Facebook image
Mentés

Beszámoló-közzététel: vigyázat, vaskos bírság!

2012. január 1-jével a jogszabályalkotók „megkönnyítették” a számviteli szolgáltatók életét. Idén már nem kell számolgatnunk, hogy mikorra esik a 90-ik, a 150-ik, illetve a 180-ik nap. Korábban a beszámoló elektronikus közzétételére kötelezett szervezetek részére az üzleti év fordulónapját követően 150 nap állt rendelkezésre a közzététel teljesítésére, a konszolidált beszámoló közzétételére kötelezett szervezetek részére pedig 180 nap. Ezeket a mérlegfordulónaptól számított közzétételi határidőket hónapokban kifejezett határidők váltották fel: sorrendben a 3. hónap, az 5. hónap, illetve a 6. hónap utolsó napja. Ez a határidő a naptári évvel megegyező üzleti évre vonatkozó éves beszámolók, egyszerűsített éves beszámolók, sajátos egyszerűsített éves beszámolók esetében: május 31.

Május 31-e után is ketyeg az óra

Ám május 31-e után is ketyeg az óra. A Céginformációs Szolgálat a határidő utolsó napjára jellemző beszámoló-beküldési dömpingből felocsúdva 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot arról, mely társaságok nem teljesítették a közzétételi kötelezettségüket. Ez a helyzet akkor is, ha a kincstárnál vezetett számlára nem, vagy csak részben fizettük meg a közzétételi költségtérítést. A listát átadják a NAV részére, ahonnan az elektronikus feldolgozást követően 30 napon belül már várhatóak is a papíralapú figyelemfelhívó levelek, amelyek a lehetséges szankciókra hívják fel a figyelmet, valamint arra, hogy még 15 napunk van a beszámoló közzétételének pótlására.

A felszólító levélben előírt 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően az alábbi jogkövetkezményekkel számolhatnak a társaságok:

  • adószám-felfüggesztés,
  • törlés a cégnyilvántartásból.

Adószám–felfüggesztés

Az adóhatóság az adószám felfüggesztéséről határozattal dönt. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni. Amennyiben az arra rendelkezésre álló 15 napos határidőn belül az adóhatóság az adószám felfüggesztését nem szünteti meg, az adóhatóság a jogerőre emelkedés megállapítását követő napon megkeresi a cégbíróságot a felfüggesztés tényének és kezdő időpontjának cégjegyzékbe való bejegyzése érdekében.

A jogsértések visszaszorítását, a jogellenes állapot lerövidítését hivatott szolgálni a felfüggesztés idejének rövidülése a korábbi 30 napos időszakról 15 napra.

Ha a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló adózó adószámának felfüggesztését az adóhatóság nem szüntette meg, és az adószám törlésére egyéb rendelkezések alapján nem került sor, az adóhatóság az adószámot határozattal törli, és erről a cégbíróságot a határozat jogerőre emelkedése megállapításának napját követő napon értesíti. Az adószám törlését elrendelő határozat ellen 8 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

Beszámoló közzététele

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak beszámolójuk közzétételére 2009. május 1-je óta csak elektronikus formában van lehetőségük. A 2012. január 1-jével módosult közzétételi szabályokról a „Közzététel 2012: az ördög a részletekben” című bejegyzésünkben olvashatnak.

2013. évi beszámoló-közzététel szabályairól, itt olvashat!

Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy az eltelt közel két évben az adóhatóság egyre hatékonyabban lép fel a mulasztó társaságokkal szemben, ezért is érdemes fokozott figyelmet fordítani a határidők betartására.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom