Facebook image
Mentés

Cégcsoportok figyelem, módosulnak a transzferárszabályok!

A Nemzetgazdasági Minisztérium a napokban közzétette a transzferárakra vonatkozó új jogszabály tervezetét, amely felváltja majd a jelenleg hatályos rendeletet. Háromszintű transzferár-nyilvántartás, gyakoribb adatbázisszűrés és nagyobb transzparencia lesz a változások eredménye.

Miben változnak a transzferár-dokumentációs szabályok?

Ismételjük át röviden az új, egységes szabályozás főbb elemeit. 

Az első fontos változás, hogy a transzferár-nyilvántartás háromszintűvé válik, azaz azoknak a multiknak, amelyeknek az előző évi konszolidált árbevétele eléri a 750 millió eurót, a BEPS 13. akcióterve alapján már:

 • fődokumentumot,
 • helyi dokumentumot, 
 • és országonkénti jelentést 

is kell majd készítenie. 

Az országonkénti jelentéssel  kapcsolatos tudnivalókat korábban bemutattuk, így a következőkben a transzferár-nyilvántartás másik két elemére, a fő- és helyi dokumentumra vonatkozó információra fókuszálunk. 

Az új transzferárrendelet főbb módosításai a fődokumentum kapcsán

A magyar rendelet tervezete szerint a transzferár-dokumentáció kötelezően legalább egy fő- és egy helyi dokumentumból állna, az önálló nyilvántartás készítésének lehetősége megszűnne. 

A fődokumentum célja a csoport egésze felépítésének és működésének a bemutatása. Az új szabályozás szerint azonban ez sokkal részletesebb lesz majd, mint a jelenlegi, összhangban a BEPS 13-mal és a Transzferár Irányelvekkel. Például információt kell majd szolgáltatni a teljes csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási láncról; el kell készíteni a csoporton belüli jelentősnek minősülő szolgáltatások listáját, ezen megállapodásokat röviden be kell mutatni, csakúgy, mint a jelentős üzleti átszervezéseket, akvizíciókat. Az eddigiekhez képest részletesen be kell majd mutatni a csoport immateriális javait (fejlesztésük, tulajdonlásuk és hasznosításuk tekintetében),valamint az ezekkel kapcsolatos csoporton belüli ügyleteket. A csoporton belüli pénzügyi tevékenységet is ismertetni kell, ideértve a finanszírozást, továbbá a csoport pénzügyi és adózási helyzetét. 

Mint a felsorolásból is látható, az új BEPS-szabályozás miatt az adózóknak részletesebb információval kell majd rendelkezniük a csoport teljes működésére vonatkozóan. Tapasztalataink szerint már eddig is az általános – a nem kifejezetten a magyar csoporttagra vonatkozó – információk beszerzése jelentette a legnagyobb problémát. Még akkor is, ha az adott dokumentálandó ellenőrzött ügyletben résztvevő külföldi kapcsolt vállalkozásról lett volna szükség részletesebb információra. Így különösen nehézkesnek tűnik a magyar adózó információszerzése, ha olyan csoporttagok tekintetében lesz szükség adatgyűjtésre, amelyekkel a magyar társaságnak nincs is ellenőrzött ügylete. A nemzetközi vállalatcsoportok így minden bizonnyal egységesítik majd a fődokumentumok elkészítését (ezzel biztosítva a csoport egységes kommunikációját a hatóságok felé),és a helyi társaság ellenőrzött ügyleteit bemutató local file elkészítése lesz a magyar társaságok elsődleges feladata. 

A helyi dokumentum tartalmi előírása, a dokumentációs kötelezettség alóli kivételek köre lényegesen nem változna, alapvetően az adózó, annak tevékenysége, illetve az egyes dokumentálandó ellenőrzött ügyletekre vonatkozó információ, valamint a transzferár piaci jellegének az alátámasztása kerülne bemutatásra. Így a helyi társaságok – szükség szerint transzferár-tanácsadójukkal együttműködve – a korábbiakban megszokottak szerint járhatnak el.

Megnövekedett adminisztrációs terhet az egész csoport részére a fődokumentumot elkészítő (majd azt rendszeresen karbantartó) anyavállalat esetében vetít előre a tervezett szabályozás. Egészen kilátástalannak tűnhet azon magyar adózók helyzete, amelyek nem kapnak majd ilyen támogatást a végső anyavállalatuktól, ha szeretnének majd megfelelni az új rendelet által támasztott elvárásoknak. 

Milyen határidőkkel kell számolni a transzferár-dokumentumok kapcsán? 

Amennyiben a fődokumentum a társaságiadó-bevallás határidejéig nem áll rendelkezésre az anyavállalatra vonatkozó jogszabályok miatt (pl.: társaságiadó-bevallásának ideje eltérő lehet a helyi vállalattól),legkésőbb az adózó adóévének utolsó napjától számított 12 hónapon belül lesz lehetőség ennek pótlására. Amennyiben az anyavállalat nem tudja a fennmaradó 12 hónapban átadni a szükséges információkat, a fődokumentumot is a helyi vállalkozásnak kell elkészítenie, ami jelentős terhet ró rájuk. Ennek hiányában azonban a magyar társaság a hiányos transzferár-nyilvántartás miatt szankcionálható lesz. 

Érdekli, hogyan regisztrálhat a Cégkapura? Kattintson!

Szűkül az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásoknál alkalmazható haszonkulcs is!

A változások közül érdemes még kiemelni az alábbiakat: 

 • Az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozásokra vonatkozóan készített adatbázis-szűrést legalább háromévente, a kiválasztott vállalkozások pénzügyi adatait legalább évente kellene frissíteni. 
 • Az összehasonlító adatok keresését egyértelműen rekonstruálható módon kell dokumentálni.
 • Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásoknál az ellenőrzött ügylettel érintett kapcsolt fél által alkalmazott haszonkulcs 3 százalék és 7 százalék közötti tartományba essen (jelenlegi 3 százalék és 10 százalék közötti sávról).
 • Külön meghatározás az immateriális jószágra, ami a Számviteli törvény által meghatározott fogalomnál általánosabb.

A transzferár-szabályozás változása 2018. január 1-től léphet életbe

Az új rendelet a kihirdetést követő 30. napon lépne hatályba, 2018. január 1-jével a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló régi PM-rendelet pedig hatályát vesztené. A rendelet előírásait a 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalmazni a főszabály szerint.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom