Facebook image

szociális hozzájárulásiadó-kedvezmények

Szociális hozzájárulási adóból levonható kedvezmények:

Átmeneti rendelkezés alapján 2019. január 1-jét követően - 2018. december 31-én fennálló jogosultság alapján – továbbra is érvényesíthető, a „régi Szocho tv.” alapján adható adókedvezmények

legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő munkavállaló után igénybe vehető 2 éves időtartamú kedvezmény

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

tartósan álláskereső után érvényesíthető 2 + 1 éves időtartamú kedvezmény

 

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után igénybe vehető 2+ 1, illetve 3+2 éves kedvezmény,

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

 

A 2018. december 31-i szabályok alkalmazhatóak az érvényesítésre nyitva álló időintervallumban, amennyiben a kedvezmény érvényesítése 2018. december 31-én már folyamatban van

a régi Szocho tv. 462/H. § szerinti K+F kedvezmény

Érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint érvényesítheti azzal, hogy ezen adókedvezmény összege nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az új szocho tv. 16. § szerinti K+F kedvezmény után fennmaradó adókötelezettség összegét.

2019. január 1-től az új Szochó tv. alapján adható kedvezmények

közfoglalkoztatottak után

A korábbihoz képest változatlan tartalom; Mérték: közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a garantált közfoglalkoztatási bér 130 százaléka után az adómérték 50 százaléka (8,75 százalék); más kedvezmény nem érvényesíthető emellett

szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók

FEOR-08 9. főcsoport, 6. főcsoport 61. csoport, 7/7333, 8/8421; Mérték bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér (149 000 forint) után az adómérték 50 százaléka  (8,75 százalék);

munkaerőpiacra lépők után kedvezmény

Megelőző 275 napon belül 92 nap biztosítási jogviszony (csed, gyed, gyes, gyet, közfoglalkoztatás nem számít bele); ismételt munkába állás is számít); Igazolás alapján! feltételeket a NAV igazolja majd a bejelentés vagy a '08-as bevallásban tett kérelem alapján; Mértéke: bruttó munkabér, max. a minimálbér (161 000 forint) után az adómértékkel (17,5 százalék) számított összeg az első két évben, az adómérték 50 százalékával (8,75 százalék) számított összeg a harmadik évben;

3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők kedvezménye

Mérték: bruttó munkabér, max. a minimálbér (161 000 forint) után az adómértékkel (17,5 százalék) számított összeg az első három évben, negyedik-ötödik évben 50 százalék (8,75 százalék); Feltétel: igazolás a NAV-tól, családtámogatási szervtől; a kedvezményjogosultságot nem érinti, ha az anya családi pótlékra való jogosultsága megszűnik a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt

megváltozott munkaképességűek után érvényesíthető kedvezmény

munkáltatót, egyéni vállalkozót, társas vállalkozást a tagja után; rehabilitációs hatósági igazolás kell, mely szerint max. 60 százalékos egészségi állapota van (vagy rokkantsági rehab ellátásban részesül); Mértéke: adóalap, de legfeljebb a minimálbér (161 000 forint) kétszerese után az adómértékkel (17,5 százalék) számított összeg; jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe a kedvezmény

kutatók foglalkoztatásának a kedvezménye

változatlan feltételekkel; Mértéke: tudományos fokozattal rendelkező esetén a bruttó munkabér, de max. 500 ezer forint után az adómértékkel (17,5 százalék) számított összeg; hallgató vagy doktorjelölt után a bruttó munkabér, de max. 200 ezer Forint után az adómérték 50 százalékával (8,75 százalék) megállapított összeg

K+ F kedvezmény

Mértéke: K+F tevékenység közvetlen bérköltségének az adómérték 50 százalék-val (8,75 százalék) számított összeg; Tao adóalap-kedvezmény párhuzamosan nem vehető igénybe

védett korban lévők kedvezménye

Mértéke: bruttó bére, de legfeljebb a minimálbér (161 000 forint) négyszeresének az adó mértékével (17,5 százalék) számított összege; Igazolás kell;

Kérdése lenne?
Forduljon szakértőnkhöz...
 

2018. december 31-el kivezetésre kerültek – azaz idén már átmeneti szabály alapján sem érvényesíthetőek - az alábbi kedvezmények:

  • 25 év alatti és 55 év feletti munkavállaló utáni kedvezmény;
  • Karrier Híd kedvezmény;
  • rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény,
  • részmunkaidős kedvezmény (pl. pályakezdő fiatalok, 50 év feletti munkanélküliek, gyermek gondozását, családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásához kapcsolódóan)

Megjegyezzük, hogy 2019-től nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni azokban az esetekben, amikor nem merül fel szocho-fizetési kötelezettség, így pl. a munkaerőpiacra lépő munkavállalók, illetve a 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után az első két, illetve három évben szakképzési hozzájárulást sem kell fizetni.

Valamennyi kedvezményre vonatkoznak majd azok az elvi jellegű korlátozások, melyek szerint a kifizető ugyanazon természetes személy után csak adókedvezményt vehet igénybe, illetve a munkáltató a személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató folytathatja a kedvezmény érvényesítését a fennmaradó időszakra.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER