Facebook image

AEO engedély fenntartása

Az AEO engedély folyamatos szinten tartása érdekében vállaljuk társasága időközi felülvizsgálatát, vagy a vámhatósági auditra való felkészítését és az audit nyomon követését.

Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Falcsik István

Ügyvéd
Vám-, jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás, üzletágvezető

Szántó Tímea

Menedzser, Vám-, és jövedék és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletág

Telefon

Az AEO engedélyt a hatóság időszakosan felülvizsgálja!

Minden AEO engedélyezett gazdálkodó esetében a vámhatóság folyamatosan felülvizsgálhatja az AEO tanúsítvány megfelelését. Az AEO engedély fenntartása érdekében a szinten tartás mellett minden - az AEO kérdőívben, annak mellékleteiben megtalálható, vagy bármilyen a vámhatóság tudomására hozott - adatban, folyamatban bekövetkező változást jelenteni kell a vámhatóság felé.

Kerülje el az AEO engedély felfüggesztését!

Az adó-és vámhatóság folyamatosan vizsgálja az AEO engedélyes gazdálkodókat, és nem-megfelelés esetén elrendeli az AEO engedély nyomon követését, melynek eredményeként a feltárt hiányosságok tükrében elmarasztalja a gazdálkodót. Súlyos esetben az elmarasztalás az AEO engedély felfüggesztését, vagy akár visszavonását is jelentheti.

Segítség AEO engedély fenntartásában

Az AEO tanúsítvány fenntartása

Az AEO engedély szinten tartását a belső folyamatok és szabályzók rendszeres auditja, valamint a vámeljárások időszakos felülvizsgálata biztosítja. 

A hatósági nyomon követés megelőzhető, ha a szinten tartást az engedélyezett gazdálkodó folyamatosan, belső auditokkal ellenőrzi és annak eredményéről időközönént a hatóságot tájékoztatja.

Az Ön társasága is érintett?

Az Ön társasága esetében is felmerül kockázat, amennyiben az AEO engedély kiadása óta:

 1. a társaság vezetésében, valamint a vám, illetve az AEO kapcsolattartást érintő területeken személyi változás történt;
 2. a társaság működésében, vámfolyamataiban változás történt;
 3. a kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó partnerei (IT, vámszolgáltató, fuvarozók, biztonságiszolgálat stb.) körében változás történt;
 4. bármely hatóság a társaságot elmarasztalta (vám, vagy adójogszabálysértés);
 5. nem készültek éves belső audittervek;
 6. nem végeztek belső, a vámfolyamatokra is kiterjedő auditokat.

Kérje szakértőink segítségét, ha

 • megelőzné a hatósági nyomon követést;
 • tudni akarja, hogy társaságnál az AEO engedély szinten tartása megvalósul-e;
 • felülvizsgálná, hogy bejelentési kötelezettségének minden esetben eleget tett-e!

Segítség AEO engedély fenntartásában

Az AEO (Authorized Economic Operator / Engedélyezett Gazdálkodó)egy olyan minőségbiztosítási rendszer, mely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó a legkedvezőbb elbánásban részesüljön, és a legmagasabb szintű vámkönnyítéseket igényelje a vámhatóságtól. A hatóság elvárása, hogy a gazdálkodó a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze vámtevékenységét és gondoskodjon az ellátási lánc biztonságáról.


  Felkeltettük érdeklődését?

  Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

  Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat