Facebook image
Mentés

Jövedéki és forgalmi adó változások

A parlament elé beterjesztett adócsomagban foglaltak szerint az Országgyűlés által 2016. június 7-én elfogadott új jövedéki szabályozás nem lép életbe az eredetileg tervezett időpontban, 2017. január 1-én. A törvényjavaslat szerint az áfa alanyi adómentesség értékhatára is változik, 6 millióról 8 millió forintra emelkedik.

Csúszik a jövedéki törvény hatályba lépése, új határidők a jövedéki nyilatkozatok kapcsán is

A jövedéki kódex életbelépésének új tervezett időpontja 2017. április 1., amely többek között befolyásolja a jövedéki tevékenységek folytatásával kapcsolatos nyilatkozattételek időpontját is.

A tervezett szerint, azoknak az adóraktári, bejegyzett kereskedői, bejegyzett feladói, felhasználói, illetve jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak, akik 2017-ben is folytatni kívánják tevékenységüket, nem 2016. november 30-ig, hanem 2017. február 28-ig szükséges nyilatkozniuk a jövőbeni tevékenységük formájáról, az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére használt kommunikációs csatornáról, a jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, valamint a szabadforgalomba bocsátás adatszolgáltatásáról.

Az egyszerűsített adóraktár-engedélyes gazdálkodóknak 2016. december 10. helyett 2017. március 10-ig kell nyilatkozniuk, hogy tevékenységüket kisüzemi bortermelőként, vagy egyszerűsített bor-adóraktárként kívánják folytatni. 

A fenti gazdálkodók által vezetett nyilvántartásokat nem 2016. december 31-ig szükséges lezárni, hanem 2017. március 31-ig és azok adatait az új szabályozás szerinti nyilvántartásba átvezetni.

Az új szabályozás életbe lépéséig szükséges megalkotni a részletszabályokat, amelyre az életbelépés elhalasztásával reálisabb esély mutatkozik. 

A fentieken túl az adócsomag tervezete kisebb jelentőségű jogtechnikai pontosítások érdekében módosítja a régi Jöt. valamint energia adóról szóló törvények egyes rendelkezéseit, valamint az életbelépés elhalasztásával érintett új jövedéki szabályokat is. 

Változik a dohánytermékek jövedéki adóterhe

A régi Jöt rendelkezéseinek tervezett változásaiból kiemelendő, hogy 2017. január 1-től emelkedik a dohánytermékek jövedéki adómértéke. A tervezett szerint az új adómérték:

 1. a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 28 800 forint ezer darabonként,
 2. a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként,
 3. a finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
 4. az egyéb fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
 5. a töltőfolyadékra 65 forint milliliterenként,
 6. az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
 • egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
 • folyadékára 70 forint milliliterenként.”

Emelkedik az általános forgalmi adó alanyi adómentességi küszöbértéke 

A törvényjavaslat szerint az alanyi adómentesség választására – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – abban az esetben lesz jogosult az adóalany, ha az Áfa tv. 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő, forintban kifejezett, éves szinten összesített ellenérték 

 • sem a 2016. naptári évben ténylegesen, 
 • sem a 2017. naptári évben várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 8 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget. 

Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 6 millió forint, a javaslat szerint azonban ez 8 millió forintra emelkedik, a javaslat átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió Ft-os árbevételt meghaladó, de a 8 millió Ft-os árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.

A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben túllépte, de a 8 millió Ft-os értékhatáron belül maradt, az is választhassa az alanyi adómentességet. 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom