Facebook image
Mentés

2020-as vámtarifaszám besorolás változások!

Több adó szempontjából is meghatározó, hogy mi a vámtarifaszáma egy terméknek, ezért év elején mindig érdemes nyomon követni az EU-s vtsz változásokat. A 2020. január 1-től életbe lépő vámtarifaszám változások többek között jövedéki termékeket is érintenek.

Csak néhány példát említenék azon adónemek közül, ahol a kötelezettség alapja a tarifális besorolás, a vámtarifaszám alapján történik:

 • az Áfa-törvény szerinti adómérték meghatározása;
 • az EKAER kötelezettségek teljesítése; 
 • a környezetvédelmi termékdíjjal érintett termékkör meghatározása;
 • a jövedéki termékkör behatárolása;
 • a Neta-val érintett termékkör beazonosítása
 • az export és import fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése.

Az Európai Bizottság menetrendszerűen, minden év végén felülvizsgálja a Kombinált Nomenklaturát, és dönt a szükséges vámtarifaszám változtatásokról.

A 2020. január elsejével módosuló KN kódok következtében a fentiekben meghatározott adózási területeken módosulhatnak a gazdálkodók meglévő engedélyei, kötelezettségei is!

Január 1-től módosuló EU vámtarifaszámok

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2019/1776 EU Bizottság végrehajtási rendelete alapján 2020. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a Kombinált Nómenklatúra. 

A rendelet értelmében a változások a következők:

 • A KN 84., 85. és 90. árucsoportjának korszerűsítése és egyszerűsítése.
 • Az elavult kódok törlése (például a 3926 90 92 KN kód).
 • Új alszámok bevezetése bizonyos áruk – például a KN 71. árucsoportjába tartozó szintetikus gyémánt – nyomon követésének megkönnyítésére.
 • Az egyes gyógyszeripari anyagok szabadneveinek, illetve a gyógyszeripari köztes vegyületek nevének vagy besorolásának helyesbítése.
 • Az esetleges hibás értelmezések elkerülése érdekében módosításra került a 4. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 4. pontja, ez alapján meghatározásra került, hogy a tejsavó-permeátumok olyan termékek, amelyeknek laktát tartalma legalább 0,100 tömegszázalék. 
 • A „növényi olaj felhasználásával előállított tejpor” egyre bővülő piacának megfelelőbb nyomon követése érdekében a 1901 90 alszám alatt új KN-kód jött létre e termékek számára. 
 • A szőlőbor desztillálásával nyert szesz, és a szőlőtörköly desztillálásával nyert szesz megkülönböztetése a 2208 20 alszámon belül, külön bontás jött létre.
 • Figyelemmel arra, hogy a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagokhoz kapcsolódó SOx-kibocsátás csökkentésének 2020. január 1-jével kezdődő következő szakaszában a kéntartal¬mat 0,5 százalékra kell csökkenteni, így a KN 2710 vámtarifaszámának szövege az új küszöbértéknek a figyelembevételével lett kiigazítva.
 • Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon egyes, a 2009, a 3302 és a 9111 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára alkalmazandó vámtételek kiszámítása, az érintett termékekre vonatkozóan kiegészült a szóban forgó vámtarifaszámok szövegezése.
 • Összehangolásra került a 4104 41 11, a 4104 49 11, a 4105 30 10 és a 4106 22 10 alszám szövegezése.
 • A 7307 19 10 és a 7325 99 10 KN-kód alá tartozó termékek kereskedelmének megfelelőbb nyomon követése érdekében módosításra került az árumegnevezés, amely így már az öntöttvasból készült összes terméket magában foglalja. 
 • Az üvegházhatást okozó fluortar¬talmú gázok kapcsán új TARIC-kódok kerültek létrehozásra, a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részének (Vámtarifa-mellékletek) 10. mellékletében. 

Változások a jövedéki adó által érintett, jövedéki engedélyes gazdálkodóknál is

A vámszabály változások miatt át kell tekinteniük jövedéki engedélyeiket a gazdálkodóknak, hogy ellenőrizzék, az abban szereplő KN-kódok érvényesek-e 2020-ban is, illetve a beszerzett, előállított, felhasznált, forgalmazott termék KN-besorolása megfelel-e a 2020-as szabályoknak.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény szerinti: 

 • adóraktári engedéllyel, 
 • bejegyzett kereskedői engedéllyel, 
 • eseti bejegyzett kereskedői engedéllyel, 
 • felhasználói engedéllyel 

rendelkező gazdálkodóknak kell az ellenőrzést megtenniük az év elején.

Ha az alább felsorolt KN-kódok vagy termékátsorolások az engedélyes tevékenységét:

 • nem érintik, akkor a gazdálkodónak nincsen teendője;
 • érintik, akkor a NAV_J31-es nyomtatványon kérelmezni kell az engedély módosítását.

A 2020. január 1-jétől érvényes új KN-kódok:

2019. december 31-től érvénytelenített (törölt) KN-kódok

Itt érhető el a 2020. 01.01-től hatályos KN kódok pontos felsorolása . 

A helyes vámtarifaszám a helyes adózást alapozza meg 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a termékek vámtarifaszám szerinti besorolása a társaságok kötelezettségeinek teljesítése során! Ugyanakkor a felsorolt területeket vizsgálva kijelenthető, hogy a gazdálkodók jelentős része napi szinten találkozik ezzel a kérdéssel. Egy helytelen vámtarifaszám besorolás akár egyidejűleg több adónem vagy több kötelezettség helytelen teljesítését vonja maga után. 

Ha nem figyelünk a termék korrekt besorolására, olyan EKAER kötelezettséget teljesítünk, amit nem is kellene, vagy olyan termék után nem fizetünk Netát, vagy termékdíjat, jövedéki adót, amely után kellett volna. A termékek besorolása, a változások követése és utólagos korrigálása gazdálkodói kötelezettség, és helytelen teljesítése pótlólagos közteher megfizetését, valamint szankciók alkalmazását eredményezheti. Mindemellett a gazdaság fejlődésével párhuzamban az új generációs termékek megjelenésének lekövetésére folyamatosan új vámtarifaszámok jelennek meg a rendszerben.

Ez a kockázat viszonylag egyszerűen minimalizálható, amennyiben a gazdálkodók szakember igénybevételével időszakonként felülvizsgálják az általuk kezelt termékek esetében alkalmazott vámtarifaszám besorolást, valamint az új termékek vonatkozásában kellő gondossággal járnak el.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom