Mentés

Jövedéki és forgalmi adó változások

A parlament elé beterjesztett adócsomagban foglaltak szerint az Országgyűlés által 2016. június 7-én elfogadott új jövedéki szabályozás nem lép életbe az eredetileg tervezett időpontban, 2017. január 1-én. A törvényjavaslat szerint az áfa alanyi adómentesség értékhatára is változik, 6 millióról 8 millió forintra emelkedik.

Csúszik a jövedéki törvény hatályba lépése, új határidők a jövedéki nyilatkozatok kapcsán is

A jövedéki kódex életbelépésének új tervezett időpontja 2017. április 1., amely többek között befolyásolja a jövedéki tevékenységek folytatásával kapcsolatos nyilatkozattételek időpontját is.

A tervezett szerint, azoknak az adóraktári, bejegyzett kereskedői, bejegyzett feladói, felhasználói, illetve jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak, akik 2017-ben is folytatni kívánják tevékenységüket, nem 2016. november 30-ig, hanem 2017. február 28-ig szükséges nyilatkozniuk a jövőbeni tevékenységük formájáról, az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére használt kommunikációs csatornáról, a jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, valamint a szabadforgalomba bocsátás adatszolgáltatásáról.

Az egyszerűsített adóraktár-engedélyes gazdálkodóknak 2016. december 10. helyett 2017. március 10-ig kell nyilatkozniuk, hogy tevékenységüket kisüzemi bortermelőként, vagy egyszerűsített bor-adóraktárként kívánják folytatni. 

A fenti gazdálkodók által vezetett nyilvántartásokat nem 2016. december 31-ig szükséges lezárni, hanem 2017. március 31-ig és azok adatait az új szabályozás szerinti nyilvántartásba átvezetni.

Az új szabályozás életbe lépéséig szükséges megalkotni a részletszabályokat, amelyre az életbelépés elhalasztásával reálisabb esély mutatkozik. 

A fentieken túl az adócsomag tervezete kisebb jelentőségű jogtechnikai pontosítások érdekében módosítja a régi Jöt. valamint energia adóról szóló törvények egyes rendelkezéseit, valamint az életbelépés elhalasztásával érintett új jövedéki szabályokat is. 

Változik a dohánytermékek jövedéki adóterhe

A régi Jöt rendelkezéseinek tervezett változásaiból kiemelendő, hogy 2017. január 1-től emelkedik a dohánytermékek jövedéki adómértéke. A tervezett szerint az új adómérték:

 1. a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 28 800 forint ezer darabonként,
 2. a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként,
 3. a finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
 4. az egyéb fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
 5. a töltőfolyadékra 65 forint milliliterenként,
 6. az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
 • egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
 • folyadékára 70 forint milliliterenként.”

Emelkedik az általános forgalmi adó alanyi adómentességi küszöbértéke 

A törvényjavaslat szerint az alanyi adómentesség választására – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – abban az esetben lesz jogosult az adóalany, ha az Áfa tv. 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő, forintban kifejezett, éves szinten összesített ellenérték 

 • sem a 2016. naptári évben ténylegesen, 
 • sem a 2017. naptári évben várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 8 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget. 

Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra jogosító értékhatár 6 millió forint, a javaslat szerint azonban ez 8 millió forintra emelkedik, a javaslat átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió Ft-os árbevételt meghaladó, de a 8 millió Ft-os árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.

A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben túllépte, de a 8 millió Ft-os értékhatáron belül maradt, az is választhassa az alanyi adómentességet. 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Értesüljön az adóváltozásokról

  hírlevelünkből!

  Feliratkozom
  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább