Facebook image
Mentés

Enyhébb szankciók a bérkompenzációs szabályokban

Napokon belül enyhébbé és világosabbá válnak a bérkompenzációval kapcsolatos szabályok: jövő héten kerül sor az erről szóló  törvénymódosítási javaslat zárószavazására, és semmi okunk kételkedni abban, hogy az Országgyűlés rá is bólint a tervezetre.

Szinte borítékolható tehát, hogy a vállalkozások számára előnyösebb helyzet áll elő a jelenleginél. Az ugyanakkor még ebből a törvénycsomagból sem derül ki, hogy pontosan miként igényelhet majd támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az elvárt béremelésnek eleget tevő munkáltató.

Lássuk a részleteket! A törvénymódosítással először is pontosítják, mely költségvetési támogatásokban nem részesülhet az a munkáltató, amely az adóváltozások miatt a nettó keresetek megőrzéséhez szükséges, úgynevezett elvárt béremelést nem hajtja végre. A tilalom alól kikerül

 • az a költségvetési támogatás, amelynek nyújtására éppen az elvárt béremelés végrehajtásának elősegítése érdekében kerül sor,
 • a nem állami intézmény fenntartójának nyújtott normatív és egyéb hozzájárulás, valamint
 • a 2007. évi XVII. törvény szerinti támogatások (agrár és mezőgazdasági támogatások).

Az elvárt béremelésnek a munkavállalók legalább kétharmadánál kell eleget tenni. Ahhoz, hogy ez a rendelkezés a munkaerő-kölcsönző cégek számára is „emészthető” legyen, a javaslat világossá teszi, az ő esetükben mit kell érteni a munkavállalók kétharmadának megfelelő létszám alatt. A változás lényege, hogy figyelmen kívül lehet hagyni azt a kölcsönzött munkavállalót, aki olyan kölcsönvevőhöz kerül, ahol a kölcsönvevő – az általa tett nyilatkozat szerint − saját munkavállalói tekintetében nem tett eleget az érintett munkavállalók legalább kétharmada esetében az elvárt béremelésnek. Ugyanez a logika érvényesül az iskolaszövetkezetek esetében is. (A róluk szóló részletes szabályokat egyébként még a mostani módosító csomagba is további módosító javaslatokkal emelték be a zárószavazás előtt.) Vagyis náluk is figyelmen kívül kell hagyni azt a nappali tagozatos tanuló vagy hallgató munkavállalót, aki olyan céghez kerül, amely - az általa tett nyilatkozat szerint - nem valósította meg a munkavállalók legalább kétharmadát érintő béremelést.

Szintén a munkaerő-kölcsönző cégekre tekintettel pontosítják a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó kedvezményi szabályokat is. Ezek szerint a munkaerő-kölcsönző cégek akkor és azon munkavállalóikkal kapcsolatban minden további nélkül érvényesíthetik az adókedvezményt, akiknek munkaviszonya nem munkaerő-kölcsönzésre irányul (vagyis akik nem kikölcsönzött vagy kikölcsönzendő munkavállalók). Szintén lehetőség nyílik a kedvezmény igénybe vételére azon kölcsönbeadott munkavállalók kapcsán, akiknek a bérét a kölcsönvevő cég hasonló munkakört betöltő olyan saját munkavállalóinak béréhez igazították, akik esetében az elvárt béremelést a kölcsönvevő végrehajtotta.

E szőrszálhasogatónak tűnő részletszabályokra azért van szükség, mert a munkaerő-kölcsönző cégek a szociális hozzájárulási adónak ugyan alanyai, és ezzel a bérkompenzációs adókedvezmény lehetséges haszonélvezői, ám a bérek meghatározásának joga több esetben a munkaerőt bérbe vevő vállalkozást illeti meg.

További könnyítés még, hogy a javaslat lehetővé teszi: a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosulttá váljon az a kifizető is, aki visszamenőlegesen hajtja végre az elvárt béremelést. Itt ugyanakkor feltételül szabták (szintén a napokban elfogadott módosító javaslatokkal),hogy a béremelésre az adott évben sor kerüljön. Meghatározták azt is, hogy ilyen esetekben a már bevallott szociális hozzájárulási adó alapját, a szociális hozzájárulási adót és a részkedvezmények alapját, összegét nullára kell módosítani, ezzel párhuzamosan pedig ezek mértékét a visszamenőleges béremelésről szóló, adott havi bevallásban a tárgyhónaptól eltérő időszak feltüntetésével kell bevallani. Vagyis nem a korábbi bevallásokat kell utólag módosítani.

Újdonság még az is, hogy az adókedvezmény vizsgálatakor a revizorok szemet hunynak afelett, ha az elvárt béremelésből kimaradt a folyamatosan foglalkoztatott munkavállalók maximum 10 százaléka, vagy az elvárt és a tényleges béremelés különbsége munkavállalónként nem haladja meg a 300 Ft-ot. Ennél nagyobb eltérések esetén az adóhatóság már adókülönbözetet állapíthat meg.

A bérkompenzációról szóló szabályok még egy részterületre kiterjednek majd a jövőben. Az nyilvánvaló, hogy a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény esetében a részkedvezmény alapja a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó megállapításánál figyelembe vett bruttó munkabér. Azoknál az eseteknél azonban, amelyeknél a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a vállalkozás által külföldre kiküldött munkavállaló kiküldetést megelőző egy évben elért alapbérének havi átlaga, e szabály nem alkalmazható egyértelműen. Ezért a friss törvényjavaslat új rendelkezést tartalmaz erre a speciális esetre, és előírja, hogy a részkedvezmény alapja a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető bruttó munkabér, és nem pedig egy korábbi egyéves időszakban elért keresetátlag.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom