szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás alanya:

 • a belföldi székhelyű
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet,
 • állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,
 • ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda,
 • közjegyzői iroda,
 • egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég,
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik

A szakképzési hozzájárulás alapja: A szociális hozzájárulási adó alapja, melyet csökkent a szociális hozzájárulási adóalap megállapításánál figyelembe vett adóalap-kedvezmények összege.

A szakképzési hozzájárulás mértéke: A szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (bruttó kötelezettség).

A szakképzési hozzájárulás teljesíthető többek között:

 • iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző iskolában vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami szakképző iskolában kerülnek megszervezésre, együttműködési megállapodás, illetve tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
 • az államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak vagy duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal,
 • a saját munkavállalók számára felnőttképzési szerződés és tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés útján.

Az éves nettó kötelezettséget elektronikus úton kell bevallani és megfizetni a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, illetve ezen időponttól igényelhető vissza a bruttó kötelezettség és csökkentő tételek negatív előjelű különbözete is.
A hozzájárulásra kötelezettnek mindezeken túl az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget is be kell vallania és meg kell fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER