munkavállalói értékpapír-juttatási program

A munkavállalói értékpapír juttatási program (mrp program) keretében a munkáltató a munkavállalóknak értékpapírt (üzletrész, részvény) vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot (vételi, jegyzési vagy más hasonló jog) juttathat. 

Az mrp program nagy előnye, hogy a megszerzett értékpapír adómentes bevételnek minősül. Amennyiben az értékpapír elidegenítésére a kötelező tartási időszak leteltét követően (2 év) kerül sor, akkor csak a juttatás eredeti értéke és eladási érték közti különbség után kell adózni az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint, vagyis a jövedelmet szja és (a hozzájárulás-fizetési felső határ eléréséig) eho terheli. 2015. január 1-jétől (újra) be kell jelenteni a NAV-nak az ilyen programok indítását.

A programot szervező vállalkozásnak a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20. napjáig be kell nyújtania az adóhatósághoz az mrp program indításáról szóló, a munkavállalóknak és a vezető tisztségviselőknek elküldött tájékoztató, vagy más hasonló irat másolati példányát. Mivel az mrp program keretében bármely EGT-államban, illetve OECD-tagállamban forgalomba hozott értékpapír juttatható, az mrp programot szervező vállalkozás külföldi kapcsolt vállalkozása és annak értékpapírjai is bevonhatók a programba.

Amennyiben a programszervező cég és a kapcsolt vállalkozása között a kapcsolt vállalkozási jogviszony megszűnik, akkor a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését követően az egyébként a programszervezőre irányadó adókötelezettségeket a saját munkavállalói és vezető tisztségviselői vonatkozásában a programban érintett más vállalkozás teljesíti.

Az ehhez szükséges adatokat az mrp programszervező köteles neki átadni, valamint köteles vele együttműködni az adókötelezettség teljesítése érdekében. Ellenkező esetben a jogkövetkezményekért egyetemlegesen felelnek.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

Feliratkozom
 Tovább