Facebook image

szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás alanya:

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,
  ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

  A szakképzési hozzájárulás alapja:

  A szociális hozzájárulási adó alapja, melyet csökkent a szociális hozzájárulási adóalap megállapításánál figyelembe vett adóalap-kedvezmények összege.
  A szakképzési hozzájárulás mértéke:

  A szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (bruttó kötelezettség).

  A szakképzési hozzájárulás teljesíthető többek között:

  • iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző iskolában vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami szakképző iskolában kerülnek megszervezésre, együttműködési megállapodás, illetve tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
  • az államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak vagy duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal,
  • a saját munkavállalók számára felnőttképzési szerződés és tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés útján.

  Az éves nettó kötelezettséget elektronikus úton kell bevallani és megfizetni a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, illetve ezen időponttól igényelhető vissza a bruttó kötelezettség és csökkentő tételek negatív előjelű különbözete is.
  A hozzájárulásra kötelezettnek mindezeken túl az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget is be kell vallania és meg kell fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

  További szakmai kifejezések

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

  Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

  #RSMKARRIER