Facebook image

A módosítások egyik jelentős köre pont az előző bejegyzésemben vizsgált transzferár-nyilvántartáskészítési kötelezettséget érinti. E kérdés tekintetében a még eddig nyitott kérdések kerülnek tisztázásra:

 1. A tervezet alapján nem kell majd transzferár-dokumentációt készíteni az érintett tranzakció vonatkozásában sem a szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem benyújtásának adóévére, sem a határozat érvényessége megszűnésének évére.
 2. Eddig nem kellett transzferár-nyilvántartást készíteni az adott ügyletről, amennyiben a szerződéskötéstől számítva az adott adóév végéig a teljes ügyleti érték nem érte el az 50 millió Ft-ot. A tervezet szerint az 50 millió Ft értékhatárt ezentúl már adóévenként külön – külön kell vizsgálni. Így például ha egy szerződést már 5 éve megkötöttek és az éves ügyleti érték 25 millió Ft volt, akkor az új szabályok szerint már elkerülhető lesz a transzferár dokumentáció készítése.
 3. A tervezet alapján megmarad az a szabály, amely szerint nem kell nyilvántartást készíteni a nem főtevékenységhez kapcsolódó termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, amennyiben annak ellenértéke a kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben (beszerzési áron) kerül megállapításra. Ezúttal azonban pontosította a jogalkotó, hogy a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó fél részéről kell teljesülnie a feltételnek, mely szerint az nem főtevékenységhez kapcsolódik.

Eddig bizonytalanságot jelentett a devizában meghatározott ügyleti ellenértékek esetén, hogy mely napi árfolyammal kell forintra átszámítani annak értékét. Az új szabályozás szerint a szerződés megkötésének napján érvényes jegybank hivatalos árfolyama lesz az irányadó.

Sokak által várt módosításnak ígérkezik, hogy a transzferár nyilvántartásokat ezentúl már nem ügyletenként, hanem szerződésenként kell elkészítni, így azokban az esetekben, amikor egy szerződésben több ügyletről rendelkeztek – ha az összevonás lehetősége nem állt fenn – akkor több transzferár-dokumentációt kellett készíteni.

A vállalkozások számára még egy nyitott kérdés marad: mikor lépnek hatályba az új rendelkezések? A rendelettervezett szövege szerint a fenti változások már azokra az esetekre is vonatkoznának, amikor a transzferárdokumentáció elkészítésének határideje  2013. január 1-jénél nem korábbi. Mindazonáltal addig, amíg a módosító rendelet nem kerül kihirdetésre, a fenti szabályok még nem alkalmazhatók.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom