Facebook image
Mentés

Beszámoló közzététele: hamarosan lejár a határidő

Közeledik a beszámolók közzétételének határideje. A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha a beszámoló elektronikus példányát - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak hibátlanul megküldi a kormányzati portál útján.

A közzétételt érdemes nagyon komolyan venni, hiszen ellenkező esetben a mulasztó az adóhatóságtól kap felszólító levelet és vaskos bírságot. 2012. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mulasztási bírság kiszabása mellett határozatban szólítja fel az adózót az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A határidő az első felszólítást követően 30 nap, a második felszólítást követően pedig 60 nap. A második felszólítást már 1 millió forintos mulasztási bírság kíséri.

Amennyiben a beszámoló benyújtása a második felszólításban kapott határidőig sem történik meg, az adószámot a NAV törli és kezdeményezi a cégbíróságnál a cég megszűntnek nyilvánítását.

Idén egy további érdekességet ki kell emelni a beszámolók kapcsán, az azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet ugyanis nem kevesebbszer, mint háromszor változik az év során. Április 1-je és május 8-a között ugyanis a céginformációs szolgálat automatikusan és haladéktalanul ellenőrzi a beszámolókat. Amennyiben magában a beszámolóban hibát talál, vagy az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem stimmel, erről a benyújtó azonnal értesítést kap, és a beszámolót ilyenkor be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Ezzel szemben május 9-e és augusztus 31-e között a céginformációs szolgálat csak véletlenszerű kiválasztás segítségével, eseti jelleggel vizsgálja a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlap adattartalmát. Ha a beszámoló nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, azt haladéktalanul eltávolítja a honlapról és erről szintén értesíti a benyújtót, de az adóhatóságot is.

Szeptember 1-jétől pedig visszatér ismét a korábbi rend: az automatikus ellenőrzés és az erről szóló haladéktalan értesítés. Beszámoló-közzététel során az alábbiakra mindenképpen oda kell figyelni!

A közzététel során a következődokumentumokat kell beküldeni:

 • mérleg,
 • eredménykimutatás,
 • kiegészítő melléklet,
 • független könyvvizsgálói jelentés, amennyiben a cég erre kötelezett,
 • adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat,
 • közzétételi díj megfizetését tanúsító MÁK-igazolás.

A fenti dokumentumokat (a MÁK-igazolás kivételével) PDF-formátumban kell csatolni. Természetesen az eredeti, az arra jogosult által aláírt, papíralapú beszámolóra, adózotteredmény-felhasználásra vonatkozó határozatra, valamint független könyvvizsgálói jelentésre is szükség van, hiszen a beszámolót közzétevő személy ezzel tudja igazolni, hogy a közzététel során a jogosultak által elfogadott beszámolóhoz képest nem változtatott annak tartalmán.

A helyes közzétételt követően a beszámolót közzétevő személy ügyfélkapus tárhelyére megérkezik a számla a közzétételi díjról, elektronikus számla formátumban, amelyet szintén célszerű elmenteni a beszámoló mellé. A KIM a közzétételi díjról áfás számlát állít ki, így ha arra egyébként jogosultak vagyunk, a megfizetett 3 ezer forintos közzétételi díjból 638 forintot visszakaphatunk.

További részleteket a beszámoló közzétételéről alábbi bejegyzésünkben találhat: /2012/02/kozzetetel-2012-az-ordog-a-reszletekben/

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom