. 

1. Így igényelheti vissza a 2015. december 31. előtti követelés áfáját április 21-ig!

Az Európai Bíróság tavaly október 24-én meghozott döntése nyomán 2020. április 21-ig (amennyiben a járványügyi helyzet nem tolja ki a határidőt) benyújtott kérelem alapján lehet visszakérni a behajthatatlanná vált követelések áfáját. Ez az igényérvényesítési mód kedvezőbb, mint az alábbiakban kifejtett második alternatíva, nincsen kötelező, a törvényben felsorolt feltételrendszer, amelynek a tranzakcióban érintett feleknek és a követelésnek is meg kell felelnie ahhoz, hogy az áfa utólag visszakérhető legyen. Így a bizonyítás jóval kevésbé kötött!

A követelések ezen csoportjánál a legnagyobb ellenfél maga az idő, pontosabban az elévülés.  A magyar adóhatóság az elévülést a követelés keletkezésétől, azaz a követelés alapjául szolgáló tranzakció áfa-teljesítésétől számolja. Ezen megszorítás mellett is lesz olyan követeléscsoport, amelyeknek az áfája egyszerűen visszaigényelhető és viszonylag rövid időn belül a NAV-tól visszakapható. A NAV jogértelmezési álláspontja azonban vitatható, így a már elévült követelések esetében is van esély az igényünk érvényesítésére, itt azonban fel kell készülni egy hosszabb igényérvényesítési időre, akár pereskedésre is, így egy adójogász igénybevétele is megkerülhetetlennek látszik ahhoz, hogy érvényesíthessük az áfa-visszaigénylés lehetőségét.

A következő feltételeknek kell együttesen teljesülniük: 

 • A követelés keletkezésének dátuma a 2015. december 31. előtti kell, hogy legyen. 
 • Az eredeti áfa-kötelezettség bevallását, megfizetését és a követelés behajthatatlanná válását hitelt érdemlően kell igazolni. 
 • Alá kell támasztani, hogy a követelés más forrásból nem térült meg.

Amennyiben a fentiek ellenére valamilyen okból mégiscsak a kérelem elutasítására kerül sor, ennek kapcsán nem merül fel az adóbírság kockázata. 

Van cégének beragadt áfája ?
Keresse adószakértőnket áfa-visszaigénylése érvényesítéséhez!

2. 2015. december 31. utáni a behajthatatlan követelése?

Szigorú és komplex feltételrendszernek kell megfelelnie, de visszakaphatja a korábban a költségvetés felé befizetett áfát! Az új jogintézmény az Áfa tv. általános szabályai szerint az egyenes áfás adóalanyok számára jelent utólagos könnyebbséget, akik számára egyéb módon (pl. biztosítás, engedményezés) nem biztosított a követelés teljes megtérülése. 

A szabályozás alapelve, hogy az államkincstár érdekében adóbeszedőként eljáró vállalkozást mentesíteni kell a tevékenysége során fizetendő vagy megfizetett áfa alól. Azaz, ha a terméket értékesítő/szolgáltatás nyújtó vállalkozás valószínűsíthetően véglegesen nem jut hozzá az ellenértékhez, akkor az áfa-finanszírozás kockázata nem őt, hanem a költségvetést terheli. 

Vagyis a korábban megfizetett áfa vevői nemfizetés esetén visszakérhetővé válik, önellenőrzéssel. Amennyiben az előírt feltételek teljesülnek az áfa a kiutalási határidőn belül a kérelmező társaság zsebében landol.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az áfa visszaigényléséhez?  

A jelenlegi szabályozás kizárólag a 2015. december 31. után keletkezett és keletkező követelések esetében jelent korlátozott igényérvényesítési lehetőséget. Az áfa visszaigénylését a szabályozás meghatározott feltételekhez köti. Az Áfa tv. 2020. január 1-től hatályos rendelkezései: 

 • időben, továbbá
 • a követelés, valamint
 • a tranzakcióban részvevő felek tekintetében 

szigorú és komplex feltételrendszert állítanak fel, ami a gyakorlati jogérvényesítés során jelentős nehézségeket, akár az áfa visszaigényléséhez való jog elenyészését is eredményezheti. 

A törvényi szabályozás az eredeti teljesítés időszakára történő önellenőrzéssel teszi lehetővé az ÁFA visszakérését. Azon túlmenően, hogy a feltételrendszer bizonyos típusú tranzakciókat eleve kizár az érvényesítés köréből, az együttes feltételek merev rendszerével a törvény által elismert tranzakciótípusok esetében is jelentősen megnehezíti az igényérvényesítést. Amennyiben pl. valaki akár csak egy feltételnek nem felel meg a számos kondíció közül, jogosulatlan visszaigénylés miatt bírsággal is „megkínálhatja” az adóhatóság. 

3. Gondoljuk a jövőre is a kiállított számlák áfája kapcsán!

Nem árt már most felkészülni a közeljövőben várhatóan megszaporodó behajthatatlanná váló követelésekre, a vevők ilyen szempontból történő ellenőrzésére. Áttekintendő a már meglévő kintlévőségkezelési politika is, annak közelítése az Áfa tv. feltételrendszeréhez. Nem mindegy, hogy felszámolási eljárást indítunk, vagy fizetési meghagyás nyomán kezdeményezünk végrehajtási eljárást a nem fizető adósunkkal szemben. A jövőre nézve a követelések tömeges elengedése az áfa mellett a társasági adót is kedvezőtlenül érinti. 

Van cégének beragadt áfája ?
Keresse adószakértőnket áfa-visszaigénylése érvényesítéséhez!

A behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylési lehetőségeivel több korábbi blogbejegyzésünkben is foglalkoztunk, melyekben az Áfa tv-be 2020. január 1-től bekerült új jogintézménnyel kapcsolatos igazságossági, szabályozási, igényérvényesítési aspektusokat vetettük fel. Tanácsadóinkkal itt veheti fel a kapcsolatot.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom