Facebook image
Mentés

Importálók figyelem! A transzferár hatással van a vámra

A kapcsolt vállalkozásoktól importáló gazdálkodóknak a transzferár kialakítása és annak változása során, a számvitel, transzferár, (import)áfa, kezelésén túl, figyeleniük kell vámfolyamataikra is, kiemelten a vámfizetési kötelezettségekre.

A vámérték a vámteher alapja 

A transzferár és az import során fizetendő vámteher kapcsolata abból adódik, hogy az import eljárás során kiszabásra kerülő vámteher (vám és import áfa ) alapja elsődlegesen a harmadik országból behozott termék ügyleti értéke, amely a vámáru vámértéke.  

Vámérték és vámteher megállapítása független felek esetén

Független felek között az import során az ügyleti érték, és ezáltal a vámérték jól meghatározható, alapvetően a termékért teljesített ellenértéket és a Vámkódexben meghatározott korrekciós - növelő és csökkentő - tételek alkalmazását jelenti.

A vámeljárás során a vámhatóság a vámértéket, erre irányuló vizsgálat keretében a vámkezelést követően is ellenőrizheti. Ezen vizsgálatban arra fókuszál, hogy a vámkezeléskor bevallott vámérték mennyiben felel meg a valóságnak, azaz a felek ügyleti akaratának, valamint a vámérték kialakítására vonatkozó normáknak. 

A jogszabálysértően kialakított vámérték komoly szankciókat von maga után, szélsőséges esetben a vámértéket, azaz a vám alapját maga a vámhatóság is meghatározhatja. Független gazdálkodók között alapvetően az ügyleti érték elfogadható vámérték gyanánt, kiindulva abból, hogy a felek között nincs olyan kapcsolat, ami befolyásolná a kettőjük között létrejött ügyletet. 

Iratkozzon fel Hírlevelünkre

és töltse le
Cafeteria 2017
kiadványunkat!

Vámérték és vámteher megállapítása kapcsolt vállalkozások esetén

A kapcsolt vállalkozások esetében azonban a képlet nem ilyen egyszerű. Ezen gazdálkodók alapvetően transzferár képzés útján alakítják ki a köztük lévő gazdasági folyamatokat, ezáltal a vám alapjául szolgáló ügyleti értéket is. 

Mivel kapcsolt felekről van szó, fokozottabban érzékeny kérdés, hogy az általuk fizetendő vámterhet meghatározó transzferárat oly módon munkálják ki, hogy az kiállja a vámhatóság vámérték ellenőrzésére vonatkozó kontrolját. Megfeleljen a hatóság, valamint a jogszabály vámértékkel szemben támasztott elvárásainak.

A transzferár évközi változása vámteher változást is eredményezhet

Ezt a komplex kérdést tovább bonyolítja az a szabály, amely lehetőséget teremt a transzferár év közbeni változására. Az esetleges változás pedig hatással lehet a korábban, adott vámérteken elvégzett vámkezelésekre.

 A transzferár módosulása a vámérték módosulását is eredményezheti. Ennek következtében a vállalatnál pótlólagos vámteher fizetési kötelezettség keletkezhet, vagy éppen vámteher visszaigénylésre nyílhat lehetőség, ezért annak változását követni szükséges.

A transzferár és a vámérték kapcsolatának ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a Társaság proaktívan tudja kezelni a transzferár-korrekciókat és így kizárhassa az esetleges kockázatokat és elkerülje a szankciókat az import vonatkozásában. A transzferárral érintett importügyletet folytató gazdálkodóknak, elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy az alkalmazott transzferár milyen kapcsolatban van a vámértékkel, továbbá a transzferár változása szükségessé teszi-e utólagosan a vámérték módosítását. Amennyiben a transzferár változása következtében változik a vámérték, úgy az érintett vámkezelés módosítása szükséges lehet.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom